logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Langenhof, Lange Trekken en Den Del

De straten Langenhof, Lange Trekken en Den Del in Udenhout krijgen een nieuwe inrichting. Er moet een nieuw rioolstelsel worden aangelegd en omdat de weg hiervoor moet worden opengebroken, biedt dit de kans om ook de wegen, trottoirs en het groen in de straten te vernieuwen.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten voor dit project zijn: 

Bewonersparticipatie

De gemeente vindt de mening van buurtbewoners belangrijk. Daarom hebben de gemeente en ingenieursbureau Jens op woensdag 29 mei met de bewoners gesproken over de plannen. Op het speelveldje werd een pop-up tent opgezet waar buurtbewoners op een vlekkenkaart hun wensen voor de straat konden aangeven. 

In het plan wordt gericht gekeken naar het zo klimaatbestendig mogelijk inrichten van de openbare ruimte. Dit betekent dat er een hemelwaterriool wordt aangelegd en er wordt gekeken naar hoe er minder verharding (tegels) kan komen en hoe er meer groen aangelegd kan worden. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat het water beter weg kan lopen, dat de leefomgeving koeler wordt en wordt de biodiversiteit vergroot.

Klimaatambassadeurs

Naast een betere openbare ruimte kunnen ook de bewoners van de straat bijdragen aan een betere leefomgeving. Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben 2 bewoners zich aangemeld als klimaatambassadeurs voor de straat. Zij zullen zich inzetten voor klimaatadaptieve maatregelen op particulier terrein, zoals het afkoppelen van regenwater, het aanplanten van biodiverse beplanting en het verminderen van de hoeveelheid bestrating in de tuin.

Vervolg

Met alle input vanuit de buurt gaat het ingenieursbureau aan de slag met het maken van een nieuw ontwerp voor de buurt. Het definitieve ontwerp zal na de zomer 2024 weer aan de buurtbewoners worden gepresenteerd. Er wordt gestreefd naar een start van de uitvoering in het tweede kwartaal van 2025. Via de website onzeopenbareruimte.nl wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Ellen van Assouw van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50 01 30 92 en per e-mail via ellen.van.assouw@tilburg.nl.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

U kunt zelf ook bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Ga voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar duurzamertilburg.nl