logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Rotondes

De komende 4 jaar past de gemeente Tilburg de voorrangssituatie op 23 rotondes binnen de bebouwde aan. Fietsers en voetgangers krijgen hierbij voorrang op de meeste rotondes.

Op de meeste rotondes in Tilburg moeten fietsers en voetgangers voorrang geven aan het autoverkeer. Dat gaat veranderen. Vanaf februari 2021 past de gemeente de voorrangssituatie op 23 rotondes binnen de bebouwde kom aan, zodat fietsers en voetgangers voorrang krijgen. Dit is een grote klus, we kunnen niet alle rotondes op hetzelfde moment aanpassen. De gemeente gaat hier de komende 4 jaar mee aan de slag. Rotondes op industrieterreinen, turborotondes en rotondes met stoplichten passen we niet aan: Daar krijgen de fietsers en voetgangers géén voorrang vanwege de verkeersveiligheid op deze punten. 

Oppassen geblazen

Door de aanpassingen zijn gedurende 4 jaar verschillende voorrangssituaties op deze 23 rotondes van toepassing. Op de ene rotonde krijgt de fietser en de voetganger al wel voorrang, maar op de andere misschien nog niet. Dat wordt de komende tijd dus extra opletten bij rotondes en goed kijken naar de verkeersborden die de voorrangssituatie aangeven. Samen werken we zo aan een stad waar u goed en veilig kunt fietsen en lopen.

Planning

Benieuwd naar wanneer de rotonde bij jou in de buurt wordt aangepast? Bekijk het op het kaartje hieronder:

Filmpje

In het onderstaand animatiefilmpje wordt uitgelegd waarom de rotondes worden aangepast en hoe de gemeente dat gaat doen.

Omleidingsroutes

De werkzaamheden aan de rotondes zorgen voor tijdelijke omleidingen. De omleidingsroutes worden aangeduid met bebording op locatie. U kunt de omleidingsroutes bekijken via de pagina over wegwerkzaamheden. Vul bij de zoekfunctie de betreffende straat in.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de wijzigende voorrangssituatie op rotondes.

De voorrangsituatie op 23 rotondes binnen de bebouwde kom wordt aangepast. Fietsers en wandelaars krijgen hierbij voorrang. Let op: door de aanpassingen zijn gedurende 4 jaar verschillende voorrangssituaties op deze 23 rotondes van toepassing. Op de ene rotonde krijgt de fietser en de voetganger al wel voorrang, maar op de volgende misschien nog niet.

De eerste rotonde met een gewijzigde voorrangssituatie is opgeleverd op 2 april 2021. Het gaat om de rotonde tussen de Dalemdreef en Spakenburglaan.

Fietsen en wandelen is gezond! U bent lekker in beweging en dit draagt bij aan zowel uw fysieke als geestelijke gezondheid. Daarnaast draagt fietsen of wandelen in plaats van autorijden bij aan een schonere lucht, is het goedkoper en werkt u mee aan een betere bereikbaarheid van de binnenstad. Daarom wil de gemeente fietsen en wandelen in Tilburg prettiger en comfortabeler maken. Zo heeft het college een Fietsagenda en Loopagenda opgesteld waarin onder andere wordt gepleit voor vaker voorrang voor fietsers en voetgangers. In lijn met deze ambitie past de gemeente Tilburg de voorrangssituatie op 23 rotondes binnen de bebouwde kom aan voor fietsers en wandelaars. Fietsers hebben baat bij een betere doorstroming en meer comfort op rotondes.

Op het kaartje op deze pagina kunt u zien wanneer welke rotonde wordt aangepast.

Nee, niet alle rotondes in Tilburg worden aangepast. Rotondes op industrieterreinen, turborotondes en rotondes met stoplichten passen we niet aan: Daar krijgen de fietsers en voetgangers géén voorrang vanwege de verkeersveiligheid op deze punten.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is het uitgangspunt bij het wijzigen van de voorrangsituatie bij een rotonde. De gemeente kiest ervoor om de fietsoversteken te verhogen, zodat de fietsers beter zichtbaar zijn en het autoverkeer zijn snelheid moet verlagen. Bij fietspaden met twee rijrichtingen staan pijlen op de fietspaden en plaatst de gemeente verkeersborden die automobilisten erop wijzen dat er fietsers uit beide richtingen kunnen komen. We ontwerpen de rotondes volgens de landelijke ontwerpregels zo ruim mogelijk. Zo hebben fietsers en automobilisten meer ruimte en tijd om elkaar goed te kunnen zien. Direct na aanpassing van de rotonde naar een voorrangsrotonde plaatst de gemeente hier opvallende borden zodat iedereen weet dat de situatie is gewijzigd. Het heeft altijd even tijd nodig om mensen te laten wennen aan de nieuwe situatie. In dit geval geldt dit met name voor automobilisten. De gemeente houdt de situatie nauwgezet in de gaten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Hidding van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via het e-mailadres matthijs.hidding@tilburg.nl.