logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Onderhoud Rozenstraat

In de Rozenstraat worden het riool en de bestrating vervangen en er komen extra bomen en groen.

Tijdens de informatiemiddag in juli heeft u het voorlopig ontwerp kunnen bekijken. Ideeën, wensen en opmerkingen op het ontwerp zijn, voor zover dit technisch en financieel mogelijk is, verwerkt door het ontwerpbureau. Inmiddels is het definitief ontwerp klaar.

Vervolg

Vanwege de nieuwbouw Van Spaendonk in de Enschotsestraat is er voor gekozen om te starten met de werkzaamheden in de Rozenstraat als de nieuwbouw klaar is. Op deze manier worde de overlast voor de omgeving beperkt en voorkomen we dat de nieuwe bestrating wordt beschadigd door werkverkeer. Zodra de planning van de nieuwbouwontwikkeling bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bayram Küçük, projectleider gemeente Tilburg. Bayram is van maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 50 09 12 49 en per e-mail bayram.kucuk@tilburg.nl.