Burgemeester Theo Weterings

Theo Weterings (VVD) is sinds november 2017 burgemeester van Tilburg.

Portefeuille

Veiligheid en Bestuur

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Regionale samenwerking
 • Integriteit en Veilige publieke taak
 • Bestuurszaken 
 • Burgerzaken
 • Communicatie (inclusief stadspromotie)
 • Vitale lokale democratie
 • Tilburg 2050

Vervanger

1e loco wethouder Esmah Lahlah

Contact

Opmerkingen of vragen voor de burgemeester? Gebruik het algemene contactformulier.

Alles over de burgemeester

Theo Weterings is sinds november 2017 burgemeester van de gemeente Tilburg. Maar wat doet een burgemeester eigenlijk allemaal? Dit is een vraag die vaak gesteld wordt. Het antwoord op die vraag is in tekst en taal best uitgebreid. Daarom laten we het zien op de pagina 'alles over de burgemeester. Elke maand plaatsen we op deze pagina beelden van de werkzaamheden van de burgemeester, waarbij de focus ligt op de ontmoetingen die hij heeft, met #aandachtvoorelkaar.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van burgemeester Theo Weterings. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de burgemeester.

Ambassadeurschappen

 • Inloophuis Midden-Brabant - ambassadeur
 • Stichting Met je Hart - ambassadeur
 • Stichting MuzieKids Studio - beschermheer
 • Comité van aanbeveling LustWarande / Oude Warande - zitting in comité t.b.v. expositie
 • Comité van aanbeveling Koningshoevenontmoeting
 • Comité van aanbeveling Stichting Koninklijke Souvenir Kamermuziek

Vertegenwoordigt de gemeente in de volgende verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Midden‐ en West‐Brabant: Voorzitter AB/DB
 • Regio Hart van Brabant: Voorzitter AB/DB
 • Stg. Midpoint Brabant: Voorzitter bestuur
 • Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant: Voorzitter Toezichtsraad
 • Stg. beheer en uitvoering Taskforce RIEC Brabant Zeeland: Co - voorzitter

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • G40: Algemeen Bestuur

Niet ambtsgebonden nevenfuncties / op persoonlijke titel 

 • Stichting Kobra: Voorzitter

Inkomen (bezoldiging) burgemeester

Hoeveel loon (bezoldiging) de burgemeester van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast krijgt hij een aantal onkostenvergoedingen. De precieze bedragen staan op de pagina inkomen en bestuurskosten van Theo Weterings.