Wethouder Bas van der Pol

Bas van der Pol is sinds mei 2021 wethouder van Tilburg voor D66.

Portefeuille

Stedelijke ontwikkeling en Economie 

 • Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening 
 • Ruimtelijke projecten en Gebiedsontwikkeling
 • Economie
 • Circulaire economie 
 • Bedrijventerreinen
 • Internationale acquisitie
 • Erfgoed en Monumenten
 • Omgevingskwaliteit
 • Omgevingsvisie (samen met wethouder Rik Grashoff)
 • 6e loco

Wijkwethouder

 • Oude Stad-Oost (Armhoef, Jeruzalem Hoogvenne, Fatima, Broekhoven en Loven)
 • Bedrijventerreinen (Loven, Kanaalzone, Kraaiven, Vossenberg, De Katsbogten, Albion, T58 en Het Laar)
 • Projecten Piushaven en Spoorzone

Vervanger 

Wethouder Rik Grashoff

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Woordvoerder wethouder Bas van der Pol

Gabriella de Beer is woordvoerder van wethouder Bas van der Pol. Ze is bereikbaar via mail: woordvoering@tilburg.nl

Bas van der Pol op Social Media

Nevenfuncties

Bij elke nevenfunctie is zorgvuldig afgewogen of de functie te combineren is met de portefeuille van de wethouder.

 • Gate2 BV: Commissaris
 • Bemij, beheersmij gemeente Tilburg BV: Directeur/bestuurder
 • NV Monumenten Fonds Brabant: Vertegenwoordiging in Algemene Vergadering
 • t Laar BV: Directeur/bestuurder
 • BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De Werkplaats BV: Voorzitter Raad van Commissarissen
 • Stichting Midpoint Brabant: Lid bestuur
 • Stichting Marketing Tilburg: Lid Raad van Toezicht

Ambtsgebonden nevenfuncties (overig)

 • Mindlabs: Lid bestuur
 • Stichting Leisure Ontwikkelingsfonds Noord-Brabant: Lid raad van deelnemers (namens Midpoint)
 • Stuurgroep BrabantStad: Lid
 • Stuurgroep Stedelijk Brabant (voorheen: Summit EVK): Voorzitter
 • Stuurgroep Stedelijke Regio Breda-Tilburg: Duo-voorzitter
 • Stuurgroep Regiodeal Midden- en West-Brabant Makes & Moves: Duo-voorzitter
 • G40 Pijler fysiek: Vice-voorzitter (duoschap)

Bas van der Pol krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Bas van der Pol.