logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Nieuwsarchief Chroom 6

Hier staan eerder gepubliceerde nieuwsberichten over Chroom 6.

De gemeente Tilburg heeft de Minister van Justitie verzocht om de in de strafrechtszaak chroom-6 opgelegde boete van 250.000 euro te mogen gebruiken voor nader (medisch) onderzoek óf het bedrag van de boete te storten in het fonds Slachtofferhulp. Dit in plaats van die boete te betalen aan de Nederlandse staat.

De Minister heeft geantwoord dat dit niet mogelijk is, maar gaat wel onderzoeken of dit in de toekomst mogelijk is.

De lijst van ziekten die door werken met chroom-6 kunnen worden veroorzaakt, blijft ongewijzigd. Nieuwe wetenschappelijke literatuur levert volgens het RIVM geen nieuwe inzichten op. Ook zijn er in aanvullend onderzoek geen nieuwe verbanden gevonden tussen chroom-6 en verschillende vormen van kanker. Het is de derde keer dat het RIVM deze actualisatie van wetenschappelijke literatuur publiceert.  

Kennis actueel houden  

In 2018 publiceerde het RIVM een ziektelijst. Hierop staan ziekten en andere gezondheidseffecten die door blootstelling aan chroom-6 op de werkvloer kunnen worden veroorzaakt. Het RIVM beoordeelt regelmatig of nieuw wetenschappelijk onderzoek aanleiding geeft de ziektelijst aan te passen. Zo blijft de kennis over mogelijke verbanden tussen chroom-6 en ziekte actueel.  

Aanleiding voor onderzoek naar chroom-6 

Op verschillende plekken in Nederland zijn werknemers in het verleden in contact gekomen met chroom-6. Zij waren niet altijd goed beschermd en kregen soms gezondheidsklachten. Daarom heeft het RIVM hier onderzoek naar gedaan bij Defensie, NS(Nederlandse Spoorwegen) en de gemeente Tilburg. Of medewerkers ziek worden of werden hangt mede af van de manier waarop zij in contact kwamen met chroom-6. Ook andere factoren spelen hierbij een rol. Namelijk ander werk waarbij contact met chroom-6 mogelijk was, contact met andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid.

Op 1 februari 2023 deed de rechtbank in Rotterdam uitspraak in de zaak chroom6. Daarbij waren burgemeester Weterings en gemeentesecretaris Aly van Berckel aanwezig.

Uitspraak

De rechtbank deed de volgende uitspraak: de gemeente is niet veroordeeld voor het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet, maar wel veroordeeld voor het overtreden van de Wet milieubeheer bij de uitvoering van het tROM-project. Daarvoor wordt de gemeente bestraft met het betalen van een boete van 250.000,- euro. De gemeente gaat niet in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Het OM kan nog wel besluiten dat ze hoger beroep instelt tegen deze uitspraak. Dit moet binnen twee weken na de uitspraak gebeuren.

Strafrechtelijk vervolgen

Zoals bekend besloot het OM om de gemeente strafrechtelijk te vervolgen vanwege het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer bij de uitvoering van het tROM-project. Op 3 maart 2021 stuurde het Openbaar Ministerie daarom een dagvaarding naar de gemeente Tilburg. Op 14 september 2021 is er, ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de zaak, een regiezitting geweest.

De inhoudelijke behandeling van deze strafrechtszaak was op 12 en13 december bij de rechtbank Rotterdam. De burgmeester en de gemeentesecretaris hebben de gemeente tijdens de zittingsdagen vertegenwoordigd.

Elk jaar stijgen de bedragen in de regeling mee met het wettelijk minimumloon van het jaar ervoor (zie: artikel 10 in 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'). In 2022 ging het wettelijk minimumloon twee keer omhoog. Met 1,41% op 1 januari en nog eens 1,81 % op 1 juli. In totaal is dat een stijging van 3,25% op jaarbasis. Alle tegemoetkomingen in de regeling zijn daarom op 1 januari 2023 met 3,25% verhoogd. De nieuwe bedragen staan in de tabel.

Indexeringsblad Regeling tegemoetkoming chroom-6 
Peildatum voor indexatie is de beschikkingsdatum: datum van het formele besluit van het college
2019 2020 2021 2022 2023
  Indexatie: 2,59% Indexatie: 2,72% Indexatie: 1,25% Indexatie: 3,25%
bedragen bedragen bedragen bedragen bedragen
         
€ 5.000,00 € 5.129,50 € 5.269,02 € 5.334,88 € 5.508, 27
         
€ 7.000,00 € 7.181,30 € 7.376,63 € 7.468,84 € 7.711,58
         
€ 7.500,00 € 7.694,24 € 7.903,53 € 8.002,32 € 8.262,40
         
€ 10.000,00 € 10.259,00 € 10.538,04 € 10.669,77 € 11.016,53
         
€ 20.000,00 € 20.518,00 € 21.076,09 € 21.339,54 € 22.033,08
         
€ 22.000,00 € 22.569,80 € 23.183,70 € 23.473,50 € 24.236,38
         
€ 27.000,00 € 27.699,30 € 28.452,72 € 28.808,38 € 29.744,65
         
€ 40.000,00 € 41.036,00 € 42.152,18 € 42.679,08 € 44.066,15

Op 28 juli 2021 was een bijeenkomst met een aantal betrokkenen uit het tROM-traject. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld en zorgen geuit. Deze gingen vooral over de rol van het steunpunt, de procedure over aansprakelijkstellingen en de psychische gesteldheid van betrokkenen en/of hun kinderen. In de brief die hieronder als bijlage te lezen of te downloaden is, antwoorden op de vragen. Verder een infographic aansprakelijkheidstelling Chroom6.

Op woensdag 3 maart heeft het Openbaar Ministerie een bericht naar de gemeente Tilburg gestuurd. In dat bericht staat, dat het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) de gemeente Tilburg dagvaardt in het kader van Chroom-6. Het OM heeft besloten de gemeente strafrechtelijk te vervolgen vanwege het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer bij de uitvoering van het tROM-project. In dit project is door mensen met een uitkering in het kader van een gemeentelijk re-integratietraject geschuurd aan treinen. Jaren nadat het project was afgelopen bleek dat de treinen de stof Chroom 6 hadden bevat.

De eerste zitting is gepland op 14 september van dit jaar. Dat is een zogenaamde regiezitting, als voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. De onderwerpen die tijdens deze zitting aan de orde komen betreffen de stand van het onderzoek. Met name de vraag of aanvullend onderzoek (zoals het horen van getuigen) gewenst is voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint. De rechtbank neemt vervolgens aan de hand hiervan beslissingen over de verdere procedure.

20 januari 2021

Elk jaar stijgen de bedragen in de regeling mee met het wettelijk minimumloon van het jaar ervoor (zie: artikel 10 in 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'). In 2020 ging het wettelijk minimumloon twee keer omhoog. Met 1,1% op 1 januari en nog eens 1,6 % op 1 juli. In totaal is dat een stijging van 2,72% op jaarbasis. Alle tegemoetkomingen in de regeling zijn daarom op 1 januari 2021 met 2,72% verhoogd. De nieuwe bedragen staan in de bijlage.

Voor wie gelden de verhoogde bedragen?

