logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groot onderhoud Trappistenstraat en omgeving

De Trappistenstraat en omliggende straten krijgen een grote onderhoudsbeurt. Het doel is om van de wijk een goed onderhouden, groene omgeving te maken. Een wijk om heerlijk te wonen, elkaar te ontmoeten en te spelen.

De gemeente Tilburg is al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Vorig jaar heeft de gemeente een eerste inloopmoment georganiseerd. De omwonenden hebben toen hun wensen en ideeën gedeeld. De verzamelde ideeën worden waar mogelijk meegenomen in het ontwerp.  

Wat gaan we doen?

De aanleiding voor dit project is groot onderhoud aan de wegen, stoepen en parkeervakken en aan het riool. We vervangen de bestrating en verbeteren de riolering. Tegelijkertijd koppelen we het regenwater af, zodat dit niet meer bij het afvalwater terecht komt. Zo raakt het riool bij hevige regenval minder snel overbelast. Voor de leefbaarheid zullen we de speelvoorzieningen en het wegmeubilair vervangen. Met wegmeubilair bedoelen we dingen zoals borden, bankjes en verlichting.

Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden kijken we ook goed naar de mogelijkheden voor meer groen, planten en bomen. Dit helpt bij verkoeling in de zomer, ziet er mooi uit en zorgt voor meer biodiversiteit.

Ontwerp

Doordat we zijn veranderd van ontwerpbureau, duurt het wat langer voor we het ontwerp kunnen presenteren. Als het voorlopig ontwerp is uitgewerkt, komt die op deze pagina te staan. 

Planning

De gemeente betrekt via een aanbesteding een ingenieursbureau bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Omdat dit een nieuwe partij wordt, verandert de planning. De verwachting is dat de voorbereidingen eind 2024 klaar zijn. Als het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt is, organiseert de gemeente een bewonersavond. Dat laten we omwonenden weten per brief. De uitvoering van het werk schuift daarmee op naar begin 2025.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom werken we altijd in verschillende fasen. Uw woning blijft bereikbaar, maar niet altijd met de auto. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Klimaat en groen

In het voorlopige ontwerp wordt rekening gehouden met de veranderingen in het klimaat. We hebben namelijk steeds vaker te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. De aanpassingen zorgen ervoor dat het regenwater beter in de grond kan zakken.

Zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente? Kijk op www.duurzamertilburg.nl voor inspiratie, tips en subsidiemogelijkheden.

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ruud van Dongen, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via ruud.van.dongen@tilburg.nl.