Subsidie Klimaatbestendig Tilburg

De gemeente stimuleert de aanleg van biodiverse groene daken, groene gevels, regenwaterbergingen en -infiltratiesystemen en het ontstenen van tuinen. De subsidie geldt met name voor bestaande bebouwing. Voor nieuwbouw geldt de subsidie enkel voor groene daken en groene gevels.

Klimaatbestendig Tilburg

aanvragen

Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 subsidie. Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties geldt een maximum van € 25.000 per kadastraal perceel.

U krijgt een percentage van de werkelijke kosten vergoed. Dit percentage is hoger wanneer u meer verschillende maatregelen tegelijkertijd uitvoert.

In onderstaande tabel zijn de percentages en maximale bedragen per maatregel aangegeven.

Vergoedingen
Maatregel123
Groen dak (waterberging tot 30 l/m2)40% tot max. 25 euro/m250% tot max. 25 euro/m260 % tot max. 25 euro/m2
Groen dak (waterberging vanaf 30 l/m2)40% tot max. 40 euro/m250% tot max. 40 euro/m260 % tot max. 40 euro/m2
Groene gevel, geworteld in de grond (geen geveltuin)40% tot max. 25 euro/m250% tot max. 25 euro/m260 % tot max. 25 euro/m2
Groene gevel, geworteld in constructie40% tot max. 40 euro/m250% tot max. 40 euro/m260 % tot max. 40 euro/m2
Ontstenen10 euro/m212,50 euro/m215 euro/m2
Waterberging (bv. wadi)40%50%60%
Infiltratiesysteem40%50%60%

Rekenvoorbeeld

Iemand gaat zijn tuin opnieuw aanleggen. Hij gaat 25 m2 tegel uit de tuin verwijderen en vervangen door planten en een grasveld. Daarnaast gaat hij een wadi graven in de tuin waardoor bij regen een deel van het regenwater opgeslagen kan worden en langzaam in de tuin kan infiltreren. Hij twijfelt nog over de aanleg van 8m2 groen dak op zijn schuur. 

Het graven van de wadi wordt door een bedrijf gedaan, op de offerte staat 800 euro. Op de offerte zijn ook de kosten van een groen dak (waterberging 38l/m2) meegenomen, 500 euro.

Zonder het groen dak gaat het om 2 maatregelen. Hij krijgt dan 50% van het bedrag voor het graven van de waterberging terug en €12,50 per m2 voor het ontstenen van zijn tuin.

 • 50% van €800 komt op een bedrag van €400
 • 25 m2 ontstenen a €12,50 per vierkante meter komt op €312,50
 • Opgeteld wordt dat €712,50, afgerond €713 euro subsidie.

Met het groen dak gaat het om 3 maatregelen. Hij krijgt dan 60% van het bedrag voor het graven van de waterberging terug, 60% van het bedrag voor de aanleg van zijn groene dak en €15,00 per m2 voor het ontstenen van zijn tuin.

 • 60% van €800 komt op een bedrag van €480
 • 25 m2 ontstenen a €15 per vierkante meter komt op €375,00
 • 60% van €500 komt op een bedrag van 300 euro
 • Opgeteld wordt dat €1155 euro subsidie.

Voorwaarden

Voor de subsidie Klimaatbestendig Tilburg gelden deze voorwaarden:

 • De oppervlakte van het dakgroen of de verwijderde stenen is minimaal 6 m2.
 • U stuurt een offerte mee met uw aanvraag.
 • De aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dak-gevelgroen wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toestemming van de eigenaar.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Per kadastraal perceel kunt u maar 1 keer subsidie ontvangen per maatregel.
 • Om de subsidie te ontvangen, vult u na aanvraag en na de werkzaamheden het verantwoordingsformulier in.

De volledige subsidieregeling leest u onderaan deze pagina.

Verantwoording

Om de aangevraagde subsidie te ontvangen, moet u uw factuur insturen plus een foto van de nieuwe situatie. Hiervoor gebruikt u na de werkzaamheden het verantwoordingsformulier voor particulieren of verantwoordingsformulier voor instanties.

Geveltuintje of regenton

U kunt uw woonomgeving ook klimaatbestendiger maken met een regenton of geveltuintje. Meer ideeën en informatie vindt u op www.duurzamertilburg.nl.