Bruto jaarbedragen bijstandsuitkering

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2022 kunt gebruiken.

Staat uw norm hier niet bij neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk & Inkomen.

(Voorlopig) Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2022

(Voorlopige) Brutonormen 2022
NormBruto jaarbedrag
Gehuwden€ 10.280 ieder
Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr€ 6.296 ieder
Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr€ 8.389 ieder
Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jr€ 3.234 ieder
Gehuwd met kinderen beiden < 21 jr€ 5.106 ieder
Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar)€ 16.229
Alleenstaande (70% norm echtpaar)€ 16.229
Alleenstaande < 21 jr€ 3.234
Kostendeler (2) 50%€ 10.280
Kostendeler (3) 43,33 %€ 8.297
Kostendeler (4) 40,00 %€ 7.486
Kostendeler (5) 38,00 %€ 7.112
Kostendeler (6) 36,67 %€ 6.863
Kostendeler (7) 35,71 %€ 6.683
Kostendeler (8) 35,00%€ 6.550
Kostendeler zonder kinderen waarbij 1 partner < 21€ 7.117
Kostendeler met kinderen waarbij 1 partner < 21€ 10.091
In inrichting alleenstaande€ 4.556
In inrichting gehuwd€ 3.700 ieder