logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

RHEDCOOP, Interreg Vlaanderen-Nederland

RHEDCOOP staat voor Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties. In Udenhout worden 10 woningen energiezuinig gemaakt, gefinancierd met een duurzaam-wonen abonnement. Het uiteindelijke doel is het versnellen van de omschakeling naar energiezuinige gebouwen. 

Het doel van het RHEDCOOP project is om te onderzoeken of het opzetten van (coöperatieve) ESCo's (Energy Service Company) voor maatschappelijk vastgoed of particuliere woningen kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie van de gebouwde omgeving. Die transitie is nodig voor een klimaatneutraal Nederland. De gemeente Tilburg doet mee met een demoproject in Udenhout, samen met de Energie Coöperatie Udenhout. In de wijk Achthoeven wordt onderzocht of er interesse is bij een groep bewoners in een duurzaam woning-abonnement. Het abonnement is bedoeld voor woningeigenaren die geen grote bedragen in één keer kunnen of willen investeren, maar die wel graag duurzaam willen wonen. Eigen spaargeld of geld lenen, is dan niet nodig. Voor een vast bedrag per maand worden de duurzame aanpassingen in één keer bij je uitgevoerd en worden het onderhoud, de monitoring en de garanties gedurende de looptijd voor je geregeld. Na afloop van het abonnement blijven de energievoorzieningen in eigendom. Het project in Udenhout zorgt voor een lokale samenwerking tussen uitvoeringsconsortia, de energiecoöperatie, bewoners en financiers. De ondersteuning door een ESCo moet uiteindelijk leiden tot maatregelen in minimaal 10 woningen in Udenhout, waarna grootschalige uitrol mogelijk is.

Projectpartners:

 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Minder = Meer
 • REScoop Vlaanderen
 • DuBoLimburg
 • Kamp C
 • Ecopower
 • Gemeente Borsele
 • Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg
 • Energiecoöperatie Udenhout

Looptijd: 2018 - 2021
Subsidieprogramma: Interreg Vlaanderen-Nederland
Subsidiebedrag: € 471.000
Subsidie provincie Noord-Brabant: € 80.565

Meer informatie over dit project op de website grensregio.eu.

Contactpersoon is Nicolaas Veltman, bereikbaar via nicolaas.veltman@tilburg.nl

Coop-kit

Coop-kit is de virtuele plek om kennis uit te wisselen rond het aanbod van renovatie- en hernieuwbare energiediensten via energieburgercoöperaties voor duurzame en energiezuinige woningen en publieke gebouwen.