logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Huize Trial by Error

Op een toplocatie in de stad woningzoekenden in de breedste zin van het woord laten samen wonen.

Uit de pitch:

“Er zijn meer woningzoekenden dan dat we woningen hebben. We denken aan gemengde woonvormen waarin efficiënt en flexibel met de ruimte wordt omgegaan. Waarin verschillende mensen samenleven, elkaar leren kennen en begrijpen. Het speelt in op de eenzaamheid die verschillende groepen hebben ervaren tijdens Corona. De vraag die we ons hebben gesteld: kunnen we voor de woningzoekenden bepalen wat er nodig is? Waar zij behoefte aan hebben? Het antwoord is: Nee, dat kunnen we niet. 
In Tilburg willen we daarom gaan experimenteren met trial by error. We willen woningzoekenden in de breedste zin van het woord (diverse doelgroepen) de kans geven om op een toplocatie midden in de stad samen te gaan wonen. 
We willen leren hoe dat gaat. Hoe accepteren mensen elkaar? Welke manier vinden ze om goed samen te wonen? De bewoners gaan actief uitdragen wat hun ervaringen zijn, wat we leren via bijvoorbeeld vlogs.
Dit concept levert inzichten en nieuwe wooncreatie op, voor de bewoners, hun buurt, woningcorporaties, ontwikkelaars, zorg- en welzijnspartners als voor de gemeente.”

Bijlagen Huize Trial by Error