logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

RMC heet voortaan Doorstroompunt

Wet RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Volgens deze wet moet de gemeente jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie opsporen en ervoor zorgen dat ze een opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. Het RMC heeft een nieuwe naam: Doorstroompunt. De doorstroomcoaches van het Doorstroompunt stimuleren jongeren om een opleiding af te ronden en een startkwalificatie te halen. 

Een startkwalificatie is een mbo- diploma van minimaal niveau 2, of een havo of vwo diploma. Deze diploma’s zorgen voor een betere kans op de arbeidsmarkt.

Midden-Brabant

Per regio is er een gemeente die de meldingen en de registratie van de schoolverlaters coördineert. Gemeente Tilburg is contactgemeente voor de Doorstroompunt-regio Midden-Brabant. Tot deze regio behoren de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Doorstroompunt-regio Midden-Brabant probeert het voortijdig schoolverlaten in de regio te verminderen, houdt bij welke jongeren uitvallen of dreigen uit te vallen en onderneemt actie. Daarnaast ontwikkelt het Doorstroompunt beleid om voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Doorstroompunt-regio Midden Brabant werkt hierbij nauw samen met andere regionale partijen op het gebied van overheid, onderwijs, (jeugd)zorg, werk en justitie. Scholen zijn verplicht verzuim en uitschrijving te melden via het verzuimloket van DUO. De melding komt automatisch bij de gemeente Tilburg terecht en wordt door een doorstroomcoach in behandeling genomen.

Daarnaast kunnen ouders/verzorgers, jongeren zelf of andere instanties voortijdig schoolverlaten melden bij Doorstroompunt-regio Midden-Brabant via een mail aan leerplicht.doorstroompunt@tilburg.nl of telefonisch via 013-5325775. Een medewerker van het Doorstroompunt-regio Midden-Brabant neemt daarna contact op met de jongere.

Trajectbegeleiding

Doorstroompunt-regio Midden-Brabant helpt jongeren van 18 tot 23 jaar die in deze regio wonen, geen startkwalificatie én geen schoolinschrijving hebben. De gemeente heeft een aantal mensen in dienst die deze jongeren coachen en stimuleren om alsnog een startkwalificatie te halen. Het uiteindelijk doel is een passende plek in het onderwijs of op de arbeidsmarkt voor de jongere te vinden. Na een intake maakt de doorstroomcoach samen met de jongere een trajectplan. De wensen van de jongere spelen daarbij een belangrijke rol. Als het niet mogelijk is om terug naar school te gaan, kijken ze of het mogelijk is om het halen van een startkwalificatie te combineren met werk. Soms spelen er andere problemen waardoor het niet lukt om snel te starten met school of een leer/werktraject. De doorstroomcoaches helpen de jongere dan om eerst die problemen aan te pakken. Hiervoor werkt Doorstroompunt-regio Midden-Brabant ook samen met veel partijen uit de regio, zoals het Jongerenpunt en Schuldhulpverlening.

BOOST013

RMC biedt 3x per jaar het traject Boost013 aan. Bij Boost013 leren jongeren meer zelfinzicht te krijgen en hun kwaliteiten beter te benutten. Hierdoor zijn ze goed voorbereid op een betere toekomst richting onderwijs, stage en/of werk.
Jongeren kunnen zich aanmelden via leerplicht.doorstroompunt@tilburg.nl of 013 - 532 57 75.

Verzuim 18+

Verzuim is vaak een eerste signaal van schooluitval. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de mbo-raad en Ingrado hebben over het melden van verzuim afspraken gemaakt. Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de Doorstroompunten in de regio.

In deze regio is met scholen afgesproken dezelfde verzuimcriteria voor 18+ers  te hanteren als voor leerplichtige leerlingen. Verzuimgesprekken worden door de doorstroomcoaches van de contactgemeente gevoerd.