logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groenewoud

De wijk Groenewoud is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft het Pater van den Elsenplein een flinke opknapbeurt gehad. De zijstraten die uitkomen op het plein worden nu opnieuw ingericht. Voor de periode tot 2040 is een toekomstplan vastgesteld.

Er staat nog veel te gebeuren. Het ziekenhuis gaat flink uitbreiden en er komt er een nieuw gezondheidscentrum en nieuwe woningen. Ook krijgen de scholen van de Panta Rhei en de Alm over een paar jaar nieuwbouw. Zo kunnen het nieuwe gezondheidscentrum en de appartementen eruit komen te zien.

Pater van den Elsenplein

Toekomst van Groenewoud in hoofdlijnen vastgelegd

In Groenewoud werken inwoners, woningcorporaties, partners en gemeente samen aan de toekomst van de wijk. Hoe behouden we de kracht van Groenewoud en hoe maken we van Groenewoud een fijne en gezonde wijk, waar iedereen graag wil en kan wonen? Dat zijn vragen die de gemeente en woningcorporaties proberen te beantwoorden, met jong en oud, met bestaande en nieuwe wijkbewoners. Het afgelopen jaar hebben gemeente en woningcorporaties gewerkt aan een plan voor de toekomst van Groenewoud: het gebiedsperspectief. Dat is door het college vastgesteld. Het plan is bedoeld voor de komende periode tot 2040 en geeft de richting voor de verbetering van de wijk. Het gaat daarbij om wonen, voorzieningen en de openbare ruimte.

Verhalenroute

Sinds 15 april vind je in de wijk de verhalenroute Groenewoud. Veel bewoners hebben mooie herinneringen uit de wijk. Herinneringen aan de Pius X kerk, weetjes over straten en gebouwen, bijzondere vriendschappen tussen buurtbewoners en de oude sportkantine die nu een buurthuis wordt. Op tien locaties in de wijk sta je stil bij hoe het vroeger op deze plek was en kun je door een QR-code te scannen met je telefoon het verhaal horen van je buurtgenoten. Op deze plattegrond hieronder zie je de plekken waar de verschillende zuiltjes staan. Zoek ze eens op en laat je verrassen door de mooie verhalen uit Groenewoud.

Geen tijd om de route te wandelen, maar ben je wel nieuwsgierig naar de verhalen?

Ontwikkeling van de wijk

Via de onderstaande uitklapblokken lees je wat er al gedaan is en welke ontwikkelingen de komende jaren nog gaan gebeuren in de wijk.

Zorg is belangrijk voor de wijk Groenewoud en mag niet verdwijnen. De huidige huisartsenpraktijk is te klein. Daarom is een groter en moderner gezondheidscentrum nodig. Hier kunnen dan ook de apotheek en de fysiotherapeut in. Ook is er nog ruimte voor overige zorgpartijen die zich hier graag willen vestigen. Op de plek waar ze nu zitten is hier geen mogelijkheid voor. Daarom komt er een nieuw gezondheidscentrum aan het Pater van den Elsenplein en de Forelstraat. Het wordt een gebouw met 3 bouwlagen. Er komt veel glas zodat het open is. Het gebouw ligt straks met de ingang aan het park en er komen parkeerplaatsen voor de deur.

Nieuwe appartementen

Als de huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeut verplaatsen naar het nieuwe gezondheidscentrum dan blijven de oude gebouwen achter. Door de oude gebouwen te vervangen voor nieuwbouw en te betrekken bij het plein, kan de inrichting van het plein en het park goed afgemaakt worden. Daarom zijn er plannen gemaakt voor nieuwe appartementen. Deze ideeën passen ook goed binnen de ontwikkelingen in de wijk.

