Meerjarenprogramma openbare ruimte

Op 22 december 2022 heeft het College ingestemd met het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte 2023-2026 (MJP).

Open de kaart MJP 2023-2026

Meerjarenprogramma 2023-2026

Open de kaart

Het Meerjarenprogramma 2023-2026 (MJP) laat de plannen zien voor grote en kleinere ingrepen in de openbare ruimte in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026. Het MJP toont de projecten die een bijdrage leveren aan de bestuurlijke doelen. Met de projecten uit het MJP wordt ook de kwaliteit van de buitenruimte in de gemeente Tilburg op peil gehouden en waar nodig verbeterd. Het MJP wordt jaarlijks opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Daarbij wordt gelet op verschillende vragen: is het technisch mogelijk, hoe lang duurt de voorbereiding en wat zijn de belangen en activiteiten van externe betrokkenen, zoals netbeheerders Enexis en BrabantWater en de dorps- en wijkraden? En uiteraard moet er voldoende geld zijn om alles te kunnen betalen.

Het MJP is een algemene jaarplanning. Die vormt het uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Toch kunnen er in de loop van jaar redenen zijn om af te wijken van de planning. Neem zo nodig contact met uw wijkregisseur. De gegevens van de wijkregisseurs staan op de pagina wijken op deze website.

Voorbereiding projecten

In het MJP wordt het jaar genoemd waarin volgens de planning gestart wordt met de voorbereiding van de projecten. Op de kaart MJP 2023-2026 (zie de groene button hiernaast) kunnen inwoners zien welke projecten de komende jaren worden voorbereid. Klik na het openen van de kaart op de knop 'lijst lagen', links van de knop 'zoek op adres' om een beperkt aantal selecties te maken.

Werkzaamheden in uitvoering

Projecten die op dit moment op straat in uitvoering zijn, staan op de webpagina via de link Wegwerkzaamheden en evenementen.

Links