logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Proces

Driedaagse Samen meer voor elkaar

Samen met professionals uit de stad hebben het college en de raad een energieke en inspirerende driedaagse achter de rug. Samen hebben we gekeken naar oplossingen en verbindingen die in de praktijk gaan helpen om de drie grote opgaven uit het Akkoord voor elkaar te krijgen. Opgaven over Tilburg Kansrijk, Tilburg Groen en Duurzaam en Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist. 

Donderdagavond 8 september 2022 hebben we elkaar geïnspireerd en geprikkeld. Op de tweede dag (vrijdag) gingen de professionals de diepte in. Aan verschillende tafels hebben de professionals gewerkt aan nieuwe ideeën en oplossingen gericht op de uitvoering van de opgaven in Tilburg. Dit resulteerde in (0)13 inspirerende ideeën. Op de derde dag (zaterdag) hebben de professionals deze met de aanwezigen gedeeld, en zijn deze verder aangevuld en verrijkt. (0)13 ideeën die ons en de stad kunnen helpen om de opgaven weer een stap verder te brengen. 

Hoe nu verder? 

Het akkoord Meer voor Elkaar is geen afgerond verhaal. Ons gesprek met de stad stopt niet met de Driedaagse. Integendeel, het is het begin van vele gesprekken in de komende jaren met de stad.

Eerste stappen vanuit de gemeente? 

De uitkomsten van de Driedaagse hebben we verwerkt in een uitvoeringsbrief. Deze bevat onderwerpen, handreikingen en ideeën die ons vanuit de stad zijn aangedragen. Een waardevolle verrijking van het Akkoord. Een verrijking die de raad kan betrekken bij de beraadslaging over de Programmabegroting 2023. 

Smaakt het naar meer? Ja, dus. Wat ons betreft wel. Daarom willen we vanaf nu elk jaar gedurende deze raadsperiode op deze wijze het gesprek aangaan met de stad over de uitvoering. Een ‘Week van de Uitvoering’ in het voorjaar, daar denken wij aan. Een week waarin we samen met inwoners, ondernemers en organisaties bespreken hoe we allen staan met de uitvoering. Want daar is het ons om te doen, samen Tilburger mooier maken voor iedereen. Samen meer voor elkaar!

Loop je in de praktijk tegen iets aan?

Schiet jou nog iets te binnen? Of loop je tegen een geschreven of ongeschreven regel aan in de praktijk, die je in de weg zit? Laat het ons weten. Dat kan via samenmeervoorelkaar@tilburg.nl.

Bijlagen Proces