logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Klacht, schade of bezwaar

De gemeente neemt iedere dag beslissingen en voert werkzaamheden uit. Dat doen we zo goed en zorgvuldig als mogelijk. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u dat online melden. Lees hier meer over de verschillende soorten klachten en de klachtenprocedure.

Melding maken openbare ruimte

Online melden is eenvoudig!

Melding maken

Klacht of melding over buurt of wijk

Zwerfvuil, een omgewaaide boom of losliggende tegels? Dan hoeft u geen klacht in te dienen. Meldingen openbare ruimte kunt u eenvoudig melden via het Centraal Meldpunt. Gebruik het gratis online meldingsformulier, de Fixi app of bel 14 013. 

Bezwaar tegen een besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld over de Wmo, een uitkering of vergunning? Dan kunt u met DigiD een bezwaarschrift indienen. Of log in met eHerkenning, dan kunt u namens uw bedrijf bezwaar indienen. Dit is een ander bezwaarformulier dan wanneer u een bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen of bezwaar tegen een parkeerboete wilt indienen.

Een klacht indienen

Voor de volgende onderwerpen gebruikt u het online klachtenformulier. Wij proberen klachten binnen 6 weken af te handelen. 

Klacht over de dienstverlening

U bent het niet eens met gemeentelijke regelgeving, een beleidsregel, proces of protocol. Een tip geven mag natuurlijk ook. 

Klacht over een partner van de gemeente

De gemeente werkt met veel andere partijen samen. Bijvoorbeeld zorgaanbieders, verkeersregelaars, bouwbedrijven en samenwerkingsverbanden. Bent u ontevreden over het werk van een van onze partners of de manier waarop u door hen bent behandeld? Dan kunt u dat bij onze partner melden. Een klacht bij de gemeente indienen kan ook. Dan zorgen wij dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. De gemeente neemt deze klachten niet zelf in behandeling omdat wij voor deze klachten niet verantwoordelijk zijn.

Klacht over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder

U vindt dat u een ambtenaar of bestuurder u niet netjes heeft behandeld? Bijvoorbeeld als:

Klacht over privacy

Bent u ontevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen op basis van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). 

Schade melden of nadeelcompensatie aanvragen

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Hierbij kunt u denken aan een vuilniswagen die ergens tegenaan gereden is of een valpartij door slecht wegonderhoud. Voeg bij uw schademelding een factuur of offerte en eventuele foto’s van de schade toe. Dit is noodzakelijk om uw melding te kunnen beoordelen. Als er meer informatie nodig is, neemt de gemeente contact met u op.

Nadeelcompensatie

Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding bij aanzienlijke schade door werk in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als een onderneming tijdelijk niet goed bereikbaar is. In de verordening nadeelcompensatie staat in welke gevallen ondernemers recht hebben op deze compensatie. Denk daarbij aan:

Een verzoek indienen kan via het formulier 'schade melden' op deze pagina. Voor vragen belt u 013 – 542 89 72 of stuur een e-mail aan juridische.zaken@tilburg.nl.

Planschade

Bij schade die ontstaat door een wijziging van een bestemmingsplan (planschade) kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Bedrijven gebruiken de zakelijke versie van het formulier tegemoetkoming aanvragen.

Te late beslissing van de gemeente

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom). In gebreke stellen kan niet voor een klacht waar u nog geen antwoord op hebt gehad. 

eHerkenning 2+

Om in te loggen op de website van de gemeente Tilburg heeft u een machtiging 'Gemeente Tilburg - Standard Portal' nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Nog niet de juiste machtiging? Regel dit via uw eHerkenningsleverancier. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.