Opknapbeurt Schubertstraat en Brahmsstraat

De Schubertstraat en Brahmsstraat zijn aan de beurt voor groot onderhoud. In beide straten wordt het asfalt vervangen door klinkers en wordt de fietsroute verbeterd.

Ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd en er komen nieuwe rioolaansluitingen. De gemeente kijkt ook naar maatregelen om de straten voor te bereiden op de veranderende weeromstandigheden.

Klimaatadaptieve maatregelen

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken met hevige regenbuien, hitte en droogte. Daarom investeert de gemeente in klimaatadaptieve maatregelen: zoals het aanleggen van een waterberging. In dit lager gelegen, groene deel van de straat wordt het water opgevangen bij hevige regenbuien. Daarna zakt het langzaam weg in de bodem. Op deze manier blijft het water in de straat en komt het zo bij bomen en ander groen terecht. Het uitgangspunt is dan ook om de bomen zoveel mogelijk laten staan. Ze bieden schaduw en zorgen voor een groene uitstraling. Bovendien warmt groen minder snel op dan bestrating. De gemeente plant ook extra groen, wat meer vlinders en insecten aantrekt.

Ontwerp

Op donderdag 24 juni hadden bewoners van de Schubert-en Brahmsstraat de mogelijkheid om het schetsontwerp fysiek te bekijken. Reinier Gerritsen van ontwerpbureau Buro Topia verwerkt alle input die daar gegeven is, om samen met de eisen van de gemeente te komen tot een Voorlopig ontwerp. Volgens de planning zou deze in de herfstperiode met inwoners worden gedeeld. Dit moment loopt echter wat vertraging op. Dit zit hem in het onderzoek naar het eventueel vervangen van de bomen in de Brahmsstraat, een wens die veelvuldig door bewoners is geuit. Omdat deze oplossing ten goede zal komen aan de inrichting van de straat onderzoekt de gemeente Tilburg de mogelijkheid om deze bomen te kappen en te vervangen.

Het schetsontwerp bekijken of downloaden kan via onderstaande link.

Kabels&leidingen

Tijdens het onderzoek stuiten de experts op de leidingen die onder de straat liggen. De gasleiding en waterleiding zijn een aantal jaar geleden vervangen. Door de aanwezigheid van de huidige bomen in de Brahmsstraat zijn deze leidingen onder de parkeerplaatsen gelegd. Normaalgesproken liggen kabels en leidingen onder het trottoir, maar door de boomwortels konden ze hier niet bij. De gemeente Tilburg is in gesprek met de eigenaren van de leidingen, Enexis en Brabantwater, om te kijken of de leidingen verplaatst kunnen worden. Hierdoor zouden er meer mogelijkheden voor de inrichting van de straat ontstaan. Een nieuwe boom boven of vlak naast een leiding plaatsen is niet toegestaan. Boomwortels kunnen namelijk schade aanbrengen aan kabels en leidingen met mogelijke storingen en/of lekkages tot gevolg.

Planning

 
DatumOnderwerp

24 juni

Presentatie schetsontwerp (16:30 - 18:30 uur)
Zomer 2021Onderzoek bomen Brahmsstraat
Herfst 2021In gesprek met eigenaren kabels en leidingen Brahmsstraat
Winter 2021-2022VO door specialisten besproken
Begin 2022Presentatie Voorlopig ontwerp
Voorjaar/zomer 2022Technische uitwerking en selecteren aannemer
Eind 2022Start uitvoering werkzaamheden

Meer informatie

Vragen of opmerkingen kun je mailen naar buurtparticipatie@pienrosmalen.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Rogier Nota. Hij is de projectleider van de gemeente en tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 98 61 en per e-mail rogier.nota@tilburg.nl.