Gebruiksmelding brandveiligheid

Organiseert u een activiteit op een plaats waar geen brandveiligheidseisen gelden, dan gelden de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Bijvoorbeeld bij een activiteit op een buitenterrein, plein, eigen terrein of in een tent. U moet altijd aan de regels in het besluit voldoen. In sommige gevallen moet u van te voren een gebruiksmelding indienen.

Wanneer is de gebruiksmelding verplicht

De gebruiksmelding is verplicht wanneer u een activiteit organiseert waarbij:

 • meer dan 10 personen een tijdelijke ruimte als nachtverblijf gebruiken
 • meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar een tijdelijke ruimte gebruiken
 • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen een tijdelijke ruimte gebruiken
 • er een tijdelijke ruimte op het terrein aanwezig is voor meer dan 150 personen
 • of als u de brandveiligheid op een andere (gelijkwaardige) manier wilt regelen dan staat beschreven in het Besluit gebruik basishulpverlening overige plaatsen.

Een gebruiksmelding is niet nodig

 • als u al een evenementvergunning aanvraagt, dan worden de regels en voorschriften daarin meegenomen
 • als er een evenementenvergunning is verleend, waarbij de brandveiligheid is beoordeeld of
 • als er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is verleend

Gebruiksmelding indienen

 1. Download het meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 2. Vul het formulier digitaal in en
 3. Stuur het ingevulde formulier naar mailregistratie.vergunningen@tilburg.nl

Zorg ervoor dat wij uw gebruiksmelding minimaal 4 weken voor aanvang van de voorgenomen activiteit ontvangen.