De nieuwe bedragen gelden voor alle toewijzingen na 1 januari 2021. Deed u in 2019 of 2020  een aanvraag en is uw aanvraag na 1 januari 2021 door het college toegewezen? Dan gelden de nieuwe, hogere bedragen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht doen onderzoek naar de chroom-6 compensatieregeling en zoeken betrokkenen die zij hiervoor kunnen interviewen. Het doel is om compensatieregelingen in de toekomst nog beter te maken. Wilt u aan het onderzoek meedoen? In deze brief leest u hoe u dat kunt doen. De Universiteit stelt uw deelname zeer op prijs.

Op woensdag 30 september 2020 is er een bijeenkomst voor betrokkenen. Betrokkenen kunnen elkaar in de goede herder zaal ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De tijden zijn van 19:00 tot 22:00. De gemeente Tilburg organiseert deze bijeenkomst voor oud-deelnemers van tROM (uit de periode 2004-2012).  

Waar?

De Goede Herder Zaal, Isidorusstraat 6, 5042 JJ Tilburg. Ruimte: de grote zaal. 

Wat kunt u verwachten?

Er is tijdens de bijeenkomst geen officieel programma. Ook zijn er geen vertegenwoordigers van de gemeente of andere instanties. 

Voor wie?

Voor alle tROM-deelnemers uit de periode 2004-2012, of hun nabestaande(n). U hoeft zich niet aan te melden. De deur staat voor u open, mits het niet te druk wordt. 

Corona

Als u klachten heeft blijft u thuis.
De goede herder zaal is corona proof opgesteld zodat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren. Er kunnen maximaal 30 personen op de juiste afstand van elkaar naar binnen. Dus als er 30 mensen binnen zijn moet u wachten tot er iemand de zaal verlaat. 

Nog vragen?

Als u vragen heeft dan kunt u terecht bij het Steunpunt chroom-6. Het Steunpunt chroom-6 is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur: (013) 542 8000, chroom6@tilburg.nl.

Ruim een jaar geleden stemde de gemeenteraad in met de 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'. Een onafhankelijke beoordelingscommissie adviseert het college of iemand recht heeft op een tegemoetkoming. De gemeenteraad wilde graag van de commissie weten hoe het afgelopen jaar is verlopen. Zij nodigden daarom Jacobine Geel, voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie, uit voor een (online) informatiebijeenkomst op maandagavond 8 juni 2020.

Van deze informatiesessie is een video-opname gemaakt, die u via onderstaande link kunt bekijken. Let op: er waren die avond ook andere informatiebijeenkomsten. De informatiebijeenkomst over de onafhankelijke beoordelingscommissie start op tijdstip: 4:01:25.

Bekijk de video-opname van de informatiesessie.
 

Chroom-6 kan ook strottenhoofdkanker veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM. Het RIVM heeft namelijk de nieuwe literatuur over alle ziekten door chroom-6 bestudeerd. De ziektelijst blijft verder ongewijzigd.

Geen effect op gebit

Het RIVM keek ook  naar de aantasting van het gebit door chroom-6, maar vond daar geen overtuigend bewijs voor.

Wereldwijd onderzoek

Het RIVM bestudeerde de nieuwste, internationale wetenschappelijke literatuur over ziekten door chroom-6. Ook sprak het RIVM met experts en bestudeerde rapporten van (inter)nationale organisaties (zoals Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), International Agency for Research on Cancer (IARC) en de Gezondheidsraad).

Bekijk de getekende uitleg

Komt strottenhoofdkanker op ziektelijst voor 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'?

Ja, strottenhoofdkanker is toegevoegd aan de ziektelijst voor de regeling.

Rapport RIVM zelf nalezen?

U vindt het rapport op de website van het RIVM 

De onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de gemeente laten weten dat zij door de coronacrisis vertraging oploopt bij de beoordeling van aanvragen voor de medische tegemoetkoming. Eerder liet de commissie weten dat zij in april (2020) alle lopende aanvragen wilde afhandelen. Door de onzekerheid rond het coronavirus is nu onduidelijk wanneer de commissie daarmee klaar is. Voorzitter Jacobine Geel heeft de deelnemers inmiddels per brief laten weten dat er een vertraging is.

De inloop voor betrokkenen van woensdag 11 maart gaat niet door. Dit is uit voorzorg om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. 

Elk jaar stijgen de bedragen in de regeling mee met het wettelijk minimumloon van het jaar ervoor (zie: artikel 10 in 'Regeling tegemoetkoming chroom-6'). In 2019 ging het wettelijk minimumloon twee keer omhoog. Met 1,34% op 1 januari en nog eens 1,23% op 1 juli. In totaal is dat een stijging van 2,59% op jaarbasis. Alle tegemoetkomingen in de regeling zijn daarom op 1 januari 2020 met 2,59% verhoogd. De nieuwe bedragen staan in de bijlage.

Voor wie gelden de verhoogde bedragen?

De nieuwe bedragen gelden voor alle toewijzingen na 1 januari 2020. Deed u in 2019 een aanvraag en is uw aanvraag na 1 januari 2020 door het college toegewezen? Dan gelden de nieuwe, hogere bedragen.

Werkte u tussen 2004 en 2010 bij tROM? En heeft u een ziekte die op de lijst staat van ziekten in de Regeling tegemoetkoming chroom-6? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming wegens gezondheidsklachten. Heeft u nu nog geen ziekte van de lijst, maar in de toekomst wel? Deze regeling heeft geen einddatum: u kunt de tegemoetkoming aanvragen als u de ziekte in de toekomst krijgt.

Hoe aanvragen? Lees het na in de brief die betrokkenen daar eerder over ontvingen. Aanvraagformulier en/of hulp nodig? Dan kunt u maandag t/m vrijdag terecht bij het Steunpunt chroom-6: (013) 542 8000, chroom6@tilburg.nl of via WhatsApp 06 -11 14 81 70. Deze brief en andere actuele informatie vindt u ook op deze pagina.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt of de chroom-6 ziektelijst nog helemaal klopt. De lijst komt uit 2018. Sindsdien heeft de wetenschap niet stil gestaan. Reden voor het RIVM om nu de hele ziektelijst nog eens goed onder de loep te nemen. RIVM zal dat in de toekomst blijven doen.

In het voorjaar van 2020 laat het RIVM weten of er extra ziekten op de RIVM-lijst horen. Die officiële RIVM-ziektelijst is belangrijk omdat dat de basis is voor de ziektelijst in de Regeling tegemoetkoming chroom-6.

Hoe evalueert het RIVM de lijst van chroom-6 ziekten?

Stap 1 is dat de experts alle nieuwe, wetenschappelijke literatuur over chroom-6 bestuderen. Plus welke ziekten chroom-6 kan veroorzaken. Als blijkt dat er nieuwe ziekten door chroom-6 bekend zijn, dan komt de volgende stap. Stap 2 is om te onderzoeken of deze nieuwe ziekten ook door de blootstelling bij tROM mogelijk zijn. Voor sommige ziekten is bijvoorbeeld zo’n intensieve blootstelling nodig dat het niet door het werk bij tROM kan komen. De 'risicobeoordeling', noemt het RIVM dat. Niet elke ziekte door chroom-6 komt dus automatisch ook op de ziektelijst voor de Regeling tegemoetkoming chroom-6.

In het voorjaar van 2020 maakt het RIVM bekend of de chroom-6 ziektelijst voor tROM verandert.

