logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen ecologisch maaien

Ecologisch maaien is belangrijk voor veel diersoorten zoals insecten, vogels en kleine zoogdieren. Zij zijn afhankelijk van de natuur in de stad. Op deze pagina staan de antwoorden op de meest gestelde vragen over ecologisch maaien. 

Veelgestelde vragen

Hoe vaak en wanneer wordt er gemaaid?

De aannemers maaien één keer per jaar, in september. De meeste planten zijn dan uitgebloeid. Plekken waar goed zicht nodig is vanwege de verkeersveiligheid en waar kinderen veel spelen worden om de paar weken gemaaid.

Wordt er gemaaid in het broedseizoen (half maart-half juli)?

Er wordt jaarlijks in september gemaaid. Dat is dus buiten het broedseizoen.

Brengt ecologisch maaien de verkeersveiligheid niet in gevaar?

Locaties bij kruispunten, oversteekplaatsen en de middenbermen worden om de paar weken gemaaid, om te zorgen dat de situatie overzichtelijk blijft voor alle verkeersdeelnemers. Ecologisch maaien mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.    

Waarom wordt er niet overal op dezelfde manier gemaaid?

Niet elke plek leent zich voor ecologisch maaien. Plekken waar goed zicht nodig is vanwege de verkeersveiligheid en waar kinderen veel spelen worden om de paar weken gemaaid.

Waarom blijft het gemaaide gras liggen?

Het gemaaide gras blijft een paar dagen liggen, zodat de insecten en de zaden er nog uit kunnen komen. Van het maaisel worden weer nieuwe producten gemaakt, bijvoorbeeld veevoer.

Hoe weten jullie of het minder maaien ook echt bijdraagt aan biodiversiteit?

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat ecologisch maaien een positief effect heeft op de biodiversiteit. In de gemeente Tilburg houden we de ontwikkelingen bovendien het hele jaar goed in de gaten. Als de ontwikkeling op bepaalde locaties achterblijft of juist sneller gaat, dan passen we ons beheer hier op aan.

Mijn kinderen spelen in het hoge gras. Hoe zit het met teken?

Kinderen moet je altijd controleren op teken als zij in het groen of in de bossen hebben gespeeld.

Hoe moet ik als hondenbezitter in dat hoge gras nu fatsoenlijk de hondenpoep opruimen?

In het hoge gras kan het een uitdaging zijn om hondenpoep op te ruimen. Het advies is daarom om, als dat kan, gebruik te maken van de hondenlosloopzones waar u wel makkelijk hondenpoep kunt opruimen.

Wat doen jullie voor mensen met hooikoorts die meer klachten hebben door het ecologisch maaien?

Het is helaas niet mogelijk om het beheer van de openbare ruimte aan te passen aan allergieklachten van bewoners.

Kan ik zelf bloemenzaadjes in het gras strooien?

Als u samen met de buurt/ straat een goed idee heeft voor groen in de buurt, kunt u dit melden via de gratis Fixi App, via de website www.fixi.nl en via de meldingspagina op deze website, www.tilburg.nl/melden.
Of kijk voor andere mogelijkheden voor groen in de buurt op Buurt - Duurzamer Tilburg.

Waar kan ik met mijn klachten over het maaien terecht?

U kunt een melding doen via de gratis Fixi App, www.fixi.nl en www.tilburg.nl/melden.