logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Definitief ontwerp Karel Doormanlaan en Generaal Pattonstraat

In de Karel Doormanlaan en Generaal Pattonstraat zijn werkzaamheden aan de riolering, de rijbaan, parkeervakken en het trottoir gepland. In beide straten wordt tevens extra groen aangebracht. 

Definitief ontwerp

Tijdens de inloopavond op 7 december 2022 liet de gemeente Tilburg het voorlopige nieuwe ontwerp van Karel Doormanlaan en Generaal Pattonstraat zien. De ideeën en opmerkingen van buurtbewoners tijdens de inloopvond zijn voor zover financieel en technisch haalbaar meegenomen in het definitieve ontwerp.  

Wijziging verkeerssituatie

De grootste verandering in de Karel Doormanlaan is de wijziging van de verkeerssituatie voor motorvoertuigen. De Karel Doormanlaan verandert in een eenrichtingsstraat. Fietsers mogen wel nog aan beide kanten de straat inrijden. 

Voorlopige planning

De werkzaamheden in de Karel Doormanlaan en de Generaal Pattonstraat worden naar verwachting uitgevoerd in de periode van september tot en met eind december 2023. Nu het ontwerp definitief is gaat de gemeente op zoek naar een aannemer die het werk kan uitvoeren. Zodra de aannemer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 

Meer vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bayram Küçük, projectleider gemeente. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via 06 50 09 12 49 en e-mail bayram.kucuk@tilburg.nl.