Het worden vooral middeldure huur appartementen. Hier is veel vraag naar en het zorgt voor een goede mix aan bewoners in de wijk. Door deze ontwikkelingen komt er ruimte om de  omgeving eromheen ook mee op te knappen, bijvoorbeeld het groen en de speelplek. Er is gekozen voor een mooi, hoog gebouw dat opvalt en een impuls geeft aan de wijk. Het gebouw krijgt 10 bouwlagen met ongeveer 40 appartementen. De ingang van de appartementen komt aan het park te liggen, tegenover de ingang van het nieuwe gezondheidscentrum. Bewoners kunnen straks hun auto parkeren op het plein en in de rest van het openbaar gebied.

Park

Om het gezondheidscentrum te kunnen bouwen moet er een stukje van het park en de speelplek verdwijnen. Maar door de nieuwe inrichting van het plein en de appartementen komt er uiteindelijk meer openbare ruimte vrij die beter kan worden ingericht. Bijvoorbeeld met groen, speelplekken, waterberging en zitbankjes. De inrichting van de ruimte om de gebouwen heen gebeurt in samenspraak met de klankbordgroep. In ieder geval blijft er een groene laan tussen de nieuwe Jumbo en het wijkcentrum. Door de openheid van de nieuwe gebouwen is het daardoor fijner en aantrekkelijker om in de toekomst door het park te lopen.

Planning

Op dit moment worden de laatste zaken afgestemd. Het ontwerpplan is begin juni 2023 gepresenteerd aan de omgeving. Zie het plaatje hieronder en bijgevoegd filmpje. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin 2024 het bestemmingsplan vaststelt. De verwachting is dat dan tweede helft 2024 begonnen kan worden met de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum.

De afgelopen jaren heeft het Pater van den Elsenplein een flinke opknapbeurt gehad. De oude Jumbo, die een prominente plek had op het midden van het plein, is gesloopt en kreeg een nieuwe plek aan de rand van het plein. Hierdoor ontstond heel veel ruimte en dat bood nieuwe kansen voor het Pater van den Elsenplein.

Ruimte voor parkeren, meer groen en plekken om elkaar te ontmoeten. Over het ontwerp van het plein heeft een groep buurtbewoners en wijkpartners in een intensief traject van 2 jaar meegedacht. Zij hebben aandachtspunten, wensen en ideeën uit de buurt ingebracht. Bij het nieuwe plein is dan ook aandacht voor veiligheid, parkeren, water en groen. Ook zijn er verschillende ontmoetingsplekken en speeltoestellen en hebben de bewoners aan het plein een geveltuintje.

Duurzame inrichting

Het inrichten van het plein gebeurt op een duurzame manier, met gebruik van duurzame materialen. Op het nieuwe plein komen CERO-stenen. Voor deze stenen wordt geen cement gebruikt. Dit is afkomstig vanuit een erg vervuilende industrie. De CO2 reductie van deze stenen is 70 procent ten opzichte van de op dit moment nog gebruikelijke betonstenen. Daarnaast wordt het materiaal volledig elektrisch geleverd en gebeurt ook het aanbrengen van de CERO stenen 100 procent elektrisch. Deze manier van werken zorgt voor aanzienlijk minder CO2 uitstoot.

Onderstaand filmpje laat de duurzame manier van werken zien.

Pater van den Elsenplein 54

In een woning aan het Pater van den Elsenplein is een wijkkantoor ingericht (huisnummer 54). Elke dag houden wijkpartners als welzijnsorganisatie ContourdeTwern, de woningcorporaties, politie of de gemeente een inloopspreekuur voor bewoners. Ook is hier informatie te krijgen over allerlei ontwikkelingen in de wijk. Geen overbodige luxe want de komende jaren staat er nog veel op de planning. Verschillende straten rondom het plein worden opnieuw ingericht, maar ook wordt er gewerkt aan een nieuw gezondheidscentrum en appartementen aan het Pater van de Elsenplein en de Forelstraat.

Ook leggen we nadrukkelijk de verbinding met de ontwikkelingen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het Stappegoorgebied.