Ontwikkeling buitengebied Zuidwest

Het buitengebied Zuidwest loopt ten zuiden van de Bredaseweg en (langs) de Burgemeester Letschertweg. In dit gebied zijn diverse initiatiefnemers bezig met plannen. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen een gecombineerd principeverzoek ontvangen waarover nog besloten moet worden.

De initiatieven

  • De ontwikkeling van een landgoed ‘De Groene Kamer’ aan de Bleukweg in combinatie met een Intratuin. Het landgoed bestaat uit 5 kamers: voedsel, een Intratuin, gezondheid, proeflab en educatie, met daarin onder andere overnachtingsmogelijkheden, een imkerij, eco-tuinderijen en een winkel met streekproducten. 
  • Een uitbreiding van het bestaande bedrijf van Thielen Diervoeders, Hultenseweg 79. Dit bedrijf produceert dierenvoer en verkoopt aanverwante producten. In het plan is ook opgenomen: een nieuwe dierenspeciaalzaak voor particuliere klanten.
  • Een uitbreiding van het bestaande loonwerk- en grondverzetbedrijf Van Broekhoven aan de Keizersakker 12. Naast agrarische klanten voert het bedrijf ook veel werkzaamheden uit binnen de grond-, weg- en waterbouw. Het gaat om een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen (om machines en voertuigen te kunnen stallen) als de buitenopslag (van goederen en producten). Ook beschikt het bedrijf over een mestopslaglocatie aan de Nieuwe Lijn. 

De gemeente wil in de toekomst mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling met een extra entree voor Stadsbos 013. Op dit moment zijn hiervoor nog geen concrete plannen. De entree maakt dan ook geen onderdeel uit van het principeverzoek. Eerder maakte ook de Oliemeulen deel uit van de plannen. Dierenpark De Oliemeulen heeft bij de gemeente aangegeven dat een verhuizing naar de Bleukweg financieel niet langer haalbaar is.

Omgevingsdialoog

In de afgelopen periode is er al overleg geweest tussen de initiatiefnemers, de gemeente, omwonenden, de bewonersvereniging en andere belanghebbenden. Voordat er door het college en de raad besloten wordt over de plannen wordt de omgevingsdialoog georganiseerd. Op 1 en 15 maart 2023 zijn daarvoor twee informatieavonden georganiseerd. Daar informeerden de initiatiefnemers alle geïnteresseerden over de plannen (het definitieve principeverzoek). Ook de gemeente was aanwezig. Alle reacties op de plannen worden verwerkt in een verslag dat onderdeel uitmaakt van de besluitvorming.

Hieronder vindt u de presentatie van 1 maart en het verslag.

Veelgestelde vragen

Op de pagina 'veelgestelde vragen Buitengebied Zuidwest' de antwoorden op de meest gestelde vragen over het principeverzoek.

Vervolgstappen

Waarschijnlijk neemt het college in mei 2023 een besluit over het principeverzoek van de initiatiefnemers. Kort voor de zomervakantie (juli 2023) spreekt de gemeenteraad over de plannen. Als de raad ook instemt met het principeverzoek start de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Dat gaat waarschijnlijk in de 1e helft van 2024 ter inzage. Daarna wordt het plan eventueel aangepast en aangeboden bij de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat het nieuwe bestemmingsplan bespreken en (eventueel met wijzigingen) vaststellen in de tweede helft van 2024. Als de raad akkoord is, kunnen de initiatiefnemers daarna van start met hun plannen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jolanda van Rooy van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via email jolanda.van.rooy@tilburg.nl of via 06 - 29 68 11 80.