Stadspark Oude Dijk

De gemeente Tilburg heeft plannen om Stadspark Oude Dijk te renoveren. Zodat het park weer een aangename en veilige plek wordt voor de buurt, maar ook voor andere bewoners van de binnenstad.

De gemeente Tilburg wil stadspark Oude Dijk renoveren zodat het park weer een aangename en veilige plek wordt voor de buurt, maar ook andere bewoners van de binnenstad. In november 2020 ging de gemeente met bewoners in gesprek over de wensen en ideeën voor het park. Op basis van het eerder opgestelde Toekomstperspectief en de wensen van bewoners en belanghebbenden is er een schetsontwerp voor het park gemaakt. In het plan staat onder andere waar wandelpaden komen en hoe met groen wordt omgegaan om de uitstraling van het park te verbeteren. Hieronder staat het schetsontwerp en een link naar de pagina met veelgestelde vragen.

Online toelichting

De gemeente gaf donderdag 25 februari 2021 een online toelichting op het schetsontwerp. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor vragen en reacties. Hieronder vindt u het verslag van de bijeenkomst en de presentatie die is gegeven.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Het schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Bij deze uitwerking worden de reacties en suggesties waar mogelijk meegenomen. In het voorjaar van 2022 komen we bij u terug om het voorlopig ontwerp van de herinrichting te laten zien. We geven dan ook weer aan hoe we met iedere wens zijn omgegaan. Daarna moet het college van burgemeester en wethouders instemmen met het ontwerp en wordt bepaald welke stappen verder worden genomen richting de uitvoering.

Wat gebeurt er verder?

Naast de herinrichting onderzoeken we of er animo is om meer activiteiten in het park te organiseren. Uiteraard worden dat activiteiten die passen bij het verstilde karakter van de kloostertuin. We hebben al enkele reacties ontvangen. Door de COVID-maatregelen is het nu lastig om een inschatting te maken van wat in de toekomst wenselijk en mogelijk is. Wanneer de maatregelen het weer toelaten, willen we hierover verder in gesprek gaan. Bewoners en ondernemers die interesse hebben activiteiten in het park te organiseren, kunnen zich uiteraard bij de gemeente melden via onderstaand mailadres.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over de plannen? Neem dan contact op met projectleider Wilger van Aalst van de gemeente Tilburg via email: stadsparkoudedijk@tilburg.nl of via 06 – 50 08 13 66.

Bijlagen