2 december 2019

Op woensdag 8 januari 2020 is de 1e van een nieuwe reeks inloopbijeenkomsten voor betrokkenen. Betrokkenen kunnen elkaar in de huiskamer van Wijkcentrum ’t Sant ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De tijden zijn aangepast naar begin van de avond (oneven maand) en op zaterdagochtend (even maand). Vooraf aanmelden hoeft niet.

Agenda inloopbijeenkomsten in 2020:

  • Zaterdag 11 april - 10:00–12:00 uur
  • Woensdag 13 mei - 18:30–20:30 uur
  • Zaterdag 13 juni - 10:00–12:00 uur
  • Woensdag 8 juli - 18:30–20:30 uur

De Tilburger Marius de Jong maakte onderdeel uit van de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 (afgekort tot 'CTC6'). Deze commissie onderzocht wat er tussen 2004 en 2012 mis ging bij tROM. CTC6 presenteerde op 31 januari haar eindrapport over tROM ('Door het stof'). De Jong is vrijdag jl. door burgemeester Theo Weterings benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding onder andere vanwege zijn jarenlange inzet voor de Rechtswinkel Tilburg.

De Belastingdienst heeft officieel laten weten welke gevolgen de tegemoetkomingen hebben voor de inkomstenbelasting en toeslagen.

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft bevestigd dat de tegemoetkomingen uit de 'Regeling tegemoetkoming chroom-6' geen gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting.
 
De Belastingdienst maakt hierop twee uitzonderingen:
 
1.       De tegemoetkomingen behoren wél tot de grondslag sparen en beleggen in box 3. Dit betekent dat over de tegemoetkoming die nog ter beschikking is op 1 januari van het jaar van aangifte min het heffingsvrije vermogen, een voordeel wordt berekend. Over dit voordeel dient belasting te worden betaald.
 
2.       De ontvangen tegemoetkoming  voor zorgkosten (385 euro) moet in mindering worden gebracht op de aftrekpost ‘uitgaven voor specifieke zorgkosten’. Dat geldt alleen als van deze aftrekpost gebruik wordt gemaakt.

Toeslagen

De tegemoetkomingen hebben geen gevolgen voor het recht op  toeslagen. Voor de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget moet er dan wel een verzoek aan de Belastingdienst worden gericht om de tegemoetkomingen aan te merken als 'bijzonder vermogen'. Dat kan de gemeente collectief doen. Daarvoor is toestemming van de betrokkenen nodig.
 
Uitzondering hierop zijn de erfgenamen die een tegemoetkoming ontvangen die door een tROM-deelnemer of een tROM-medewerker zelf is aangevraagd. Voor hen geldt een tegemoetkoming niet als bijzonder vermogen. De tegemoetkoming kan dan dus van invloed zijn op het recht op toeslagen.

25 september 2019

Mogelijk bevatte de verf op de museumtreinen bij tROM andere giftige stoffen. Vanuit de gemeenteraad zijn vragen gesteld of nader onderzoek hiernaar mogelijk is, bijvoorbeeld door monsters te nemen van museumtreinen in het Spoorwegmuseum. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst maakte het RIVM (9 september jl.) duidelijk dat dat onmogelijk is. Het RIVM vertelde de raad dat nu niet meer te achterhalen is welke andere gevaarlijke stoffen er misschien in de verf zaten. Er is namelijk geen informatie over de gebruikte verven op deze historische museumtreinen. Ook zijn er geen vergelijkbare treinen bij het Spoorwegmuseum om te onderzoeken. Het is onbekend wat in welke verf zat, in welke hoeveelheden en op welke treinen dat is gebruikt.

De uitvoering van de 'Regeling tegemoetkoming chroom-6' loopt goed. Al 717 van de 800 betrokkenen vroegen de tegemoetkoming van 7.000 euro aan. De meesten ontvingen het geld inmiddels ook. 54 betrokkenen deden ook een aanvraag voor de tegemoetkoming voor een ziekte door chroom-6. De onafhankelijke beoordelingscommissie gaat de ziekteaanvragen binnenkort beoordelen.

Heeft u als betrokkene juridische of medische vragen? Of wilt u praten met een vertrouwenspersoon of slachtofferhulp? Vanaf nu kunt u daar een (gratis) afspraak voor maken met een expert. De experts geven u voorlichting en bieden u een luisterend oor, bijvoorbeeld over medische onderzoek of uw juridische opties. De experts onderzoeken u niet medisch en voeren ook geen rechtszaken namens u. De experts willen graag uw 'gids' zijn in de complexe juridische en medische wereld. In de vragen en antwoorden leest u meer wat een expert voor u kan betekenen. Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken met een expert? Neem dan contact op met het Steunpunt chroom-6.

Werkte u tussen 2004 en 2012 bij tROM? En wilt u andere oud-deelnemers van tROM ontmoeten? Kom dan naar een inloopmiddag bij het Inloophuis Midden-Brabant. In een huiselijke sfeer kunnen oud-deelnemers elkaar zien en hun ervaringen uitwisselen. Ook eventuele nabestaanden zijn van harte welkom. De inloopmiddagen zijn op 28 augustus, 25 september en 30 oktober 2019 van 16:00 tot 18:00 uur. Waar ze zijn, maken we binnenkort bekend.

Op 3 juni zegde het college aan de gemeenteraad toe om te onderzoeken of de oud-deelnemers behoefte hebben aan een gedenksteen over de periode 2004-2012 bij tROM. Oud-deelnemers kregen daar dit weekend een mail over met een korte enquête. Invullen duurt minder dan een minuut. In twee vragen kunnen de betrokkenen aangeven of er een gedenksteen moet komen. En – zo ja - of zij daarbij willen meedenken.

Geen mail ontvangen? Kijk eerst in uw spam. Zit daar ook geen mail in van chroom6@tilburg.nl? Misschien hebben wij geen mailadres van u. Neem dan contact op met het Steunpunt chroom-6. U kunt daar uw mailadres doorgeven. Ook kunt u zich er aanmelden om mee te denken over de gedenksteen. Let op: bij de enquête staat de naam SurveyMonkey. SurveyMonkey is een handig hulpmiddel voor het houden van enquêtes. SurveyMonkey is ook voor deze enquête gebruikt.

Alle tROM-deelnemers en tROM-medewerkers kunnen op grond van de 'Regeling tegemoetkoming chroom-6' een eenmalige vergoeding van 7000 euro aanvragen. Deze is voor alle schade die verband houdt met de periode waarin zij gewerkt hebben bij het tROM-project. Iedereen die voor 1 mei jl. een complete aanvraag indiende, was toegezegd het bedrag van 7.000 euro voor 7 juli te ontvangen. Afgelopen week is voor 587 betrokkenen dit bedrag overgemaakt.

In de komende tijd gaat de gemeente aan de slag met de aanvragen die na 1 mei zijn binnengekomen. Heeft u recht op de tegemoetkoming van 7.000 euro maar deze nog niet aangevraagd? Lever dan snel het aanvraagformulier in. Dan kunnen wij uw verzoek aan de onafhankelijke beoordelingscommissie voorleggen.

7 mei 2019

De gemeenteraad gaf 6 mei 2019 groen licht aan de uitvoering van de 'Regeling tegemoetkoming Chroom-6'. De uitvoering zal bestaan uit een onafhankelijke beoordelingscommissie, een platform van onafhankelijke experts en het Steunpunt chroom-6. Overigens is het Steunpunt chroom-6 al sinds 7 februari open om antwoord te geven op vragen van de betrokkenen. Sinds de start handelde het steunpunt al bijna 700 vragen af. Ook dienden er al meer dan 600 betrokkenen een aanvraag in voor de tegemoetkoming van € 7.000.

