Schoorstraat

Veel mensen bezoeken jaarlijks de Loonse en Drunense Duinen. De populariteit leidt helaas tot parkeeroverlast op de Schoorstraat. Daarom werken de gemeente, Natuurmonumenten en landgoed Bosch & Duin aan een plan om de parkeerplaats uit te breiden en de Schoorstraat te versmallen.

Parkeerplaats vergroten

De huidige parkeerplaats van Landgoed Bosch en Duin heeft plek voor 211 auto’s. De gemeente wil de parkeerplaats vergroten zodat er plek is voor circa 235 auto’s met hierachter een overloopterrein in de vorm van een grasveld. Door het vergroten van de parkeerplaats is het parkeren op de Schoorstraat niet meer nodig. Ook wordt er een nieuw centraal voorplein ingericht. De Schoorstraat zelf wordt vanaf de Oude Bosschebaan versmald om het parkeren langs de Schoorstraat te ontmoedigen. 

Voor de aanleg van de parkeerplaats zal het bestemmingsplan worden gewijzigd. De procedure hiervoor wordt later dit jaar opgestart. De realisatie van de parkeerplaats en aanpassingen aan de Schoorstraat worden uitgevoerd na wijziging van het bestemmingsplan. Dit zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2023 zijn.

Informatieavond

De gemeente wil het plan graag toelichten aan alle geïnteresseerden en in gesprek over de te nemen maatregelen op de Schoorstraat. U bent van harte welkom op de informatieavond waar de initiatiefnemers het plan toelichten.De avond vindt plaats op dinsdag 22 november 2022 en start om 19:00 uur bij Landgoed Bosch & Duin. 
Kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u tot uiterlijk 25 november 2022 via de mail (marc.houter@tilburg.nl) reageren op het plan.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 53 37 06 57 en per e- mail marc.houter@tilburg.nl