logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

European climate, infrastructure and environment executive agency

Zeven partners in Nederland (gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten) en Vlaanderen (Natuurpunt, stad Mechelen, Vlaamse Milieumaatschappij en Pidpa) starten een Europees project dat realisatie en herstel van het watersysteem in Tilburg en Mechelen als doel heeft. Hiermee worden we beter bestand tegen de effecten van hitte, droogte en hevige neerslag. Het project heeft een totaal budget van 7,6 miljoen euro en is afkomstig van de Europese LIFE Clima projecten.

Het Europese project ‘LIFE Clima’ levert een bijdrage aan de realisatie van verschillende waterbergingen in Pauwels. Ook geeft het de stichting Educatieve Boerderij bij de Pauwelshoeve aan het Moleneind de mogelijkheid om op het gebied van klimaatverandering, water en natuur educatieve activiteiten op te zetten voor bijvoorbeeld basisscholen en bezoekers aan Pauwels.

Dit project is ook interessant omdat we de effecten van klimaatverandering gaan meten. In Tilburg Noord willen we bij geïnteresseerde inwoners meettoestellen in tuinen plaatsen om onderzoek te kunnen doen naar droogte, hitte en extreme neerslag. De Vlaamse partners gaan dit onderzoek ook in Mechelen uitvoeren.  

Tijdens en na het project is het ook de bedoeling om inspiratie te bieden aan andere steden over de mogelijkheden om via een aanpak gericht op watersysteemherstel steden en hun omgeving klimaatbestendiger te maken.  

Looptijd: 1 september 2022 tot 31 augustus 2027
Subsidieprogramma: Europese LIFE Clima projecten
Subsidiebedrag: 7,6 miljoen euro

Meer informatie over het project: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (europa.eu)
Contactpersoon is: Liesbeth Trip, liesbeth.trip@tilburg.nl