logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Opknapbeurt Schubertstraat en Brahmsstraat

De Schubertstraat en Brahmsstraat zijn aan de beurt voor groot onderhoud. In beide straten wordt het asfalt vervangen door klinkers en wordt de fietsroute verbeterd.

Ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd en er komen nieuwe rioolaansluitingen. De gemeente kijkt ook naar maatregelen om de straten voor te bereiden op de veranderende weersomstandigheden. Door grootschalige werkzaamheden aan de appartementen in de Schubertstraat door  TBV – Wonen heeft het project vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de voorbereidingen weer opgepakt en is het voorlopige ontwerp klaar.

Het ontwerp

In 2021 hadden bewoners van de Schubert-en Brahmsstraat de mogelijkheid om het schetsontwerp fysiek te bekijken. Er zijn ideeën en wensen via een buurtenquête kenbaar gemaakt. . Op 17 juni 2024 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de omwonenden tijdens een inloopavond.  
Het voorlopig ontwerp is te bekijken via deze link

Bomen

De bomen in de Brahmsstraat gaan vervangen worden. Dit doet de gemeente om valgevaar op de stoep te voorkomen. Er is behoorlijk wat wortelopdruk waardoor de stoepen omhoog komen. Ook willen we de kans op storingen in de ondergrondse leidingen door boomwortels verkleinen.

Planning

Het voorlopig ontwerp wordt in juni 2024 gepresenteerd aan de bewoners. Daarna gaat het ontwerpbureau aan de slag met het definitief ontwerp. De verwachting is dat dit ontwerp eind 2024 klaar is. Omwonenden worden hierover geïnformeerd per brief. Het ontwerp komt op deze site te staan. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer en gaan we naar verwachting in het voorjaar van 2025 aan de slag met de werkzaamheden.

Klimaatadaptieve maatregelen

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken met hevige regenbuien, hitte en droogte. Daarom investeert de gemeente in klimaatadaptieve maatregelen: zoals het aanleggen van een waterberging. Een waterberging realiseren wij door een lager deel aan te leggen in het groen voor de opvang van water bij hevige regenbuien, een zogenaamde WADI. Daarna zakt het langzaam weg in de bodem. Op deze manier blijft het water in de straat en komt het zo bij bomen en ander groen terecht.

Maar u kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar participatie@tilburg.nl