Bruto jaarbedragen bijstandsuitkering

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2021 kunt gebruiken.

Staat uw norm hier niet bij neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk & Inkomen.

(Voorlopig) Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2021

(Voorlopige) Brutonormen 2021
NormBruto jaarbedrag
Gehuwden€ 10.144 ieder
Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr€ 6.201 ieder
Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr€ 8.280 ieder
Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jr€ 3.185 ieder
Gehuwd met kinderen beiden < 21 jr€ 5.029 ieder
Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar)€ 16.006
Alleenstaande (70% norm echtpaar)€ 16.006
Kostendeler (2) 50%€ 10.144
Kostendeler (3) 43,33 %€ 8.189
Kostendeler (4) 40,00 %€ 7.374
Kostendeler (5) 38,00 %€ 7.005
Kostendeler (6) 36,67 %€ 6.760
Kostendeler (7) 35,71 %€ 6.583
Kostendeler (8) 35,00%€ 6.452
In inrichting alleenstaande€ 4.494
In inrichting gehuwd€ 3.634 ieder