Centrale rol onafhankelijke beoordelingscommissie

De onafhankelijke beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van Jacobine Geel, speelt een centrale rol in de uitvoering van de regeling. Deze commissie zorgt voor een onafhankelijke beoordeling van alle aanvragen voor de regeling. Zij controleert bovendien of de betrokkenen snel, duidelijk en adequaat worden geholpen door het Steunpunt chroom-6 en de onafhankelijke experts. De commissie rapporteert daar elke maand over aan de Tilburgse gemeenteraad. De gemeenteraad kan zo zijn controlerende taak uitvoeren.

'Platform van experts'

Als betrokkenen extra ondersteuning willen dan kunnen zij onafhankelijke experts inschakelen. Via het Steunpunt chroom-6 kunnen de betrokkenen een afspraak met hen maken. Bijvoorbeeld een jurist om mee te denken over de claim bij een verzekeraar of een vertrouwenspersoon om problemen bij de uitvoering te bespreken. Vóór de zomer moeten de experts operationeel zijn. Vanaf dat moment kunnen betrokkenen een afspraak met hen maken.

Steunpunt chroom-6

Naast de onafhankelijke commissie en de onafhankelijke experts, is voor de betrokkenen het Steunpunt Chroom-6 opgezet. Daar kunnen de betrokkenen elke werkdag terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor toeslagen en belastingen, schadevergoedingen buiten de regeling om, of juridische en maatschappelijke hulp. Verder helpt het Steunpunt Chroom-6 bij het maken van afspraken met de onafhankelijke experts en het opsporen van zoveel mogelijk betrokkenen of hun nabestaanden. Het steunpunt zorgt ook voor alle communicatie met de betrokkenen, organiseert bijeenkomsten en doet alle uitbetalingen vanuit de regeling. De medewerkers van het Steunpunt Chroom-6 zijn al langer bij dit traject betrokken. Daarom zijn ze inhoudelijk goed op de hoogte en kennen ze veel betrokkenen.

1 mei 2019

Gemeente Tilburg en NS/NedTrain hebben 3 kandidaten voor de onafhankelijke commissie chroom-6 gevonden. Deze commissie beoordeelt de aanvragen voor tegemoetkoming. Naast voorzitter drs. Jacobine Geel zijn de commissieleden drs. Wim van der Meeren en prof. mr. dr. Jurgen de Poorter. Lees meer over de commissieleden in het nieuwsbericht.

De commissie zal 'zonder last en ruggespraak' de aanvragen van de betrokkenen beoordelen. De gemeente Tilburg en NS/NedTrain nemen het oordeel van de onafhankelijke commissie over. Het Steunpunt chroom-6 voert het oordeel uit en betaalt de tegemoetkomingen vanuit de Regeling tegemoetkoming chroom-6.

Als het Tilburgse college van B&W akkoord is met de samenstelling kan de commissie starten met de beoordelingen van de honderden aanvragen die inmiddels zijn ingediend door de betrokkenen. Het doel is om de tegemoetkomingen die vóór 1 mei compleet zijn en die worden toegekend, uiterlijk 7 juli 2019 uit te betalen aan de betrokkenen.

Donderdag 11 april zijn de brieven verstuurd naar de nabestaanden van overleden betrokkenen. Afhankelijk van de postbezorging ontvangen de nabestaanden deze brief op vrijdag 12 april of zaterdag 13 april. Bent u nabestaande, maar heeft u op woensdag 17 april nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met het Steunpunt Chroom-6: maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via (013) 542 80 00, chroom6@tilburg.nl of via WhatsApp 06 -11 14 81 70.

De brieven voor de aanvraag van de regeling zijn op vrijdag 29 maart verstuurd. Afhankelijk van de postbezorging ontvangen de betrokkenen deze brief op zaterdag 30 maart of dinsdag 2 april.

Op donderdag 4 april nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met het Steunpunt Chroom-6: maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur via (013) 542 80 00, chroom6@tilburg.nl of via WhatsApp 06 -11 14 81 70.

Uiterlijk zaterdag 30 maart ontvangen de betrokkenen een brief over het aanvragen van de 'regeling chroom-6'. De gemeente is nu nog hard bezig om de aanvraagprocedure voor te bereiden. Ook praat de gemeente met onder andere de belastingdienst om te voorkomen dat de tegemoetkoming effect heeft op andere regelingen.

Het rapport van de onafhankelijke commissie (CTC6) over tROM, levert ook een bijdrage aan een betere schadeafhandeling van beroepsziekten in Nederland. Iemand die een beroepsziekte (bijvoorbeeld door chroom-6) heeft, moet de schade in de toekomst makkelijker kunnen melden. Een commissie gaat kijken hoe de schadeafhandeling eenvoudiger kan voor de slachtoffers. Dat kondigt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief zegt Van Ark ook andere verbeteringen toe: meer toezicht op werken met gevaarlijke stoffen, hogere boetes en een bewustwordingscampagne.

Betrokkenen goed helpen

Het Tilburgse college is blij met de reactie vanuit ‘Den Haag’. Wethouder Erik de Ridder: "Wij merken aan den lijve hoe belangrijk het is om betrokkenen goed te helpen bij de schadeafhandeling. Mensen die buiten hun schuld een ziekte hebben door chroom-6, zijn we het moreel verplicht om goed te helpen bij de afhandeling van hun schade. We zijn uiteraard blij dat het Tilburgse rapport bijdraagt aan een betere schadeafhandeling van beroepsziekten in Nederland. Daarmee hebben de adviezen van de onafhankelijke commissie CTC6 tot landelijke maatregelen geleid."

De gemeenteraad gaf in de nacht van 19 februari groen licht aan de regeling voor deelnemers en gemeentemedewerkers die tussen 2004 en 2012 bij tROM werkten op de locatie NS Plein 3, gebouw 40/41 in Tilburg. Met deze regeling geven de Gemeente Tilburg, NS/NedTrain en Het Spoorwegmuseum gehoor aan de oproep van de onderzoekscommissie om een 'barmhartig' gebaar te maken dat recht doet aan het leed dat de betrokkenen is aangedaan.

Vergoeding(en)

De regeling biedt een financiële tegemoetkoming van 7.000 euro (netto) voor alle betrokkenen. Daar komt een vergoeding (tussen 5.000 euro en 40.000 euro netto) bij als iemand een ziekte heeft die door chroom-6 veroorzaakt kan zijn. Voorwaarde voor die ziektevergoeding is dat men tussen 2004 tot en met 2010 bij tROM werkte. Vanaf 2011 was de blootstelling aan chroom-6 namelijk te gering om ziek van te worden, bleek uit het RIVM-onderzoek. Alle betrokkenen krijgen eind deze week een brief met uitleg en een overzicht van de ziekten die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De ziekten en mogelijke vergoedingen staan ook in bijlage 2 van de regeling.

Aanvragen vanaf 1 april

Vanaf maandag 1 april 2019 kan de tegemoetkoming worden aangevraagd. De gemeente heeft namelijk eerst tijd nodig om de uitvoering goed te organiseren. Eind maart krijgen alle betrokkenen een brief met uitleg hoe men de vergoeding(en) aanvraagt.

