logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Agenda Linten

De Agenda Linten zet de koers voor de linten Korvel en Besterd. De gemeente heeft samen met Stichting Tilburgse Linten gewerkt aan dit document, dat 5 tot 10 jaar vooruitblikt: welke kansen en uitdagingen liggen er?

De linten waren ooit verbindingspaden tussen de herdgangen. Tegenwoordig zijn het belangrijke winkelstraten met veel diversiteit en een economisch belang. Met ondernemers, eigenaren, bewoners, ambtenaren en bestuurders is nu gekeken wat er nodig is in de komende jaren. 

Het gezamenlijk toekomstplan van de gemeente en de Stichting Tilburgse Linten heeft als doel het versterken van de economische kracht en toekomstbestendigheid van de Tilburgse Linten Korvel en Besterd. In de Agenda vindt u voor de korte en middellange termijn de activiteiten die partijen op gaan pakken; sommigen al heel concreet, anderen vragen nog om verdere uitwerking. 

De keuzes die in de Agenda zijn gemaakt vormen een belangrijke basis voor de komende herinrichtingsplannen voor zowel de Besterdring als de Korvelseweg. Die herinrichtingen staan voor respectievelijk 2025 en 2026 op de planning.