Gegevensverwerking via deze website

Soms vraagt de gemeente u om online persoonsgegevens te sturen. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier of de aanvraag van een nieuwsbrief. Op deze pagina staat een overzicht van de gegevens die we verwerken. 

Gegevens die de gemeente per middel verwerkt
MiddelGrondslagGegevensBewaartermijn
Nieuwsbrief (diverse uitvoeringen)Toestemming
 • Naam
 • E-mailadres
Zolang u toestemming heeft verleend. Toestemming kunt u intrekken via de 'opt-out' optie bij de nieuwsbrief
WebformulierPublieke taak
 • Naam
 • BSN
 • Adres / Postcode / Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Eventueel:
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Rekeningnummer
 • Verklaring inkomen
 • Gegevens partner / kind
5 tot 7 jaar