Steunpunt voor vragen en hulp

De gemeente Tilburg heeft een steunpunt ingericht. Het steunpunt is op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur te bereiken via 013 - 542 8000, chroom6@tilburg.nl en WhatsApp 06 - 11 14 81 70. Bij het steunpunt kunnen betrokkenen hulp krijgen bij onder andere het invullen van de aanvraagformulieren voor de regeling. Ook helpt het steunpunt bij het beantwoorden van vragen over de gevolgen voor belastingen, andere toeslagen en uitkeringen.

Op maandag 11 februari sprak de gemeenteraad over het voorstel voor de regeling. Betrokkenen konden inspreken of van tevoren contact leggen met een gemeenteraadslid. Misschien vindt de gemeenteraad dat sommige dingen anders moeten in het voorstel. De gemeente gaat daar dan mee aan de slag. Op maandag 18 februari besluit de gemeente Tilburg over de regeling. Vanaf dat moment is de regeling definitief. U ontvangt een paar dagen later via de post uitgebreide informatie over de definitieve regeling, en hoe u die aanvraagt.

Op een persconferentie op 6 februari is de regeling bekendgemaakt voor de betrokkenen die tussen 2004 en 2012 bij tROM werkten. Iedere deelnemer krijgt een vergoeding van 7000 euro (netto).

Betrokkenen die een ziekte kregen, of krijgen door Chroom-6, krijgen een netto vergoeding voor deze ziekte.

Steunpunt

En er komt een steunpunt, opgezet door de gemeente. De gemeente heeft de afgelopen 2,5 jaar zorg en aandacht voorop gesteld. Dat blijft de gemeente doen. Onder aansturing van een onafhankelijke commissie zorgt de gemeente voor nazorg en begeleiding.

Telefoonnummer

Vanaf 7 februari is een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen: 013 - 542 8000. Dit nummer is doordeweeks bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur. De gemeente is ook bereikbaar via mail (chroom6@tilburg.nl) of WhatsApp (06 - 11 14 81 70). De onderzoeksrapporten staan op de website van de onafhankelijke commissie.

Mogelijk willen de betrokkenen ook een beroep doen op het aansprakelijkheidsrecht. Bijvoorbeeld als zij vinden dat zij een groot financieel verlies aan arbeidsinkomsten hebben geleden. Er is dan een alternatief voor de rechter. De gemeente wil een deskundigenpanel instellen om aanspraken af te handelen. Dat voorkomt dure, tijdrovende en ingewikkelde juridische procedures. Het vraagt meer tijd om de precieze werking van het panel uit te werken.

Gemeenteraad

Betrokkenen kunnen laten weten wat zij van het voorstel voor de regeling vinden. Zij kunnen dan terecht bij de gemeenteraad Tilburg. Direct bij een raadslid, of door zelf ‘in te spreken’ tijdens de Informatiesessie van de raad op maandag 11 februari om 20:30 uur in het Willem II stadion aan de Goirleseweg 34 in Tilburg. Op maandag 18 februari besluit de gemeente over de regeling. Vanaf dat moment is de regeling definitief. Betrokkenen ontvangen een paar dagen later via de post uitgebreide informatie, plus hoe en wanneer u de regeling aanvraagt.

Persconferentie

Bij de persconferentie waren vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg, NS/NedTrain en Het Spoorwegmuseum aanwezig. tROM was een re-integratieproject: een project dat mensen uiteindelijk helpt aan een gewone baan. Zij konden werkervaring opdoen bij werkgevers in de omgeving. Een van de plekken waar ze werkten, was het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Er zijn toen museumtreinen geschuurd en (soms) met een roller geverfd. In totaal werkten in de periode 2004-2012 meer dan 800 (ex-)uitkeringsgerechtigden en medewerkers van de gemeente Tilburg bij tROM.

De persconferentie in het filmpje begint rond de 14 minuten. Omdat we het belangrijk vinden om snel te publiceren, is er nog geen gemonteerde versie gepubliceerd.

De gemeente en NS/NedTrain presenteerden op 6 februari vanaf 16:30 uur het voorstel voor de regeling over Chroom6. De presentatie was live te volgen. Geïnteresseerden konden via het YouTube kanaal van de gemeente vanaf 16:30 uur naar de persconferentie kijken.

Donderdag 31 januari presenteerde de onafhankelijke commissie de resultaten van het onderzoek. Hoe gaat de gemeente nu verder? Wanneer is er een regeling? En wanneer hoort u meer? We zetten de volgende stappen hieronder op een rij.

Tot 6 februari: college maakt voorstel regeling

Het college van B&W bespreekt het advies en de rapporten. Ook maakt het college het voorstel voor de regeling.

6 februari: voorstel regeling

De gemeente doet een voorstel voor een regeling voor de oud-deelnemers en medewerkers bij tROM. De gemeente zet dat voorstel op woensdag 6 februari om 17 uur op deze website. Let op: als het een voorstel is, dan is het nog niet definitief. De gemeenteraad gaat het voorstel namelijk eerst goed bekijken.

7 februari: u krijgt een brief met het voorstel

Op donderdag 7 februari krijgt u een brief van de gemeente. In deze brief leggen we het voorstel kort uit, en hoe u kunt reageren.

11 februari: informatiebijeenkomst gemeenteraad

De gemeenteraad Tilburg vertegenwoordigt u. Op maandag 11 februari bespreekt de gemeenteraad, namens u, het voorstel voor de regeling. Er zijn twee manieren om de gemeenteraad uw mening te laten horen. Dat kan direct bij een raadslid of door zelf 'in te spreken' tijdens de raadsvergadering op maandag 11 februari. De gemeenteraad bespreekt dan het voorstel voor de regeling.

18 februari: regeling definitief

Misschien vindt de gemeenteraad dat sommige dingen anders moeten in het voorstel. De gemeente gaat daar dan mee aan de slag. Op maandag 18 februari besluit de gemeente Tilburg over de regeling. Vanaf dat moment is de regeling definitief. U ontvangt een paar dagen later via de post uitgebreide informatie over de definitieve regeling, en hoe u die aanvraagt.

28 januari 2019

De onafhankelijke commissie presenteerde op 31 januari de uitkomsten van het onderzoek over tROM. Ook gaf zij haar advies aan de gemeente Tilburg. 

Het college gaat het advies en de rapporten goed bestuderen en komt volgende week met een inhoudelijke reactie. Ook maakt het college dan bekend welke maatregelen zij wil nemen.

7 januari 2019

De onafhankelijke commissie (CTC6) heeft alle betrokkenen persoonlijk uitgenodigd voor de presentatie van de onderzoeksresultaten en het advies. De uitnodiging is eind vorige week naar alle betrokkenen verstuurd.

Let op: tijdens de presentatie op 31 januari kan de gemeente nog niets zeggen over een mogelijke financiële regeling en/of andere maatregelen. De gemeente moet het rapport eerst zelf bestuderen en bespreken.

Geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met het Informatie- en meldpunt Tilburg Chroom-6. Dit kan door te bellen met 06 – 20 44 81 94. Of per e-mail: tilburg-chroom6@caop.nl.

29 november 2018

Vanaf 28 november ontvangen alle betrokkenen een brief van de gemeente om de financiële tegemoetkoming van € 385 over 2018 aan te vragen. Dit bedrag is precies even hoog als het eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze moet helpen. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden.
 
