Vervoerdelen

Het delen van vervoersmiddelen draagt bij een gezonde en bereikbare stad. Door vervoer te delen vermindert het autobezit en dat geeft lucht aan onze openbare ruimte.

 In Tilburg kun je gebruikmaken van deelauto’s, deelfietsen en deelscooters. Bekijk de mogelijkheden en probeer het eens uit.

Deelauto's

Een deelauto is een auto die door meerdere personen gebruikt kan worden. Er zijn commerciële bedrijven die een deelauto aanbieden, zoals Amber en Greenwheels en MyWheels

Via online platforms als SnappCar kunnen mensen ook de eigen auto delen / de auto van iemand anders huren. De eigenaren/aanbieders bepalen zelf de prijs, dus de tarieven verschillen per auto. De (elektrische) auto's via SnappCar zijn allrisk verzekerd.

Een auto delen met familie, vrienden, buren of collega’s kan natuurlijk op eigen initiatief. Toch zijn er ook zaken om rekening mee te houden, en goede afspraken zijn belangrijk. De Vereniging Gedeeld Autogebruik (deelauto.nl) heeft veel tips en voorbeeldcontracten.

Deelfietsen

Soms is het handig als je tijdelijk een fiets kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je op het station in Tilburg aankomt en je reist verder naar een volgende bestemming. Dan kun je in Tilburg gebruikmaken van een OV-fiets of van een Hopperfiets. Op hopperpoint.nl staat een overzicht van plekken waar de hoppers te vinden zijn. OV fietsen staan op de treinstations Tilburg Centraal, Tilburg Universiteit en Tilburg Reeshof. Check voor meer informatie: ov-fiets.nl.

Deelscooters

Via GO Sharing kun je tegen betaling gebruikmaken van een elektrische scooter. Deze groene scooters zijn24 uur per dag, 7 dagen per week te gebruiken door iedereen met een geldig rijbewijs. Gebruikers kunnen de scooter, na registratie gebruiken op iedere willekeurige plek binnen het servicegebied en ook weer achterlaten. Dat maakt het makkelijk om de auto eens te laten staan en te reizen met een scooter. Meer informatie staat op go-sharing.nl.

Voor alle vormen van deelvervoer gelden natuurlijk dezelfde (parkeer) regels als voor eigen vervoer.

Vragen of opmerkingen over de deelscooters? 

Vragen of opmerkingen of in contact te komen met GO sharing?, kijk dan op de pagina veelgestelde vragen op deze website. 

Vergunning elektrische fietsen en/of elektrische snor- en bromfietsen aanvragen

Wilt u elektrische fietsen en/of elektrische snor- of bromfietsen aanbieden in Tilburg? Vanaf 1 september 2022 kunnen elektrische fietsen en elektrische snor- en bromfietsen alleen worden aangeboden als u hier een vergunning voor heeft.

Planning*

De bekendmaking van de verdeelprocedure is op dinsdag 29 maart 2022. Tot donderdag 7 april 2022 10:00 uur is er de mogelijkheid om eventuele vragen te stellen. Heeft u geen vragen, maar bent u wel van plan een vergunning aan te vragen, laat dit dan uiterlijk dinsdag 19 april 2022 17:00 uur weten. Uw vragen of het kenbaar maken van uw interesse kunt u sturen naar deelmobiliteit@tilburg.nl tnv mevrouw A. Dankers en ovv ‘Vragen/interesse verdeelprocedure schaarse vergunning Deelmobiliteit’.

De beantwoording van de vragen delen wij uiterlijk donderdag 21 april 2022 met een ieder die vragen heeft gesteld of interesse voor een vergunning bij ons kenbaar heeft gemaakt. U kunt tot uiterlijk woensdag 11 mei 2022 12:00 uur een vergunning aanvragen.

In het document ‘Afgifte en duur vergunningen’ staat beschreven hoe bepaald wordt aan welke partij een vergunning verleend wordt; eind mei 2022 ontvangt u het besluit over uw aanvraag. Het besluit over vergunningverlening zal gepubliceerd worden, daarna volgt een bezwaartermijn van 20 kalenderdagen.

*aan genoemde data kunnen geen rechten ontleend worden

Aanvragen

U vraagt een vergunning aan voor het aanbieden van elektrische fietsen en/of elektrische snor- of bromfietsen door middel van het indienen van:

  1. Het aanvraagformulier;
  2. Statuten van de rechtspersoon;
  3. De inschrijving bij KvK of bij een gelijkwaardig register in een EU-lidstaat of derde land;
  4. Bewijs aansprakelijkheidsverzekering;
  5. Bewijs WA verzekering;
  6. Kopie ID/paspoort en contactgegevens van de zaakvoerder(s), bestuurder(s) en/of vennoten;
  7. Het plan van aanpak zoals beschreven in 5.1.h Beleidsregels.
  8. Document waaruit blijkt dat men beschikt over minimaal twee referenties van qua omvang en kwaliteit vergelijkbare dienstverlening in andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, waarvan tenminste één in Nederland, en tenminste één jaar operationeel.
  9. Contactgegevens van minstens twee contactpersonen

Lees voor het aanvragen van de vergunning de onderstaande documenten goed door:

Het aanvraagformulier en andere gevraagde documenten mailt u naar deelmobiliteit@tilburg.nl. Mocht u nog vragen hebben over de verdelingsprocedure dan kunt u die tevens stellen via genoemd e-mailadres.

Voorwaarden

Op basis van het aanvraagformulier en de andere gevraagde documenten toetst de gemeente of wordt voldaan aan de eisen en verplichtingen die staan in de  Beleidsregels Vergunningen en Ontheffingen Elektrische fietsen en Elektrische snor- en bromfietsen  2022. In het aanvraagformulier staat beschreven welke punten u dient toe te lichten in het plan van aanpak. De inschrijving is ondeelbaar, net als de Vergunning Mobiliteit die mogelijk verleend wordt.

Kosten

Bij toekenning van een vergunning deelmobiliteit betaalt u leges; voor deze vergunning bedraagt dit: 5000 euro. Bij de toekenning van een vergunning worden leges in rekening gebracht voor de kosten die gemoeid zijn met de behandeling van de vergunning. Indien er gehandhaafd dient te worden, kan de gemeente de kosten van handhaving op de Transport Operator verhalen.