logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herinrichting Beukendreef

In 2025 richt de gemeente Tilburg de Beukendreef opnieuw in. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riool en de weg krijgt een nieuwe indeling die past bij de maximum snelheid van 30 km/uur. De groeiplaatsen van de bomen worden verbeterd waardoor de bomen kunnen blijven staan. Via de site www.eenfijnebuurt.nl/beukendreef zijn de laatste ontwikkelingen te volgen.

Waar nodig en waar het kan komt er ook een nieuw riool en een extra regenwaterriool. Deze zogenaamde ‘blauwe ader’ zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien het water afgevoerd wordt naar vijvers aan de rand van de stad.

Aanleiding

In 2017 startte het project op met als plan om een aantal bomen te kappen om de laanstructuur van de Beukendreef in Berkel-Enschot op lange termijn te kunnen behouden. Tijdens het project bleek dat de meningen van de inwoners niet op één lijn zaten en lukte het niet om tot een gezamenlijk plan te komen. Daarom is er uiteindelijk in samenwerking met de Dorpsraad Berkel-Enschot en de Stichting Stadsbomen een advies voorgelegd aan het college. Op 19 februari 2019 besloot het college om in 2024 de ondergrondse groeiplaatsen van de bomen te verbeteren voor het behoud van de volledige bomenlaan.

Wensen en ideeën van bewoners

Op 13 juni 2023 was er een drukbezochte bewonersavond waarbij de gemeente de omwonenden vroeg mee te denken over de plannen. Tijdens deze avond kwamen er veel wensen en ideeën naar voren. Deze reacties worden, voor zover mogelijk, meegenomen in het voorlopig ontwerp. De reacties en wensen die de gemeente op die 13e het meest hoorde, hebben we op een rij gezet. Ze staan in de pdf die hieronder te bekijken of te downloaden is.

Het ontwerpproces volgen

Er is een ontwerpbureau gekozen door de gemeente, zij zijn aan de slag gegaan met het voorlopig ontwerp voor de straat. Het voorlopig ontwerp is gereed en wordt op maandag 13 mei aan de omwonenden gepresenteerd. Het ontwerp is vanaf 9 mei in te zien via de site www.eenfijnebuurt.nl/beukendreef. U kunt het ontwerp bekijken, een toelichting lezen en reageren op het ontwerp. 

Planning

Met de reacties op het voorlopig ontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Als dit klaar is ontvangt u een nieuwe bewonersbrief. We verwachten dit in de zomer te kunnen presenteren. Daarna gaat de gemeente via een aanbesteding op zoek naar een aannemer. Waarschijnlijk kunnen we in het 1e kwartaal van 2025 de werkzaamheden gaan uitvoeren. 

Help mee aan een klimaatbestendige stad

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra regenwaterriool. Maar u kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga dan voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Jeroen Willems, projectleider Openbare Ruimte bij de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 29 66 67 51 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl. Of met de projectondersteuner Marjolein Jansen, marjolein.jansen@tilburg.nl.