Het bedrag staat omstreeks 21 januari 2019 op de rekening als het formulier op tijd is teruggestuurd. Vragen over de tegemoetkoming? De brieven zijn hieronder in download beschikbaar.

Op 5 december 2018 nog geen brief ontvangen? Stuur dan een email naar chroom6@tilburg.nl.

21 november 2018

De Onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 heeft nu bijna alle conceptrapporten van het RIVM gekregen. De commissie start daarom met lezen en bespreken van de rapporten. Ook begint de commissie aan het opstellen van het advies aan de gemeente. Dit alles wil de commissie gezamenlijk doorlopen. De twee toehoorders van de gemeente zijn daarom sinds deze week niet meer aanwezig bij de vergaderingen van de onafhankelijke commissie.

6 november 2018

Op 31 januari 2019 maken de onafhankelijke commissie (CTC6) en RIVM bekend wat er uit het onderzoek over tROM is gekomen. Tegelijkertijd geeft de commissie advies aan de gemeente Tilburg hoe zij moet omgaan met de resultaten. Dat liet de onafhankelijke commissie vandaag met een brief over het onderzoek weten aan alle betrokkenen en de gemeente. Daarmee komt na 2 jaar een einde aan het wachten op duidelijkheid over het werkregime en het werken met chroom-6 bij tROM.

25 oktober 2018

De onafhankelijke onderzoekscommissie CTC6 heeft laten weten dat commissielid Marius de Jong tijdelijk afwezig is. Hij wordt vervangen door prof. dr. mr. Arno Akkermans. De heer Akkermans geeft tijdens de afwezigheid van de heer De Jong juridisch advies aan de onderzoekscommissie. De heer Akkermans is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

31 augustus 2018

Naast de wethouders Erik de Ridder en Marcelle Hendrickx, houdt voortaan ook wethouder Esmah Lahlah zich bezig met het complexe chroom-6 dossier. Esmah richt zich er samen met de 2 andere wethouders op 'dat de onderste steen boven komt' voor de uitkeringsgerechtigden die destijds bij tROM werkten.

25 juni 2018

De kleinschalige informatiebijeenkomsten die de gemeente Tilburg op advies van een aantal deelnemers organiseerde, waren een succes. Bijna 80 deelnemers meldden zich aan voor één van de 4 bijeenkomsten op 13 en 20 juni in het Willem II-stadion. Zij konden daar al hun vragen stellen: aan deskundigen van de onafhankelijke commissie (CTC6), onderzoeksinstituut RIVM, IKA-Ned, CAOP en de gemeente Tilburg.

Door de kleinschalige opzet met maximaal 15 deelnemers per sessie, was er veel aandacht voor ieders vragen. Ook vonden er (soms felle) discussies plaats. Uit de reacties achteraf bleek dat de meeste deelnemers tevreden waren over de bijeenkomsten. De aanwezige deskundigen zijn tijdens de bijeenkomsten ook veel te weten gekomen over de vragen en zorgen die de deelnemers hebben.

4 juni 2018

Vandaag maakte de staatssecretaris van Defensie het resultaat bekend van het onafhankelijke onderzoek naar het werken met Chroom-6 bij Defensie. Ook liet Defensie weten welke maatregelen zij neemt. Hoewel de werksituatie bij Defensie anders was, geeft het Defensieonderzoek inzicht in de gezondheidsrisico's van het werken met Chroom-6. De Gemeente Tilburg gaat het onderzoeksrapport en de regeling van Defensie dan ook met veel interesse bestuderen.

1 juni 2018

De onderzoeksresultaten zijn pas na de zomer bekend. Daarom is nu nog veel onduidelijk. Misschien hebt u toch al vragen. De gemeente organiseert op 13 en 20 juni kleine informatiebijeenkomsten.

Niet op alles antwoord

Vertegenwoordigers van de onafhankelijke commissie (CTC6), onderzoeksinstituut RIVM, IKA-Ned, CAOP en de gemeente Tilburg, zijn op 13 en 20 juni voor u aanwezig. Zij proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Helaas kunnen zij sommige vragen nog niet definitief beantwoorden. Voor antwoorden op veel vragen moet het onderzoeksrapport van het RIVM en het advies van de onafhankelijke commissie worden afgewacht.

Aanmelden?

Bel of app dan zo snel als mogelijk met het Informatiepunt bij het CAOP: 06 - 2044 8194.

Links

25 mei 2018

Vandaag ontving u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over tROM op 13 of 20 juni. U meldt zich hiervoor aan bij het Informatie- en Meldpunt van het CAOP. In deze uitnodiging staat per ongeluk een verkeerd telefoonnummer van het Informatie- en Meldpunt van het CAOP.
 
Het juiste telefoonnummer van het Informatiepunt van het CAOP is: 06 - 20 44 81 94.
 
Dit is het nummer dat u gewend bent als u het CAOP belt of whatsappt. Als u naar de informatiebijeenkomst wilt komen dan meldt u zich aan bij het bekende telefoonnummer van het Informatie- en Meldpunt van het CAOP: 06 - 2044 81 94.

25 mei 2018

Defensiepersoneel liep op een aantal locaties misschien gezondheidsrisico's door het werken met chroom-6. Daarom liet het ministerie van Defensie een onafhankelijk onderzoek doen door het RIVM. Dat onderzoek voor Defensie is nu klaar. Naar verwachting maakt de staatssecretaris van Defensie op maandag 4 juni de resultaten bekend tijdens een persconferentie. Ook laat ze dan weten welke maatregelen Defensie neemt.  

De werksituatie bij Defensie was anders dan bij tROM. Toch laat dit Defensieonderzoek zien welke gezondheidsrisico's het personeel liep tijdens het werken met chroom-6. En de onderzoeken bij Defensie en tROM worden allebei door het RIVM gedaan. De Gemeente Tilburg gaat het onderzoeksrapport van Defensie dan ook zeker met interesse lezen.

12 april 2018

De gemeente Tilburg biedt alle 800 betrokkenen een extra tegemoetkoming van 500 euro voor de langere onzekerheid over de resultaten van het onafhankelijke onderzoek. Eind maart kregen al 598 betrokkenen deze tegemoetkoming op hun bankrekening gestort.

Heeft u de extra tegemoetkoming nog niet ontvangen? Lever dan snel het aanvraagformulier voor de 2017-tegemoetkoming van 385 euro in. Dat formulier gebruikt de gemeente namelijk ook om de extra tegemoetkoming van 500 euro aan u te betalen.

Bijna 8 ton uitgekeerd

De totale tegemoetkoming die de gemeente Tilburg tot nu toe aan de betrokkenen betaalde, is bijna 780.000 euro. Voor 2016 vulden 647 betrokkenen de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming van 385 euro in. Over 2017 staat de teller nu op zo’n 600 aanvragen. De gemeente ontvangt nog steeds formulieren voor zowel 2016 als 2017. De aantallen lopen dus nog op. Over 2018 is de tegemoetkoming van 385 euro ook al beloofd. Deze kunt u vanaf eind dit jaar aanvragen. De totale tegemoetkoming die de gemeente aan elke betrokkene heeft toegezegd, komt daarmee op 1.655 euro.

13 maart 2018

Het RIVM start deze maand de gesprekken met betrokkenen. Inmiddels hebben de onderzoekers de eerste gesprekken gevoerd. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het onderzoek dat het RIVM doet namens de onafhankelijke commissie (CTC6). De commissie gaat de komende tijd ook zelf gesprekken voeren met een aantal betrokkenen.

