Groot onderhoud Trappistenstraat en omgeving

De Trappistenstraat en omliggende straten krijgen een grote onderhoudsbeurt. Het doel is om van de wijk een goed onderhouden, groene omgeving te maken. Een wijk om heerlijk te wonen, elkaar te ontmoeten en te spelen.

De gemeente Tilburg is al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Het ‘schetsontwerp’ is klaar. Dit is een praatplaat, waarmee we samen tot een definitief plan willen komen. Momenteel wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en ideeën die omwonenden hebben ingebracht. 

Wat gaan we doen?

De aanleiding voor dit project is groot onderhoud aan de wegen, stoepen en parkeervakken en aan het riool. We vervangen de bestrating en verbeteren de riolering. Tegelijkertijd koppelen we het regenwater af, zodat dit niet meer bij het afvalwater terecht komt. Zo raakt het riool bij hevige regenval minder snel overbelast. Voor de leefbaarheid zullen we de speelvoorzieningen en het wegmeubilair vervangen. Met wegmeubilair bedoelen we dingen zoals borden, bankjes en verlichting.

Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden kijken we ook goed naar de mogelijkheden voor meer groen, planten en bomen. Dit helpt bij verkoeling in de zomer, ziet er mooi uit en zorgt voor meer biodiversiteit.

Schetsontwerp

Onderstaande link is het schetsontwerp wat begin 2023 tijdens de inloop is gepresenteerd aan omwonenden. In januari 2024 verwachten wij het aangepaste voorlopige ontwerp hier te plaatsen.

Planning

Het voorlopig ontwerp heeft vertraging opgelopen en zal naar verwachting begin 2024 klaar zijn. Daarna wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt. Wanneer het voorlopig ontwerp klaar is krijgt u een uitnodiging per post voor een bewonersavond. De werkzaamheden zullen in de zomer van 2024 uitgevoerd gaan worden.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom werken we in verschillende fasen. Uw woning blijft bereikbaar, maar niet altijd met de auto. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Klimaat en groen

In het voorlopige ontwerp is rekening gehouden met de veranderingen in het klimaat. We hebben namelijk steeds vaker te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. De aanpassingen zorgen ervoor dat het regenwater beter in de grond kan zakken.

Zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente? 

Kijk op www.duurzamertilburg.nl voor inspiratie, tips en subsidiemogelijkheden.

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ruud van Dongen, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via ruud.van.dongen@tilburg.nl.