logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herstelfonds voor cultuur

Een groot deel van de cultuursector heeft, net als de rest van de samenleving, te maken met gestegen kosten. Daarnaast is er sinds corona bij een deel van de sector ook sprake van lagere bezoekerscijfers. Hierdoor zijn er lagere inkomsten dan vóór de crisis. We willen de cultuursector in staat stellen om het publiek, de vrijwilligers en beoefenaars van cultuur, opnieuw aan zich te binden. Op deze manier willen we de sector weerbaar maken voor de toekomst en hiermee de juiste randvoorwaarden creëren om in 2025 met de realisatie van de nieuwe (beleids)ambities te starten.

CTA

Herstelfonds voor cultuur

Subsidie aanvragen

Doel van de subsidie

Met deze subsidieregeling willen we voorkomen, dat culturele organisaties in continuïteitsproblemen komen door stijgende lasten en/of dalende inkomsten. Of de vermogenspositie op zo'n manier wordt aangetast, dat de instelling niet meer haar rol binnen de culturele infrastructuur kan vervullen. Met deze regeling willen we de culturele infrastructuur voor de stad behouden.

Doelgroep subsidie

Deze subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente Tilburg die zich primair richten op het vervaardigen, produceren, ontwikkelen en/of tonen van kunstproducten door professionele makers.

Voorwaarden

De voorwaarde om voor deze subsidie in aanmerking te komen, is dat de culturele instelling een exploitatietekort heeft. Het tekort kan niet uit eigen exploitatie of reserves gedekt worden.

Subsidie aanvragen

 1. Verzamel eerst alle documenten die u meestuurt met de aanvraag. 
  • Een uittreksel kvk niet ouder dan 1 jaar;
  • De meest recente, beschikbare jaarrekening. Is de jaarrekening van 2023 nog niet beschikbaar? Voeg dan de jaarrekening 2022 en concept jaarrekening 2023 toe;
  • Een onderbouwing van de gestegen lasten en/of gedaalde gebruikersinkomsten. Als  ijkpunt wordt 2022 gehanteerd;
  • Een exploitatiebegroting over 2024 waaruit blijkt dat de gestegen lasten en/of gedaalde gebruikersinkomsten niet uit de exploitatie gedekt kunnen worden. Neem hierin een overzicht van elders gevraagde steun en de status daarvan;
  • Een toelichting wat u zelf gedaan heeft om de lastenstijging te beperken en het generen van extra inkomsten en de status daarvan.
 2. Klik bovenaan deze pagina op de roze knop ‘Subsidie aanvragen’ en vul het formulier in.
 3. Voeg aan het einde van het formulier de documenten toe, die u bij punt 1 hebt verzameld. 

Als het nodig is, kunnen wij tijdens het beoordelingsproces meer informatie opvragen. 

Beoordelingscriteria

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn structurele kosten zoals: personeel, energie en huur. In uw aanvraag moet duidelijk worden dat u door aantoonbare prijsstijgingen of gedaalde gebruiksinkomsten deze structurele kosten uit eigen exploitatie of reserves niet meer (volledig) kan betalen. Zijn er bepaalde reserves liquide beschikbaar (kijkend naar reële bestemmingsreserves en current ratio>1,2) en de solvabiliteit het toelaat (moet minimaal 0,2 blijven)? Dan is het uitgangspunt, dat voor de gestegen kosten een bijdrage vanuit de vrije reserve wordt gevraagd van 25%. Het restant komt daarmee in aanmerking voor subsidie.

Hoogte subsidie

U kunt maximaal € 50.000,- aanvragen. De verantwoording moet voor 1 mei 2025 zijn ingediend. De wijze van verantwoorden hangt af van het subsidiebedrag, dat u heeft ontvangen. Meer informatie hierover staat in de Algemene Subsidieverordening.  

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: