logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Crisis Interventie Team

Direct hulp bij een crisis of zorgwekkend gedrag? Bel 0800-8013.

Het crisisinterventieteam is er voor iedereen die te maken heeft met een crisissituatie, of een situatie met zorgwekkend gedrag. Het crisisinterventieteam kunt u 24/7 bellen. Bij een crisis gaat het om een veiligheidssituatie die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend is. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of zorgwekkend gedrag. Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie, bel dan 112.

Bezoek de site: www.crisisinterventieteam.nl.