logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groot onderhoud Strausslaan en Mahlerstraat

De gemeente Tilburg gaat in de Strausslaan en de Mahlerstraat groot onderhoud uitvoeren aan de weg en het groen. Hier is extra aandacht voor meer groen, kabels en leidingen, het opvangen van regenwater, verkeersveiligheid en parkeren. Ook worden de sport- en speelplekken in de buurt vervangen.  

Meer groen

Regenwater kan sneller in de bodem zakken als er minder tegels en asfalt zijn. En op warme dagen warmt een groene omgeving minder snel op. Daardoor blijft de temperatuur aangenamer. Bovendien trekken groen en bloemen meer vogels, vlinders en insecten aan en dat is goed voor de biodiversiteit.

Kabels en leidingen

Waar nodig en mogelijk worden bestaande kabels en leidingen onder de grond vernieuwd en nieuwe kabels aangelegd. Dit gebeurt in samenwerking met de netbeheerders.

Opvangen van regenwater

Regenwater wordt waar mogelijk in de buurt opgevangen in de bodem. Dit ontlast de riolering en helpt om in droge periodes verdroging tegen te gaan.

Verkeer

De gemeente wil de Strausslaan zo inrichten dat er minder hard gereden wordt. Waar nodig passen worden parkeerplaatsen aangepast of verplaatst. 

Input bewoners

De gemeente wil graag van de buurtbewoners weten wat hun wensen en ideeën zijn om de straat te verbeteren. Daarom hebben zij een kaart ontvangen met de mogelijkheid om deze wensen en ideeën in te leveren. Deze worden meegenomen in het voorlopig ontwerp als dit financieel en technisch haalbaar is. 

Donderdag 15 juni 2023 was er een informatieavond. Tijdens deze avond hebben de gemeente en Royal HaskoningDHV het plan van aanpak voor het project gepresenteerd en werd duidelijk welke wensen en ideeën er zijn ingediend. Deze zijn op de onderstaande kaart weergegeven. Er was gelegenheid om daar verder over in gesprek te gaan. 

Buurkracht initiatief

Enkele buurtbewoners hebben zelf het initiatief genomen om te onderzoeken of er animo is voor meer groen en betrokkenheid bij de buurt. De gemeente Tilburg wil graag meewerken aan dit initiatief. 

Vervolg project

De gemeente maakt met alle input een voorlopig ontwerp. Als dit klaar is, krijgen bewoners een uitnodiging om de plannen te komen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst in de buurt. 

Werkzaamheden glasvezel

Vooruitlopend op het groot onderhoud legt KPN binnenkort glasvezel aan in de Mahlerstaat en Strausslaan. KPN informeert bewoners hierover. De werkzaamheden van de gemeente worden hier wel op afgestemd. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Linda de Klein van de gemeente Tilburg. Zij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via het mailadres linda.de.klein@tilburg.nl en op telefoonnummer 06 31980321.