Tilburg Trofee voor Noor Houben en Toon de Boer

Alle Tilburg Trofee

Mevrouw Noor Houben en de heer Toon de Boer ontvingen 6 mei de Tilburg Trofee uit handen van burgemeester Weterings. Ze kregen de onderscheiding voor hun jarenlange vrijwillige inzet als bestuurslid van de Tilburgse Stichting Mens Dier Nood.

Tilburg Trofee voor Noor Houben en Toon de Boer

Zowel mevrouw Houben als dhr. de Boer nemen afscheid als bestuurslid. De heer Toon de Boer (75) en mevrouw Noor Houben (75) zijn beiden sinds 2012 vrijwillig actief voor de Tilburgse Stichting Mens Dier Nood. De Stichting Mens Dier Nood zet zich in voor huisdieren van inwoners die in armoede leven. De stichting betaalt (een deel) van de kosten voor medische ingrepen van deze huisdieren als er een beroep op de stichting wordt gedaan.

Goede contacten 

Mevrouw Houben is sinds 2012 secretaris van de stichting en heeft daarmee de zorg voor alle administratieve taken. Daarnaast draagt zij zorg voor de verwerking en beoordeling van de steunaanvragen van de Tilburgse huisdierbezitters. Zij heeft hiervoor goede contacten met de Tilburgse dierenartsen en met de hulpverleners rondom de aanvragers. 

Financiële middelen 

De heer De Boer houdt zich als penningmeester bezig met de financiën en de promotie- en communicatie-activiteiten. Hij heeft het contact met de gemeente over de jaarlijkse subsidie en met donateurs en sponsoren, waardoor de stichting de financiële middelen heeft om haar stichtingsdoel na te kunnen komen. De veelvuldige externe contacten die de heer De Boer heeft opgezet en de vertegenwoordiging door hem van de stichting op braderieën, buurtactiviteiten, enzovoorts zorgden ervoor dat de bekendheid van de stichting is toegenomen. Daarnaast zorgde hij ervoor dat er met andere steunstichtingen in Tilburg, zoals de Dierenvoedselbank en de stichting Quiet contact is gelegd om zo voor de doelgroep de bereikbaarheid van steun te vergroten in geval van medisch noodzakelijk ingrijpen.