9 maart 2018

De extra tegemoetkoming van 500 euro maakt de gemeente op vrijdag 30 maart over aan de betrokkenen. U ontvangt deze extra tegemoetkoming omdat u langer moet wachten op de onderzoeksresultaten.

Meer weten over deze extra tegemoetkoming door de gemeente Tilburg? In het filmpje hieronder legt de gemeente uit waarom u deze extra tegemoetkoming ontvangt. U kunt ook de veelgestelde vragen en antwoorden op deze site bekijken.

27 februari 2018

De gemeente Tilburg geeft elke betrokkene 500 euro vanwege het uitlopen van het onafhankelijke onderzoek naar chroom-6 en de arbeidsomstandigheden bij tROM. De onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) adviseerde de gemeente om betrokkenen een vergoeding te geven voor de extra zorgen die het langere wachten mogelijk oproepen bij de 800 betrokkenen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg betreurt de vertraging ook en neemt het advies van de commissie dan ook graag over. Als blijk van medeleven, ontvangen de betrokkenen deze extra tegemoetkoming van 500 euro van de gemeente Tilburg.

Eerder meldde de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) dat ze de resultaten nu aan het einde van deze zomer aan de gemeente Tilburg kan aanbieden. Het onderzoek, dat het RIVM uitvoert, duurt dan bijna een jaar langer dan oorspronkelijk verwacht. Gevolg is dat de 800 betrokkenen door de vertraging langer in onzekerheid blijven over de gezondheidsrisico’s die zij mogelijk liepen bij tROM.

De gemeente heeft geregeld dat de betrokkenen met een bijstandsuitkering niet worden gekort door deze extra tegemoetkoming. En als in de toekomst blijkt dat een betrokkene waarschijnlijk geen gezondheidsrisico’s liep bij tROM dan hoeft het bedrag bovendien niet terugbetaald te worden.

Voor de duidelijkheid: dit extra bedrag van 500 euro betekent niet dat de gemeente onjuist handelde of de veroorzaker is van de vertraging. Het wil ook niet zeggen dat de gemeente bij een eventuele nieuwe vertraging weer een extra bedrag uitkeert.

Vragen? Bekijk de pagina chroom6 met veelgestelde vragen, ook over de extra tegemoetkoming.

1 februari 2018

Wilt u zich alsnog gratis medisch laten onderzoeken door de chroom-6 specialisten van IKA-Ned? Dat kan nog steeds. Meldt u zich dan aan bij het Informatie- en Meldpunt van het CAOP: telefonisch via 06 – 20 44 81 94 of per mail tilburg-chroom6@caop.nl.

15 december 2017

Op 9 november 2017 stelden de Kamerleden Van Dijk, Van Kent en Laçin (allen SP) vragen over chroom-6 bij tROM. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, beantwoordde de vragen op woensdag 13 december 2017. De vragen en antwoorden staan op de website van de tweede kamer

8 december 2017

Vanaf 9 december ontvangen alle betrokkenen een aangetekende brief van de gemeente om de financiële tegemoetkoming van € 385 over 2017 aan te vragen. Dit bedrag is precies even hoog als het eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze moet helpen. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden.
 
Het bedrag staat omstreeks 19 februari 2018 op de rekening als het formulier op tijd is teruggestuurd. Vragen over de tegemoetkoming? Download de brief.
 
Op 15 december 2017 nog geen brief ontvangen? Stuur dan een email naar chroom6@tilburg.nl.

8 december 2017

Vorig jaar juli startte de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 (afgekort tot CTC6) met het onderzoek naar chroom-6 en tROM. Onder leiding van oud-burgemeester Peter van der Velden is de commissie inmiddels ruim een jaar bezig. Wat is er sinds die tijd allemaal gedaan? CTC6 zette het op een rij. U leest het in de tussenrapportage op de site van CTC6.

17 november 2017

Het onderzoeksrapport van de onafhankelijke commissie is uitgesteld tot augustus 2018. Daardoor blijven betrokkenen langer onzeker of hun gezondheidsklachten misschien door chroom-6 zijn veroorzaakt. Het college heeft - op advies van de onafhankelijke commissie - besloten om alle betrokkenen daarom ook over 2018 een tegemoetkoming van 385 euro per persoon te geven. De gemeente haalt daarmee de drempel weg om naar de huisarts of specialist te gaan en zich medisch te laten onderzoeken. Dit bedrag is namelijk precies even hoog als het eigen risico voor de ziektekostenverzekering.
 
De gemeente stelt - net als bij de tegemoetkomingen over 2016 en 2017 - geen voorwaarden. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden. Oók als de commissie aangeeft dat het niet aannemelijk is dat iemands gezondheidsklachten het gevolg zijn van de werkzaamheden bij tROM. De 2018-vergoeding wordt - net zoals de vergoedingen over 2016 en 2017 - achteraf overgemaakt, dat wil zeggen begin 2019.

Het aanbieden van dit bedrag kan trouwens niet worden gezien als een erkenning van de gemeente Tilburg dat zij onrechtmatig heeft gehandeld. Daar kan namelijk pas wat over worden gezegd als de onderzoekscommissie haar rapport af heeft.

3 november 2017

De onafhankelijke onderzoekscommissie chroom-6 Tilburg (CTC6), heeft 3 november laten weten dat het RIVM meer tijd nodig heeft voor het onderzoek. De verwachting is nu dat de commissie volgende jaar, eind augustus 2018, met haar advies aan het Tilburgse college komt.

Wethouder Erik de Ridder: "Het is echt heel vervelend dat er meer tijd nodig is voor het RIVM-onderzoek, vooral voor alle betrokkenen die in onzekerheid verkeren. Tegelijkertijd moeten betrokkenen een goed en objectief antwoord krijgen op hun gezondheidszorgen. Het zou heel vervelend zijn als mensen zich door allerlei overhaaste conclusies achteraf onterecht zorgen hebben gemaakt. Vandaar dat ik continue benadruk dat de onderste steen boven moet komen."

24 oktober 2017

Er is een 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg'. Hier kunnen mensen terecht met klachten. Die mogelijkheid is er nu ruim een jaar. Voorzitter Rik Schuurmans zegt dat er nog geen klachten binnen zijn gekomen. “Als alles goed gaat, dan gaat alles goed”, zegt hij.

Luisteren

“Mensen hoeven niet te twijfelen of hun verhaal bij ons veilig is. Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Tilburg. Dat betekent dat we niet voor hun werken, maar voor de mensen die op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg hebben gewerkt. Zelfs uw naam blijft geheim als u dat wilt. Mensen die willen vertellen over tROM en chroom-6, kunnen bij ons terecht. Wij luisteren altijd.”

Wat doet de commissie met klachten?

Als u een klacht heeft, dan nodigt de commissie u uit voor een gesprek in Tilburg. U vertelt dan over uw klacht. De commissie gaat dan onderzoeken en schrijft daarna een brief aan de burgemeester en wethouders in Tilburg. Hierin staat een advies voor een oplossing. De gemeente moet vervolgens aan de commissie laten weten wat er met het advies is gedaan.

Zorgvuldig

Voorzitter Rik Schuurmans zegt dat het uniek is dat de gemeente Tilburg ervoor heeft gezorgd dat deze commissie bestaat. “Ik heb niet eerder gezien dat mensen bij een speciale commissie een klacht kunnen indienen over de gemeente. En dat dan ook de naam geheim blijft. Ik vind dat de gemeente Tilburg heel zorgvuldig omgaat met alle mensen die betrokken zijn.”

