Verkoop van groenstroken

Op deze pagina meer informatie over de groenstroken die gemeente wil verkopen. Onder de criteria staat om welke groenstrook het gaat.

Criteria verkoop groenstroken

Bij de verkoop van groenstroken wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

  • De groenstrook grenst aan het woonperceel van de koper;
  • De koper is eigenaar van het woonperceel;
  • De groenstrook wordt gebruikt als uitbreiding van de bestaande tuin;
  • De oppervlakte van de te verkopen groenstrook is ondergeschikt aan het woonperceel;
  • Als er meerdere woonpercelen aan de groenstrook grenzen, worden alle aanwonende eigenaren in de gelegenheid gesteld om de groenstrook te kopen.

De gemeente meent dat er in onderstaande verkopen sprake is van slechts één serieuze gegadigde, omdat aan bovengenoemde criteria is voldaan.

Voornemen tot verkoop van groenstrook: (op dit moment zijn er geen groenstroken die de gemeente wil verkopen)

Perceel gelegen nabijKadastraal perceelPublicatiedatum

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.