Winteropvang NOAD

De gemeente opent samen met Traverse ook deze winter een tijdelijke opvang voor inwoners die dak- en thuisloos zijn op het  NOAD-terrein aan de Lovense Kanaaldijk 101. 

Vanwege de kou in de wintermaanden en vanuit de gedachte dat iedereen in Tilburg recht heeft op een dak boven zijn hoofd, zoekt de gemeente ook dit jaar naar een geschikte opvanglocatie in de winter. Er zijn verschillende panden en locaties bekeken. Een vaste plek voor meerdere jaren is na een uitgebreide zoektocht nog niet gevonden. Daarom is er gekeken naar een tijdelijke oplossing. Het NOAD-terrein bleek het meest geschikt. De locatie kan bij veranderende weersomstandigheden snel in gebruik worden genomen en is op loopafstand tot de binnenstad. 

Tijdelijke winteropvang

De winteropvang is tijdelijk. Het is vanaf 1 december open en sluit op 1 april 2023, als de nachttemperatuur dit toelaat. Voor de opvang is een loods geplaatst waarin alle faciliteiten aanwezig zijn. We noemen het een loods omdat het een vastere constructie heeft dan de tent van vorig jaar. De inwoners die dak- en thuisloos zijn kunnen van 20:00 uur tot 08:00 uur terecht in de opvang. Zij krijgen hier een bed en kunnen gebruik maken van een toilet en douche. Er wordt koffie, thee, soep en een simpel ontbijt aangeboden. Er is geen dagprogramma. 

Beheer en begeleiding

Traverse zorgt voor de faciliteiten en er zijn medewerkers van OV Zorg en Veiligheid aanwezig voor ontvangst en bewaking. Stichting Barka zet zich in voor hulp en ondersteuning aan deze mensen bij het krijgen van werk of bij de terugkeer naar hun land van herkomst, als het arbeidsmigranten zijn.

Evaluatie met buurtbewoners

De gemeente vindt het belangrijk om samen met buurtbewoners te bespreken hoe de opvang verloopt en of er nog verbeteringen nodig zijn. Wilt u meedoen met de evaluatie? Dan kunt u uw naam en telefoonnummer mailen naar: algemeen@smo-traverse.nl. Wij nemen dan in januari en in april contact met u op.  

Foto's

Winteropvang buiten
Winteropvang buiten
Ingang slaapzaal
Ingang slaapzaal
Hek
Hek
Bord Traverse
Bord Traverse
Wasbak
Wasbak
Bordjes wc douche
Bordjes wc douche
Toiletgebouw
Toiletgebouw
Voorraad
Voorraad

Meer informatie

Heeft u vragen? Hieronder plaatsen we de meest gestelde vragen en antwoorden.
Deze webpagina wordt bij wijzigingen bijgewerkt. 

Heeft u vragen over het werk van Traverse? Dan kunt u bellen naar 013 - 205 51 00. 
Of bezoek de website van Traverse

Vragen die u mogelijk heeft over de winteropvang

 • Wie kan ik bellen bij eventuele overlast? 

 1. Als u de beveiliger wil spreken of overlast vanuit de opvang wil doorgeven, bel naar: 06-33 21 97 76 of 013-205 51 00
 2. Bij strafbare feiten of overlast die op dat moment plaatsvindt, bel de politie op 0900-8844. 
 3. Bij vervuiling van de openbare ruimte of overlastsituaties die niet dringend zijn, gebruik de Fixi app of bel 14 013. 
 • Is er weer een appgroep voor de buurt? 

De whatsapp-groep met een aantal buurtbewoners en de wijkregisseur is weer gestart. Actuele zaken worden in deze groep gedeeld en opgepakt. Wilt u deelnemen aan deze groep? Stuur dan een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar de wijkregisseur Anthonie Quispel

 • Voor wie is de tijdelijke winteropvang? 

De opvang is bedoeld voor inwoners die dak- en thuisloos zijn. Het gaat voornamelijk om dak- en thuisloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. In de regio Tilburg is dit een groep van ongeveer 25 mannen en vrouwen. Het kan zijn dat er ook andere dakloze inwoners gebruik maken van de tijdelijke winteropvang. Als er meer dan 25 opvangplekken nodig zijn in deze tijdelijke opvang, dan informeren wij u daarover.

 • Waarom is gekozen voor deze locatie? 

Deze winteropvang is extra naast de bestaande opvanglocaties voor daklozen in de stad. Zij worden zoveel mogelijk opgevangen aan de locatie op de Gasthuisring. De opvangcapaciteit daar is bereikt en de huurovereenkomsten zijn tijdelijk. Daarom zoeken wij elk jaar naar een nieuwe opvanglocatie in de winter voor de groep dakloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Er is naar verschillende locaties en panden gekeken in de gemeente. Een vaste plek voor meerdere jaren is na een uitgebreide zoektocht nog niet gevonden. Het NOAD-terrein bleek het meest geschikt. De locatie kan bij veranderende weersomstandigheden snel in gebruik worden genomen en is op loopafstand tot de binnenstad. Ook is de winteropvang hier vorig jaar goed verlopen.

 • Hoe wordt de winteropvang gebruikt? 

Het gaat om een tijdelijke opvang voor de wintermaanden. De locatie is van half november tot in principe 1 april open. Als de weersomstandigheden daarom vragen, dan wordt de locatie iets langer opengehouden.

 • Is er beheer en begeleiding aanwezig? 

Er is altijd iemand namens Traverse aanwezig tijdens de openingstijden van deze locatie. Twee of drie beveiligers zorgen ervoor dat de opvang goed verloopt. De mensen die gebruik maken van de opvang worden ondersteund door Stichting Barka. Deze stichting begeleidt deze groep personen naar werk en zet zo veel mogelijk in op het organiseren van terugkeer naar het land van herkomst in het geval het arbeidsmigranten zijn.

 • Wat wordt er gedaan om de opvang goed te laten verlopen? 

Traverse, stadstoezicht en de wijkagent werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de tijdelijke bewoners een goede buur zijn. Met alle gebruikers van de opvang worden afspraken gemaakt. 

 • Is de winteropvang van invloed op de herontwikkeling van het NOAD-terrein voor collectieve burgerinitiatieven? 

De tijdelijke winteropvang voor daklozen heeft hier geen invloed op. De tijdelijke opvang is ruim voor de start van de toekomstige bouwwerkzaamheden op het terrein gesloten. 

 • Waar kan ik terecht met vragen over de winteropvang?

Heeft u vragen over het werk van Traverse? Bel naar 013 - 205 51 00.