logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg Trofee voor Annie Meens

Alle Tilburg Trofee

Op woensdag 12 juli kreeg Annie Meens de Tilburg Trofee voor haar verdiensten voor de Ouderkamers in Tilburg-Noord. Burgemeester Weterings reikte de Tilburg Trofee uit in Basisschool De Regenboog.

De Ouderkamer is een Tilburgse plek voor ouders met schoolgaande kinderen, waar ouders (waarvan er velen onder de armoedegrens leven en/of naar Nederland geëmigreerd zijn) de Nederlandse taal en hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en leren hoe zij hun schoolgaande kinderen het best kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt door nauw samen te werken met allerlei instanties, waaronder gemeente Tilburg, GGD, ContourdeTwern, de bibliotheek en het onderwijs. Er worden onder andere Nederlandse taallessen, computerlessen, opvoedcursussen en lessen over voeding gegeven. Ook worden met de ouders hulpinstanties bezocht.

Verbinding

De Ouderkamers in de wijk Stokhasselt blinken uit in het grote aantal verbonden ouders, kinderen, vrijwilligers en professionals. Als gevolg van dit succes is er regelmatig bezoek van gemeentelijke en landelijke overheidsfunctionarissen om te begrijpen wat de succesformule is.

Betrokkenheid

De drijvende kracht achter het succes en de verbindende factor is mevrouw Annie Meens. Zij zorgt, inmiddels al meer dan 10 jaar vanuit haar functie als coördinator, voor grote betrokkenheid en verbinding. Mevrouw Meens luistert en kijkt goed naar wat ouders en kinderen nodig hebben, haalt professionals in huis en verlaagt de drempel voor ouders om deel te nemen aan de Ouderkamer en de maatschappij. Zij is hier de verbindende factor. Mevrouw Meens doet dit in loondienst, maar zij doet meer voor de ouders en kinderen van de Ouderkamers dan dat vanuit haar functie verwacht mag worden. In de avonden en weekenden, regelt zij bijvoorbeeld tablets of pakketjes met leesboeken, die gezinnen met een taalachterstand mogen lenen tijdens de schoolvakanties. Ook verzorgt ze cadeautjes voor gezinnen die geen geld daarvoor hebben. Tijdens privéuitjes zoals een bezoek aan de Meimarkt kijkt mevrouw Meens naar mogelijkheden om de ouders van de Ouderkamer te helpen, bijvoorbeeld met lappen stof om kleren van te maken, lege kasten voor de klaslokalen te regelen of een gratis kinderzitje voor een gezin dat het zelf niet kan betalen. Met haar inspanningen maakt mevrouw Meens voor de levens van veel ouders in Tilburg-Noord écht het verschil. Het verschil tussen wel of niet het gevoel hebben dat iemand je ziet en dat je ertoe doet en het verschil tussen wel of niet deel uitmaken van de Tilburgse (en Nederlandse) samenleving.