logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groot onderhoud Mahoniestraat en omgeving

De Mahoniestraat en omliggende straten krijgen een grote onderhoudsbeurt. De bestrating, de riolering en het groen in de wijk zijn toe aan groot onderhoud. De gemeente wil het werk in 2026 uitvoeren. De komende tijd bereid de gemeente de werkzaamheden voor.

Onderzoeken

De gemeente Tilburg doet voorbereidende onderzoeken in de buurt. Verschillende bedrijven verzamelen gegevens. Het gaat dan om bodemonderzoek, parkeeronderzoek, asfalt onderzoek, het inventariseren van de kwaliteit van bomen en het groen en gegevens over riolering, kabels en leidingen.

Soms kan de straat tijdelijk voor een deel worden afgezet, vanwege deze onderzoeken. 

Wat gaan we doen?

De aanleiding voor dit project is groot onderhoud aan de wegen, stoepen en parkeervakken en aan het riool. We vervangen de bestrating en verbeteren de riolering. Tegelijkertijd koppelen we het regenwater af, zodat dit niet meer bij het afvalwater terecht komt. Zo raakt het riool bij veel regen minder snel overbelast.

Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden kijken we ook goed naar de mogelijkheden voor meer groen, planten en bomen. Dit helpt bij verkoeling in de zomer, ziet er mooi uit en zorgt voor meer biodiversiteit.

Planning

Na de onderzoeken organiseert de gemeente een bewonersavond, dit zal in de tweede helft van 2024 zijn. We vragen de bewoners dan om wensen en verbeterpunten kenbaar te maken. Met de verzamelde gegevens wordt vervolgens een voorlopig ontwerp gemaakt.  Dit ontwerp wordt aan de bewoners gepresenteerd voordat het definitief ontwerp wordt vastgesteld.

In de tweede helft van 2025 maakt de gemeente een technische werkbeschrijving en wordt er een aannemer geselecteerd op basis van een aanbesteding. Als alle voorbereidingen volgens planning verlopen kan de aannemer in 2026 de werkzaamheden uitvoeren.  

Klimaat en groen

In het voorlopige ontwerp zal rekening worden gehouden met de veranderingen in het klimaat. We hebben namelijk steeds vaker te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. De aanpassingen zorgen ervoor dat het regenwater beter in de grond kan zakken.
 

Zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente? 
Kijk op www.duurzamertilburg.nl voor inspiratie, tips en subsidiemogelijkheden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ruud van Dongen, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via ruud.van.dongen@tilburg.nl.