logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bestuurlijke boete BRP

U bent verplicht om uw adres op tijd aan de gemeente door te geven. De gemeente kan een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP).

Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17. De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal 325 euro.

Goede registratie
De gemeente heeft goede gegevens van haar inwoners nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook belangrijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

Reden voor een boete
U kunt een boete krijgen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. Dat is: