Herinrichting Beukendreef

De gemeente richt de Beukendreef opnieuw in. De straat wordt een 30 km/uur zone en de ondergrondse groeiplaatsen van de bomen worden verbeterd. Zo kunnen de bomen in de bomenlaan blijven staan.

Waar nodig en waar het kan komt er ook een nieuw riool en een extra regenwaterriool. Deze zogenaamde ‘blauwe ader’ zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien het water afgevoerd wordt naar vijvers aan de rand van de stad.

Aanleiding

In 2017 startte het project op met als plan om een aantal bomen te kappen om de laanstructuur van de Beukendreef in Berkel-Enschot op lange termijn te kunnen behouden. Tijdens het project bleek dat de meningen van de inwoners niet op één lijn zaten en lukte het niet om tot een gezamenlijk plan te komen. Daarom is er uiteindelijk in samenwerking met de Dorpsraad Berkel-Enschot en de Stichting Stadsbomen een advies voorgelegd aan het college. Op 19 februari 2019 besloot het college om in 2024 de ondergrondse groeiplaatsen van de bomen te verbeteren voor het behoud van de volledige bomenlaan en om van de Beukendreef een 30 km/uur straat te maken.

Wensen en ideeën van bewoners

Op 13 juni 2023 was er een drukbezochte bewonersavond waarbij de gemeente de omwonenden vroeg mee te denken over de plannen. Tijdens deze avond kwamen er veel wensen en ideeën naar voren. Deze reacties worden, voor zover mogelijk, meegenomen in het voorlopig ontwerp. De reacties en wensen die de gemeente op die 13e het meest hoorde, hebben we op een rij gezet. Ze staan in de pdf die hieronder te bekijken of te downloaden is.

Voorlopig ontwerp

Als het voorlopig ontwerp klaar is, is dat via een link op deze pagina te bekijken. Er zal een avond worden gepland om dit ontwerp te presenteren. De gemeente informeert de omwonenden hierover via een brief.

Planning

De gemeente verwacht het voorlopig ontwerp in het najaar van 2023 te kunnen presenteren tijdens een inloopavond. Na die avond wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarna de aanbesteding kan starten. Het is dan ook duidelijk wanneer de werkzaamheden ongeveer zullen plaatsvinden. Wij verwachten dat de realisatie in 2024 is.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra regenwaterriool. Maar u kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga dan voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Jeroen Willems van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 29 66 67 51 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl. Of met de projectondersteuner Marjolein Jansen, marjolein.jansen@tilburg.nl.