logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Stadspark Oude Dijk

De gemeente Tilburg wil Stadspark Oude Dijk renoveren, zodat het park weer een aangename en veilige plek wordt voor de buurt, maar ook voor andere bewoners van de binnenstad.

Ontwerp

De gemeente is bezig met de uitwerking van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd tijdens een informatieavond op woensdag 22 mei 2024. De renovatiewerkzaamheden starten waarschijnlijk in 2025.

Voorgeschiedenis

Stadspark Oude Dijk maakte tot 1987 deel uit van de kloostertuin van de Zusters van Liefde en de voormalige tuin van Huize Nazareth. In de afgelopen decennia is het waardevolle groen overwoekerd geraakt. Met de opknapbeurt willen we het park zijn oude glans teruggeven. De vijver wordt hersteld en de waardevolle bomen krijgen meer ruimte. In het park komt een grotere parkweide met extra ruimte voor sport en spelen. Ook de ingang krijgt een opknapbeurt. Er komen geen grote evenementen in het park, maar er blijft wel ruimte voor kleinschalige buurtactiviteiten en -bijeenkomsten. 

Participatie

In november 2020 ging de gemeente met bewoners in gesprek over de wensen en ideeën voor het park. Op basis van het eerder opgestelde Toekomstperspectief en de wensen van bewoners en belanghebbenden is er een schetsontwerp voor het park gemaakt. Dat is in februari 2021 tijdens een online bijeenkomst toegelicht. Vanwege de lockdown was een informatieavond destijds niet mogelijk. Dit voorjaar maakt het project een herstart. Belanghebbenden krijgen een uitnodiging voor een informatieavond. Deelnemers kunnen reageren op het voorlopig ontwerp: waar mogelijk nemen we die punten mee bij de uitwerking naar een definitief ontwerp.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de plannen? Neem dan contact op met projectleider Bianca van Oirschot via e-mail: bianca.van.oirschot@tilburg.nl.

Bijlagen