logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen deelfietsen- en scooters

Op deze pagina de veelgestelde vragen en antwoord over de deelfietsen en deelscooters.

Veelgestelde vragen deelfietsen en deelscooters

Mag ik een scooter of fiets huren?

Voor informatie over het huren van een fiets verwijzen wij naar go-sharing.com. Informatie over het huren van een scooter vind je op com en op felyx.com.

Hoe kan ik een scooter of fiets huren?

Voor informatie over het huren van een fiets verwijzen wij naar go-sharing.com. Informatie over het huren van een scooter vind je op go-sharing.com en op felyx.com.

Waar mag ik een scooter of fiets parkeren?

Voor deelscooters en -fietsen gelden dezelfde verkeersregels als voor reguliere scooters en fietsen, dus binnen de vakken voor scooters en fietsen en bij de fietsnietjes.

Mag ik overal rijden met een deelfiets of -scooter?

Voor deelfietsen en -scooters gelden dezelfde verkeersregels als voor reguliere fietsen en scooters. 

Mag iemand zomaar een fiets of scooter voor mijn deur zetten?

De fietsen en scooters mogen overal worden weggezet binnen de regels van de wegen verkeerswet, net als gewone fietsen en scooters. Ze mogen daarbij geen overlast veroorzaken.

Wat is GO Sharing?

GO Sharing is een aanbieder van deelmobiliteit. Voor informatie over GO Sharing verwijzen wij naar go-sharing.com.

Wat is felyx?

Felyx is een aanbieder van deelscooters. Voor informatie over felyx verwijzen wij naar felyx.com.

Wat is het aandeel van de gemeente in deelfietsen en -scooters?

De gemeente Tilburg heeft regels opgesteld voor het aanbieden van de fietsen en scooters. Hier moeten de aanbieders zich aan houden. De gemeente biedt de fietsen en scooters niet zelf aan. We bieden alleen onze openbare ruimte aan.

Verhuurt de gemeente ook scooters en fietsen?

Nee.

Overlast melden

U kunt overlast het beste melden via Fixi.nl hier kunt u aangeven of de overlast is van een GO Sharing scooter of fiets, of van een felyx scooter. Zij pakken de melding dan op.

Wat doet de gemeente om overlast tegen te gaan?

De gemeente maakt extra scooterparkeervakken rond het centrum om parkeeroverlast tegen te gaan en houdt handhavingsacties op foutief geparkeerde scooters en fietsen en onveilig rijgedrag. Ook heeft de Gemeente Tilburg afgesproken met GO Sharing en felyx dat gebruikers die overlast bezorgen worden uitgesloten van het gebruik van de scooters. Als de gemeente merkt dat er veel overlast wordt ervaren van de deelscooters en fietsen, worden er nieuwe afspraken gemaakt met GO Sharing en felyx.

Waarom staat de gemeente deze scooters en fietsen toe?

De gemeente Tilburg staat open voor nieuwe initiatieven. Initiatieven zoals elektrisch deelvervoer sluiten aan bij de ambities van Tilburg voor een autoluwe binnenstad. Dat is noodzakelijk voor het vergroenen en leefbaarder maken van de binnenstad.

Zijn deze scooters en fietsen coronaproof?

Voor informatie over de scooters en fietsen van GO Sharing verwijzen wij naar go-sharing.com. Voor meer informatie over de scooters van felyx verwijzen wij naar felyx.com.

Waarom heeft de Gemeente gekozen voor de deelscooters en -fietsen van GO Sharing en felyx?

De gemeente heeft alle aanbieders die aan bepaalde eisen voldoen de mogelijkheid gegeven om een vergunning aan te vragen. Met zo’n vergunning mag de aanbieder deelscooters en/of deelfietsen in de stad aanbieden. Omdat meerdere aanbieders een vergunning wilden hebben we geloot. Uit deze loting kwam dat GO Sharing fietsen en scooters mocht aanbieden en felyx alleen scooters. Er was geen partij die alleen fietsen wilde aanbieden.