Alles over het beroep van burgemeester

Op deze pagina lees je wat het beroep van burgemeester allemaal inhoudt.

De burgemeester heeft meerdere taken en rollen. Zo is hij of zij voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast heeft hij of zij ook een aantal zelfstandige taken.

Gezicht van de gemeente

Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente. In zijn rol als burgervader of -moeder luistert hij of zij naar alle inwoners en leeft hij of zij mee als er leuke- of juist verdrietige dingen gebeuren in de gemeente. 

Veel mensen denken dat burgemeester 'de baas' is van de gemeente. Dat is niet zo. Dat is de gemeenteraad. Net als de wethouders, legt de burgemeester verantwoording af over de dingen die hij doet aan de gemeenteraad.

Voorzitter van de gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en zorgt ervoor dat de vergadering gestructureerd en netjes verloopt. Stemmen over onderwerpen die op de agenda staan, mag de burgemeester niet. Hij zorgt wel voor de verbinding tussen de raad en het college. 

Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In de vergadering van het college kan de burgemeester zelf onderwerpen op de agenda zetten. Hij besluit ook mee over zaken die op de agenda staan.

Eigen taken

De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken:

  • Hij / zij zorgt ervoor dat het gemeentelijk beleid op tijd wordt voorbereid, wordt vastgesteld en wordt uitgevoerd;
  • Hij/ zij zorgt ervoor dat klachten en bezwaarschriften op een juiste manier worden behandeld;
  • Hij/ zij zorgt ervoor dat raadsleden, collegeleden en ambtenaren integer werken en handelen;
  • Hij/ zij let er op dat de gemeente goed samenwerkt met andere overheden.

De bekendste taken van de burgemeesters hebben te maken met het onderwerp veiligheid.

  • Hij/zij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Hij heeft hier een aantal bevoegdheden voor die het voor hem of haar mogelijk maken om die veiligheid te bewaken;
  • Hij/ zij is lid van het bestuur van de Veiligheidsregio. Burgemeester Weterings is voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant;
  • De burgemeester bepaalt wat de politie doet als ze moeten ingrijpen bij het handhaven van de openbare orde of als ze ingezet worden bij hulpverlening;
  • De burgemeester is de baas als er sprake is van een ramp of crisis.

Wil je meer weten over het beroep van burgemeester? Kijk dan op de site van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Daar lees je o.a. over de waarden van het beroep, over hoe een burgemeester wordt benoemd en over de toekomst van het beroep van burgemeester.