Gemeentelijke opvanglocaties - Municipal locations to stay

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina meer informatie over de gemeentelijke opvanglocaties.

Inrichten opvanglocaties

Voordat een gebouw geschikt is als opvanglocatie wordt het aangepast en wordt gecontroleerd of het voldoet aan alle veiligheidseisen. De nodige vergunningsprocedures om panden als opvanglocatie te kunnen gebruiken start de gemeente zo snel mogelijk op.

Opvanglocaties

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Tilburg heeft besloten om in de volgende locaties tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Meer lezen over de opvanglocaties: klik op het +-je.

Kantoorpand - Alleenhouderstraat 25

De gemeente gaat ongeveer 120 vluchtelingen opvangen in het voormalige kantoor Jeugdbescherming Brabant en Reclassering aan de Alleenhouderstraat 25 in Tilburg. Het gebouw is in eigendom van een private partij die deze locatie in de toekomst gaat herontwikkelen. Het gebouw moet eerst verbouwd worden voordat het gebruikt kan worden als opvanglocatie. Voor het gebruik van het pand als opvanglocatie is een vergunning nodig. De vergunningsprocedures hiervoor zijn inmiddels opgestart.

De Heerevelden - Giekerkstraat 57

De gemeente vangt ongeveer 100 vluchtelingen op in voormalige basisschool De Heerevelden aan de Giekerkstraat 57 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van de stichting Kinderopvanggroep. De locatie is geopend sinds juni 2022. Onderwijs voor de Oekraïense vluchtelingen wordt op een andere locatie gegeven.

GGD-gebouw - Ringbaan-West 227

De gemeente vangt ongeveer 200 vluchtelingen op in het voormalige GGD-gebouw aan Ringbaan-West 227 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van de gemeente Tilburg. De locatie is geopend sinds april 2022.

Kantoorpand - Sportweg 14

De gemeente vangt in het voormalige kantoorpand aan de Sportweg 14 in Tilburg 120 Oekraïense vluchtelingen op. De locatie is open sinds december 2022.

Mariahof - Bredaseweg 568

De gemeente vangt maximaal 150 vluchtelingen op in Mariahof aan de Bredaseweg 568 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van TBV Wonen. De locatie is sinds augustus 2022 geopend.

Notre Dame - St. Oloflaan 1

De gemeente vangt maximaal 60 vluchtelingen op in het kloostercomplex Notre Dame aan de St. Oloflaan 1 in Tilburg. Dit gebouw is verkocht aan Stichting WonenBreburg. In aanloop naar de eigendomsoverdracht stelt de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart het gebouw via WonenBreburg beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De locatie is sinds half september 2022 open.

Schans 123

De gemeente vangt maximaal 100 vluchtelingen op in het pand aan De Schans 123 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van een private partij die deze locatie gaat herontwikkelen. De locatie is open sinds mei 2022.

Heeft u een vraag?

Stedelijk beheeroverleg

Om de bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en activiteiten, startte de gemeente met een beheeroverleg. Tijdens dit overleg praat de gemeente met een vertegenwoordiging van bewoners, politie, ContourdeTwern en Monoma (beheer opvanglocatie) over de gang van zaken rondom de opvang. Het doel van dit overleg is het bespreekbaar maken van uiteenlopende zaken, zoals de leefbaarheid van de woonomgeving en het activiteitenaanbod. Ook heeft het beheeroverleg een monitorende rol wat de directe omgeving van de locatie betreft. Het volgende beheeroverleg is naar verwachting in september 2023. Hebt u eerder vragen, neem dan contact op via de button hiernaast.