logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Museumkwartier

Het Museumkwartier is volop in ontwikkeling. In de komende jaren wordt de openbare ruimte opgeknapt, het Textielmuseum uitgebreid en komt er meer (atelier)ruimte voor creatieve makers. Het gebied krijgt dus een frisse uitstraling en we verstevigen het culturele dna.

In het Museumkwartier liggen o.a. het De Pont museum, het Textielmuseum en het Wilhelminapark. Een deel van het gebied is door de bijzondere cultuurhistorie aangewezen als (Rijks)beschermd stadsgezicht. Het Museumkwartier moet een aantrekkelijk stadsdeel worden, waar het textielverleden en het creatief ondernemerschap van Tilburg meer zichtbaar zijn. 

In het werkdocument gebiedsagenda Museumkwartier en de flyer Toekomst Museumkwartier leest u meer over de ambities voor het Museumkwartier.

Verder vindt u op deze pagina welke projecten er in het gebied zijn.

Kwartiermaker

Pien Rutten is kwartiermaker voor het Museumkwartier. Zij gaat het gebied beter op de (culturele) kaart zetten. Zij gaat samen met culturele partners en bewoners in de wijk culturele activiteiten organiseren en de huidige activiteiten beter samenbrengen. Daarnaast helpt ze bij de opstart van de ondernemersvereniging. Ze stelt zich hieronder kort voor.

Initiatieven in kaart brengen

"Ik ben Pien Rutten (van Amber&Pien). Voor het Museumkwartier maak ik een cultureel programma. Dit betekent dat ik alle kunst- en cultuurinitiatieven in het gebied in kaart breng. Waar het kan breng ik mensen en activiteiten samen en bedenken we (ook samen) nieuwe ideeën. Zo krijgt het Museumkwartier een eigen kleur en energie. Naast deze culturele kaart of agenda ondersteun ik ook de oprichting van de ondernemersvereniging. Heb jij een vraag, initiatief of wil je kennis maken? Op woensdag werk ik voor het Museumkwartier. Ik ben bereikbaar via: pien@amberpien.nl

Over Amber&Pien 

Bij Amber&Pien zijn we geïnteresseerd in mensen, plekken en vooral het scheppen van nieuwe mogelijkheden en verbindingen. Hier werk ik (samen met Amber) in de culturele sector als programmamakers en publiekswerkers en verbinden plekken, mensen en disciplines aan elkaar. Voorbeelden zijn onder andere KRAAKKELDER in Theater De Nieuwe Vorst of Studio Noord in Tilburg Noord.

Het voormalig politiekantoor op adres Wilhelminapark 6 – 6A is eigendom van de gemeente Tilburg. De gemeente wil dat het gebouw gebruikt wordt als broedplaats voor kunst, cultuur en creatieve ondernemers. Daarom zocht de gemeente de afgelopen maanden naar een initiatiefnemer die hier een plan voor heeft en dit wil uitvoeren. Helaas is dit niet gelukt. Het selectietraject is stilgezet. We bekijken nu hoe we dit verder oppakken. 

De Goirkestraat is toe aan een opknapbeurt. Dit betekent ook dat de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. In 2022 is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Goirkestraat. Buurtbewoners en ondernemers die hierover graag wilden meepraten, meldden zich aan voor de meedenkgroep.

Uitdagingen

Het proces liep vertraging op. Tijdens een informatiebijeenkomst in januari 2023 is dit meegedeeld aan de meedenkgroep. In de Goirkestraat en omgeving zijn veel uitdagingen op het gebied van verkeer, groen, water, cultuurhistorie en beleving. Meer dan de gemeente van tevoren had voorzien. Met name door een verkeersvraagstuk loopt het proces vertraging op.

Op dit moment loopt een verkeersonderzoek voor heel Oud-Noord. Hierin kijkt de gemeente naar de doorstroom van verkeer. De gemeente rondt eerst dit verkeersonderzoek af, dit staat gepland voor februari 2024. Pas daarna pakken we het project voor de herinrichting van de Goirkestraat weer op.   

Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met projectleider Joyce de Graaff. Zij is bereikbaar via mail: joyce.de.graaff@tilburg.nl.

De gemeente Tilburg heeft de ambitie om zichzelf opnieuw op de kaart te zetten, zowel nationaal als internationaal. Met die ambitie voor ogen vormt Tilburg het rijksmonumentale industriële Mommers-Drögecomplex om tot een TextielCluster: een uniek concept met een vernieuwd TextielMuseum, TextielLab en een nieuwe TextielCampus. Vorig jaar heeft de gemeente het gerenommeerde architectenbureau Mecanoo en ingenieursbureau ABT aangetrokken voor het ontwerp.

Mecanoo presenteerde onlangs de eerste beelden voor het toekomstige cluster. De voormalige textielfabrieken, nu vooral bekend van het TextielMuseum, worden verduurzaamd, gerenoveerd en uitgebreid. Het complex krijgt een nieuwe en toegankelijke entree en de gebouwen worden onderling met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een logische routing en kunnen de bezoekers de gebouwen optimaal ontdekken en beleven.

Het nieuwe TextielCluster wordt een levendige en inspirerende omgeving voor textielprofessionals, studenten en liefhebbers. Om dit te bereiken worden de inrichting van het museum en het TextielLab vernieuwd. De TextielCampus biedt plek aan opleidingen op het gebied van textiel en een ruimte waarin de buurtbewoners en andere geïnteresseerden met textiel kunnen werken. Hierdoor ontstaat er, die zich volop kunnen verdiepen en ontwikkelen in de wereld van textiel.

Ook het voormalige fabrieksterrein zal een transformatie ondergaan tot een uitnodigend, toegankelijk en groen verblijfsgebied voor buurtbewoners, bezoekers en professionals die in het complex werken.

De projectleider voor het Textielmuseum is Eltje de Klerk. Zij is bereikbaar via eltje.de.klerk@alpha-adviseurs.nl.

Het Wilhelminapark is een belangrijke plek voor de wijk en heeft grote betekenis voor het Museumkwartier. Maar het park uit 1898 is toe aan een opknapbeurt. Het groen en de paden in het park worden aangepakt. Daarnaast voelt niet iedereen er zich altijd veilig. Dat moet anders. De gemeente investeert daarom medio 2024/2025 in het Wilhelminapark. Het moet een prettigere plek worden om te verblijven en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de routes tussen de binnenstad en musea. Voor deze opknapbeurt maakt de gemeente een plan. Daar betrekken we ook wijkbewoners bij.   

In december 2023 kreeg het park de status van gemeentelijk monument. Deze status beschermd de stijl en structuur van het park. Dit betekent dat het aangezicht van het park niet drastisch mag afwijken van hoe het park bedoeld is door de architect. Met de aanwijzing als gemeentelijk monument laat de gemeente zien hoe veel belang zij hecht aan de cultuurhistorische waarde en het speciale karakter van dit oudste park van Tilburg.
 

Onderzoeken naar- en rapporten over het Museumkwartier

Meepraten?

De gemeente wil samen met de bewoners, makers, ondernemers, partners uit het gebied de plannen vorm gaan geven. Hebt u een initiatief, vragen of wilt u meedenken over de verdere uitwerking van de gebiedsagenda? Stuur dan een bericht naar museumkwartier@tilburg.nl.

Subsidie voor gevelverbetering, groene gevels en geveltuintjes

Op de volgende pagina's staat meer informatie over groene gevels, geveltuintjes en gevelverbetering.