logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Inkomen en bestuurskosten Theo Weterings

Hoeveel loon (bezoldiging) de burgemeester van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast heeft de burgmeester recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.

Inkomen en onkostenvergoeding

Het inkomen van de burgemeester van Tilburg is € 12.660,93 bruto per maand (peildatum 1-1-2024). Dit is gebaseerd op inwonersklasse 8 (150.001 - 375.000 inwoners). Inclusief 8 % vakantiegeld en 9,8 % eindejaarsuitkering is het inkomen afgerond € 179.000 bruto per jaar. De burgemeester krijgt daarnaast voor aan het ambt verbonden kosten (o.a. representatie) een ambtstoelage van € 489,83 per maand (peildatum 1-1-2024). Het inkomen en de onkostenvergoeding zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Bestuurskosten

Voor het uitoefenen van het ambt kan een collegelid kosten maken. Het zijn enerzijds algemene bestuurskosten die door de gemeente betaald of vergoed worden. Anderzijds zijn voor een aantal specifieke bestuurskosten in de wet vergoedingen afgesproken in het rechtspositiebesluit- en de regeling rechtspositie decentrale ambtsdragers. Voor wat betreft de publicatie van bestuurskosten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de definitie en indeling die is opgenomen in het ‘Handboek integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden’ (versie 2023).

4e kwartaal 2023

Algemene bestuurskosten Bedrag
Congres/cursus/opleiding € 0,00
Functionele consumpties/lunches/diners buiten de werkplek € 733,60
Kosten buitenlandse reizen € 0,00
Kosten in verband met bezoek bij jubilea/openingen en onderscheidingen etc. € 0,00
Abonnementen op vakliteratuur op de werkplek € 0,00
Specifieke bestuurskosten Bedrag
Reis- en verblijfskosten € 15,42
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 0,00
Verhuiskosten / vergoeding tijdelijke woonruimte € 0,00

3e kwartaal 2023

Algemene bestuurskosten Bedrag
Congres/cursus/opleiding € 0,00
Functionele consumpties/lunches/diners buiten de werkplek € 714,43
Kosten buitenlandse reizen € 0,00
Kosten in verband met bezoek bij jubilea/openingen en onderscheidingen etc. € 0,00
Abonnementen op vakliteratuur op de werkplek € 0,00
Specifieke bestuurskosten Bedrag
Reis- en verblijfskosten € 9,36
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 527,00
Verhuiskosten / vergoeding tijdelijke woonruimte € 0,00

2e kwartaal 2023

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 56.289,61
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.283,40
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 4.136,71
Telefoon€ 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 1.178,50
Overige bestuurskosten

1e kwartaal 2023

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 43.094,94
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.283,40
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 2.507,46
Telefoon€ 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-
Overige bestuurskosten

4e kwartaal 2022

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 58.182,13
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.249,65
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 10.313,43
Telefoon€ 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-
Overige bestuurskosten

3e kwartaal 2022

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 43.304,61
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.249,65
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 17.019,22
Telefoon€ 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-
Overige bestuurskosten

2e kwartaal 2022

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 53.382,66
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.249,65
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 1.484,00
Telefoon€ 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-
Overige bestuurskosten

1e kwartaal 2022

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 42.128,76
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.249,65
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 1.164,00
Telefoon€6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-
Overige bestuurskosten

4e kwartaal 2021

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 57.123,00
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.236,06
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 4.980,00
Telefoon€ 8,65
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 344,08
Overige bestuurskosten

3e kwartaal 2021

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 41.341,02
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.236,06
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 19.404,31
Telefoon€ 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 39,86
Overige bestuurskosten

2e kwartaal 2021

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 52.385,90
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.236,06
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 1.147,64
Telefoon€ 7,21
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-
Overige bestuurskosten

1e kwartaal 2021

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 41.341,02
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.236,06
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 1.538,06
Telefoon€ 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-
Overige bestuurskosten

4e kwartaal 2020

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 55.173,64
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.204,74
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 3.277,54
Telefoon€ 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 24,45
Overige bestuurskosten

3e kwartaal 2020

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 40.557,57
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.204,74
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 1.962,61
Telefoon€ 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 1.581,54
Overige bestuurskosten

2e kwartaal 2020

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 51.388,89
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.204,74
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 0
Telefoon€ 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0
Overige bestuurskosten

1e kwartaal 2020

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 40.556,57
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.204,74
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 0
Telefoon€ 6,95
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 619,31
Overige bestuurskosten

4e kwartaal 2019

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 53.405,37
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.182,27
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 4.283,80
Telefoon€ 7,95
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 513,15
Overige bestuurskosten

3e kwartaal 2019

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 39.926,07
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.182,27
Kosten dubbele woonlasten€ 0,-
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten)€ 11.637,07
Telefoon€ 7,50
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 5.044,71
Overige bestuurskosten

2e kwartaal 2019

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 49.789,43
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.182,27
Kosten dubbele woonlasten€ 964,41
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten)€ 211,64
Telefoon€ 6,63
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 3.129,07
Overige bestuurskosten

1e kwartaal 2019

BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 39.716,79
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.182,27
Kosten dubbele woonlasten€ 2.893,23
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (o.a. taxikosten, vervangen chauffeurs, parkeerkosten)€ 2.016,79
Telefoon€ 13,65
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 203,48
Overige bestuurskosten
BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 51.974,66
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.160,22
Kosten dubbele woonlasten€ 9.952,14
Tegemoetkoming auto€ 0
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten)€ 619,41
Telefoon€ 20,13
Diversen (o.a. representatie)€ 879,54        
Overige bestuurskosten
BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 38.822,58
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.160,22
Kosten dubbele woonlasten€ 9.952,14
Tegemoetkoming auto€ 0
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten)€ 518,18
Telefoon€ 6,60
Diversen (o.a. representatie)€ 190,05         
Overige bestuurskosten
BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 43.068,35
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.160,22
Kosten dubbele woonlasten€ 9.999,00
Tegemoetkoming auto€ 0
Overige onkosten (o.a. opleiding)€ 0
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten)€ 516,44
Chauffeurskosten€ 29.550,71
Leasekosten auto€ 4.140,66
Brandstof€ 663,04
Telefoon€ 53,07
Diversen (o.a. representatie)€ 167,90          
Overige bestuurskosten
BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 37.862,49
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 1.160,22
Kosten dubbele woonlasten€ 9.999,00
Tegemoetkoming auto€ 0
Overige onkosten (o.a. opleiding)€ 0
Onkostenvergoedingen
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten)€ 241,34
Chauffeurskosten€ 28.653,73
Leasekosten auto€ 4.140,66
Brandstof€ 677,64
Telefoon€ 42,87
Diversen (o.a. representatie)€ 0           
Overige bestuurskosten
BezoldigingBedrag
Bezoldiging burgemeester€ 13.858,76
Inkomen (bezoldiging) burgemeester
OnkostenvergoedingenBedrag
Ambtstoelage€ 419,13
Kosten dubbele woonlasten€ 3.317,38
Tegemoetkoming auto€ 714,98
Overige onkosten (o.a. opleiding)€ 0
Onkostenvergoedingen (4e kwartaal 2017)
Overige bestuurskostenBedrag
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten)€ 9.408,18
Chauffeurskosten€ 23.145,47
Leasekosten auto€ 4.418,04
Brandstof€ 428,98
Telefoon€ 24,95
Diversen (o.a. representatie)€ 0           
Overige bestuurskosten (4e kwartaal 2017)

Links