logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Omvang zero-emissiezone gewijzigd vastgesteld

08 juli 2024 Nieuws duurzaam Nieuws duurzamertilburg

Tilburg is een van de steden waar een zero-emissiezone komt voor bestel- en vrachtwagens. In dit deel van Tilburg mogen in de toekomst geen bedrijfsvoertuigen rijden die schadelijke stoffen uitstoten.

Op 2 juli 2024 stelde het college van burgemeester en wethouders de omvang van deze zone definitief vast. De zone wordt het gebied tussen de ringbanen. 

Milieuzone 

In maart nam het college al een concept verkeersbesluit. Daarin stond dat de zone ook zou gaan gelden voor de Ringbaan-Oost (tussen het spoorviaduct en de kruising met de Ringbaan-Zuid) en de wijken Armhoef en Jeruzalem. Op basis van ingediende zienswijzen (reacties van inwoners en ondernemers) besloot het college om de omvang van de zone aan te passen. Dat betekent dat de zero-emissiezone over hetzelfde gebied gaat als de huidige milieuzone. 

Overgangsperiode 

De zero-emissiezone gaat in op 1 januari 2025, maar wordt in fases doorgevoerd. Door in dit gebied met schone en elektrische bedrijfsvoertuigen te rijden, verbeteren de leefbaarheid en luchtkwaliteit. Voor veel ondernemers is deze overstap een flinke verandering. Daarom geldt er een overgangsregeling. Zo hebben ondernemers voldoende tijd om zich aan te passen. De gemeente helpt ze daar graag bij, onder andere met gratis persoonlijke adviesgesprekken door een logistiek makelaar. Lees er meer over op de pagina ‘onderweg naar een emissievrije stad’ op duurzamertilburg.nl. Ook op de landelijke websites opwegnaarzes.nl en doehetzero.nl staat veel bruikbare informatie. 

Loket voor ontheffingen 

Het kan zijn dat een voertuig geen toegang heeft tot de zone maar in aanmerking komt voor een ontheffing. Bestel- en vrachtauto’s mogen dan onder bepaalde voorwaarden toch de zone in. Er zijn bijvoorbeeld ontheffingen vanwege de lange levertijd van een uitstootvrij voertuig of vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Ook particuliere eigenaren kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing. De zero-emissiezone is namelijk alleen bedoeld voor zakelijke bestel- of vrachtauto’s. Als particuliere eigenaar moet je dan wel aantonen dat je het voertuig niet voor een bedrijf gebruikt.
Particulieren en ondernemers kunnen een ontheffing aanvragen op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer.