logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verkoop van groenstroken

Op deze pagina meer informatie over de groenstroken die gemeente wil verkopen. Onder de criteria staat om welke groenstrook het gaat.

Criteria verkoop groenstroken

Bij de verkoop van groenstroken wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

De gemeente meent dat er in onderstaande verkopen sprake is van slechts één serieuze gegadigde, omdat aan bovengenoemde criteria is voldaan.

Perceel in in de buurt vanKadastraal perceelPublicatiedatum
Karmijnstraat 82Sectie AD nummer 2927 gedeeltelijk Tilburg13 maart 2024
Voornemen tot verkoop van groenstrook:

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).