Karel Doormanlaan en Generaal Pattonstraat

Gemeente Tilburg gaat in 2023 groot onderhoud uitvoeren in de Karel Doormanlaan en de Generaal Pattonstraat. Er wordt o.a. gewerkt aan de rijbaan en het riool. Het concept ontwerp is klaar.

Wat gaan we doen?

De riolering, de rijbaan, parkeervakken en het trottoir worden vervangen. Waar mogelijk wordt extra groen aangebracht en komt er een voorziening om overtollig regenwater bij hevige regenbuien in op te vangen.

Tijdens de informatieavond in mei 2022 is het schetsontwerp Karel Doormanlaan en Generaal Pattonstraat gepresenteerd. Uitgangspunt voor dit ontwerp was het behoud van de bomen en het in stand houden van de voortuinen. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp bleek het aanleggen van een woonerf hier niet haalbaar te zijn. Hieronder leggen we u uit waarom.

Verkeersveiligheid

De hoeveelheid verkeer in de Karel Doormanlaan en Generaal Pattonstraat is te hoog om hier een woonerf te maken. De zijstraten met éénrichtingsverkeer rijden via de Karel Doormanlaan en Generaal Pattonstraat de wijk in- en uit. Een woonerf is juist een weg met voornamelijk bestemmingsverkeer. Omdat de weg smal en druk is, heeft de gemeente ervoor gekozen om de weg in het concept ontwerp vanwege de verkeersveiligheid éénrichtingsverkeer voor auto’s te maken.

Parkeren versus bomen

Om de Karel Doormanlaan in te richten als woonerf zouden er een aantal bomen verwijderd moeten worden om voldoende parkeergelegenheid te houden. In het bomenbeleid van de gemeente staat vastgelegd dat bomen zoveel mogelijk moeten worden behouden, met name in het gebied binnen de ringbanen. Dit beleid is vastgelegd door de gemeenteraad in de zogeheten ‘Bomenverordening’. In het aangepast ontwerp blijven alle bomen en de voortuinen gehandhaafd en er komen parkeerhavens aan de kant van het park.

Toegankelijkheid

Een woonerf kent geen trottoirs voor voetgangers. De toegang naar de voordeuren kan mogelijk door geparkeerde auto’s worden geblokkeerd. Dit betekent een minder goede toegankelijkheid voor voetgangers en mindervalide personen. In het concept ontwerp komt er daarom een trottoir voor de bomen aan de kant van de weg. Dit biedt bovendien extra groeiruimte voor de bomen, waardoor het probleem van wortelopdruk wordt beperkt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bayram Küçük, projectleider van de gemeente. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via e- mail bayram.kucuk@tilburg.nl en telefoonnummer 06 - 50 09 12 49.