logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Camera's

Op ongeveer 100 kruispunten in de gemeente Tilburg komen verkeerscamera’s. Ze worden gebruikt om het verkeer 'live' te monitoren en verkeerssituaties te bekijken en indien nodig direct te reageren. Er wordt niet continue meegekeken maar slechts naar aanleiding van een concreet signaal over de verkeerssituatie ter plaatse.

Denk bijvoorbeeld aan situaties bij wegwerkzaamheden en/of evenementen. De gemeente plaatst deze camera’s niet in een keer. Dit wordt verspreid over 10 jaar. De plaatsing gebeurt tijdens aanpassingen aan kruispunten. De privacy van de inwoners en weggebruikers is bij het inzetten van de camera’s gegarandeerd. Ze worden niet ingezet om snelheidsovertredingen of door rood licht rijden, te beboeten.

Waarom camera's

Er zijn 3 redenen om een verkeerscamera op een kruispunt te plaatsen: de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en de sturingsmogelijkheden. Door het plaatsen van verkeerscamera’s kan de gemeente de verkeerslichten op deze kruispunten efficiënter en effectiever beheren. Camera’s bij verkeerslichten hebben tot doel om de verkeersafwikkeling op afstand te monitoren en op basis daarvan snel te kunnen bijsturen.

Waar komen ze te hangen?

Op de onderstaande kaart is te zien op welke kruispunten in Tilburg de camera's de komende jaren komen te hangen.

Verkeersstromen

Met verkeerscamera’s krijgen de verkeersspecialisten bovendien de mogelijkheid om de verkeersstromen op meerdere kruispunten tegelijk te bekijken en de verkeerslichten daarop aan te passen. Ook kunnen zij onveilige situaties effectiever analyseren en aanpassen, omdat zij mee kunnen kijken vanuit een overzichtelijke hoek. Voorheen moesten de situaties ter plaatse worden bekeken door de specialisten.

Hoe zit het met de privacy?

Uiteraard mag het plaatsen van de verkeerscamera’s alleen als de privacy van de weggebruikers en de inwoners is gewaarborgd. Daarom gebruikt de gemeente de verkeerscamera’s alleen om het verkeer 'live' te monitoren en verkeerssituaties te bekijken en indien nodig direct te reageren. De gemeente slaat de beelden niet op en gebruikt ze alleen om verkeerssituaties te analyseren.

Contact

Neem contact op met de Functionaris gegevensbescherming als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Gemeente Tilburg
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacystatement
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
privacy@tilburg.nl