Bruto jaarbedragen bijstandsuitkering

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2023 kunt gebruiken.

Staat uw norm hier niet bij neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk & Inkomen.

Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2023

Brutonormen 2023
Norm Bruto jaarbedrag
Gehuwden € 11.381 ieder
Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr € 6.895 ieder
Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr € 9.315 ieder
Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jr € 3.542 ieder
Gehuwd met kinderen beiden < 21 jr € 5.592 ieder
Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar) € 17.881
Alleenstaande (70% norm echtpaar) € 17.881
Alleenstaande < 21 jr € 3.542
Kostendeler (2) 50% € 11.381
Kostendeler (3) 43,33 % € 9.220
Kostendeler (4) 40,00 % € 8.199
Kostendeler (5) 38,00 % € 7.789
Kostendeler (6) 36,67 % € 7.516
Kostendeler (7) 35,71 % € 7.319
Kostendeler (8) 35,00% € 7.174
Kostendeler zonder kinderen waarbij 1 partner < 21 € 7.863
Kostendeler met kinderen waarbij 1 partner < 21 € 11.113
In inrichting alleenstaande € 4.543
In inrichting gehuwd € 3.534 ieder