logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herstel bomenlaan in Schoorstraat

De bomenlaan aan de Schoorstraat in Udenhout wordt in ere hersteld. Het gaat om de bomen vanaf de grens van de bebouwde kom van Udenhout tot aan de parkeerplaats bij de Loonse en Drunense Duinen.

Het herstel gebeurt in meerdere fases: fase 1 is in 2021 gedaan, fase 2 start eind augustus 2023.

Herstel van bomenlaan

Het beeld van een bomenlaan was de afgelopen jaren steeds minder duidelijk zichtbaar in de Schoorstraat. Tijdens fase 1 (begin 2021) zijn er daarom 122 ongezonde bomen vervangen door 130 nieuwe bomen. In fase 2 (augustus 2023) komen hier nog eens 160 bomen bij. Het gaat hierbij om verschillende boomsoorten die passen in het gebied. Dit moet ervoor zorgen dat de bomenlaan ook in de toekomst gezond blijft. Bomen zorgen daarnaast voor een verbeterde luchtkwaliteit, leggen CO2 vast en brengen verkoeling in warme periodes.

Werkzaamheden fietspad en natuurlijke bermen

Om ervoor te zorgen dat de bomen goed kunnen groeien, wordt er een deel van het fietspad aan de Schoorstraat opengebroken. Hierna komt er een tijdelijk fietspad van klinkers. In september 2024 komt hier vervolgens een nieuw betonnen fietspad voor in de plaats. Naast het herstel van de bomenlaan en de werkzaamheden aan het fietspad gaat de gemeente de bermen anders inrichten en beheren. Hierdoor krijgen kruiden, grassen en dieren meer ruimte in de bermen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Schoorstraat voor een deel afgesloten voor verkeer en moeten bewoners hun auto mogelijk tijdelijk ergens anders parkeren. Het fietspad blijft altijd aan een kant van de straat open.

Planning

De aannemer heeft een voorlopige planning gemaakt voor de werkzaamheden. Fase 2 gebeurt in 2 delen: 

Het kan zijn dat deze planning vanwege het weer of andere omstandigheden nog wijzigt. Omwonenden ontvangen van de aannemer meer informatie zodra de werkzaamheden bij hun woning daadwerkelijk starten.

Bodemverontreiniging

Uit het bodemonderzoek bleek dat op 3 locaties de vrijkomende grond verontreinigd is. Daarom is het werkterrein volledig afgezet met hekken om te voorkomen dat bewoners in contact kunnen komen met deze grond. Werknemers van Van Esch die wel in de grond moeten werken, dragen daarom beschermende kleding. Deze werkzaamheden worden in fase 1 uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Jet Sizoo van de gemeente. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 532 57 04 en per e- mail jet.sizoo@tilburg.nl. Meer informatie over wegwerkzaamheden van de gemeente Tilburg staat op de pagina 'wegwerkzaamheden' op deze site.