Meer weten?

U kunt vragen ook mailen naar klachtencommissieTilburg@caop.nl. En bellen kan ook: (070) 376 57 46.
Wilt u een brief sturen? Doe dat dan naar:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

12 september 2017

Op verzoek van het RIVM voerde de gemeente het afgelopen jaar een groot intern onderzoek uit. Eind augustus rondde de gemeente dat interne onderzoek af en is alle gevraagde informatie overgedragen aan de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6). Geanonimiseerd, vanwege privacywetgeving. De aangeleverde informatie maakt onderdeel uit van het totale onderzoek dat het RIVM in opdracht van de onafhankelijke onderzoekscommissie uitvoert naar chroom-6 en de omstandigheden bij tROM. De resultaten en conclusies worden deze winter verwacht.

12 juli 2017

Op 11 juli 2017 was er een nieuwe informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die begin 2012 hebben gewerkt op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg. Ze hebben niet aan treinen gewerkt, maar hebben ander werk gedaan zoals opruimen en verhuizen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Tilburg en de onafhankelijke onderzoekscommissie Chroom-6 Tilburg. Het was de tweede keer dat ze de bijeenkomst hielden. Eerder waren mensen welkom die tussen 2004 en 2011 aan het tROM-project hebben deelgenomen.

Dezelfde zorg

Er was een uitleg over het onderzoek door de vicevoorzitter van de commissie, Yvonne van Mierlo. Ook wethouder Hendrickx uit Tilburg kwam aan het woord. Ze vertelde dat de mensen die in 2012 op het terrein van tROM werkten, dezelfde zorg krijgen als de mensen die bij de eerdere informatie bijeenkomst zijn geweest. "Bij het werk in 2012 kan misschien ook chroom-6 zijn vrijgekomen. Dat kan schadelijk zijn geweest voor de gezondheid."

Vertel uw verhaal

Er wordt deze maanden uitgebreid onderzoek gedaan door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is belangrijk om u aan te melden voor het onderzoek van het RIVM, vertelde Yvonne van Mierlo van de onderzoekscommissie. "Als je informatie geeft, help je de onderzoekers. Zo komen we tot een zorgvuldig onderzoek, dat vinden we erg belangrijk. Wie een gesprek wil, kan dit laten weten aan het informatiepunt – en meldpunt Tilburg chroom-6 van het CAOP."

Onderzoek door artsen

Naast het onderzoek van de commissie, kunnen betrokkenen zich ook door dokters van IKA Ned laten onderzoeken. Aanmelden voor een onderzoek, kan ook via het informatie en meldpunt.
Neem contact op met het informatie en meldpunt
Na afloop van de bijeenkomst werden er verschillende vragen gesteld. Hebt u ook een vraag? Neem dan contact op met het informatie en meldpunt. Dit is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via 06-2044 8194. U kunt ook e-mailen: Tilburg-chroom6@caop.nl.

18 augustus 2017

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar de risico’s voor de gezondheid. Risico’s die medewerkers hebben gelopen bij het werken op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg. Misschien is er chroom-6 vrijgekomen en dat kan schadelijk zijn.

Wat is er precies gebeurd?

Het onderzoek wordt gedaan om antwoord te krijgen op alle vragen die er zijn. Om welke risico’s gaat het? Wat is er precies gebeurd bij de werkzaamheden op het terrein? Het RIVM kan het onderzoek niet doen zonder jullie hulp. Als de onderzoekers veel mensen spreken, weten ze beter wat ze moeten onderzoeken. Alleen dan kunnen ze belangrijke vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Wilt u helpen?

Als u wilt helpen door informatie te geven tijdens een gesprek, laat dit dan weten aan het informatiepunt van het CAOP (het kennis- en dienstencentrum over arbeidszaken in de publieke sector). Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. U kunt ook e-mailen: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Het onderzoek

Hoe voert het RIVM onderzoek uit?

  • Het RIVM wil graag gesprekken voeren met betrokkenen, zodat ze precies weten wat er is gebeurd. U kunt helpen!
  • Daarnaast gaan de onderzoekers alle documenten die er zijn, met veel belangrijke informatie, goed bestuderen.
  • En dan zijn er op andere plekken in het land ook al onderzoeken gedaan naar chroom-6. De resultaten daarvan kunnen nu goed gebruikt worden.

Meer informatie?

Als er genoeg onderzocht is en de resultaten zijn bekend, dan krijgt u daarvan bericht. Meer informatie? Neem dan contact op met het informatiepunt. Er staat ook veel informatie op deze website: www.informatiepuntchroom6.nl.

18 augustus 2017

Mensen die op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg hebben gewerkt, hebben mogelijk risico gelopen. Misschien is er chroom-6 vrijgekomen en dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De artsen van IKA Ned onderzoeken of klachten over de gezondheid te maken hebben met het werk aan de oude treinen. We spreken met Sophia Franklin. Ze is bedrijfsarts en medisch adviseur bij IKA Ned.

Wat doet IKA Ned?

"IKA Ned heeft artsen die gespecialiseerd zijn in het medisch onderzoeken van gezondheidsproblemen als gevolg van werk", vertelt Sophia. "Goede informatie geven is daarbij erg belangrijk. We willen dat iedereen weet wat chroom-6 is en wat de risico’s zijn. We onderzoeken bij aandoeningen of ze door chroom-6 komen. Het komt ook voor dat een bestaande klacht niet komt door het werk op het tROM-terrein. In dat laatste geval adviseren we over een goede behandeling. Of we verwijzen door naar bijvoorbeeld de huisarts."

Zorgen wegnemen

De afspraken met oud-medewerkers, bij de GGD in Tilburg, zijn in volle gang. Sophia ziet mensen die door de uitleg gerustgesteld naar huis gaan. Maar er zijn ook mensen bij wie meer medische informatie wordt opgevraagd. "We pakken het medisch onderzoek heel nauwkeurig op en nemen zorgen serieus. ‘Je weet maar nooit’, hoor ik veel. Iemand komt voor de zekerheid toch even bij de dokter. Dat begrijp ik heel goed. Wij zijn ervoor om de medische problemen te onderzoeken. En we zijn ervoor om dingen uit te leggen."

Aanmelden voor medisch onderzoek

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid in relatie tot chroom-6, dan bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via 06-2044 8194 of tilburg-chroom6@caop.nl.

Het vervolg

"Na het medisch onderzoek stellen we een rapport op over de gezondheid. Daarin staat of een relatie met de chroom-6 blootstelling waarschijnlijk is of niet. Dit rapport is voor de oud-medewerker. En als dat gevraagd wordt, dan stuurt IKA Ned ook een kopie van het rapport naar de huisarts."

29 mei 2017

Het onderzoek van het RIVM kost tijd. Iets meer tijd dan verwacht. De onafhankelijke commissie vindt het heel belangrijk dat alle betrokkenen wel zo snel mogelijk antwoorden krijgen op hun vragen. Daarom gaan de onderzoekers de vertraging zo klein mogelijk houden. De resultaten van het onderzoek zouden eigenlijk in september 2017 klaar zijn. Zodra de onafhankelijke onderzoekscommissie meer informatie heeft over het uitstel, laat zij aan betrokkenen en de gemeente Tilburg weten wanneer zij met de resultaten komen.