logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groot onderhoud Baanderheerstraat en omgeving

De gemeente Tilburg gaat in de Baanderheerstraat, Hellebaardstraat en een gedeelte van het Troubadourplein groot onderhoud uitvoeren aan de weg en het riool. Eind 2023 / begin 2024 worden de plannen daarvoor gemaakt.

Wat pakken we aan?

In dit project is er extra aandacht voor: 

Let op! Het aanpassen of vervangen van speeltoestellen in de buurt valt niet binnen dit project.  

Definitief ontwerp

In november 2023 was er een inloopavond waar bewoners het voorlopige ontwerp konden bekijken en suggesties konden doen. Mede op basis hiervan is het definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is hier te bekijken.

Aanpassingen ontwerp

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp. 

Rijrichtingen (zie tekening): 
 

  • Nu zijn de straten ingericht als voor tweerichtingsverkeer. Er is echter te weinig ruimte, zodat auto’s elkaar kunnen passeren en om voldoende ruimte te houden voor parkeren en voetgangers. Daarom worden de straten éénrichtingsverkeer. Dit stond ook al zo aangegeven in het voorlopig ontwerp.
  • Ook is gebleken dat auto’s op de kruising Troubadourplein / Hellebaardstraat de draai richting de Baanderheerstraat niet goed kunnen maken. Om dit op te lossen is besloten om de rijrichting om te draaien ter hoogte van het Troubadourplein huisnummer 9 tot en met 21.

Hierdoor blijft de wijk bereikbaar via twee ingangen (licht blauwe pijlen) en twee uitgangen (paarse pijlen), ook bij een eventueel calamiteit op één van deze punten. De oranje pijl is de gewijzigde rijrichting van het Troubadourplein.

Aantal parkeerplaatsen:

Door het wijzigen van de rijrichting ter hoogte van Troubadourplein 9 tot en met 21 kan de kruising met de Hellebaardstraat iets anders worden ingericht en is het mogelijk om bij het Troubadourplein huisnummer 1 tot en met 7 een extra parkeerplaats aan te leggen. Ook aan de parallelweg van Ringbaan-Zuid kunnen nog twee extra parkeerplaatsen worden gemaakt. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp komen er dus 3 extra parkeerplaatsen. 

Jaar van uitvoering:

De gemeente Tilburg wilde deze werkzaamheden in 2024 uit te voeren. Echter blijkt uit een nadere afstemming met Enexis dat zij in deze straten ook werkzaamheden willen uitvoeren aan hun hogedrukgasleiding, het laagspannings- en het openbare verlichtingsnetwerk. In verband met capaciteitsproblemen bij Enexis kunnen deze werkzaamheden pas vanaf eind maart / begin april 2025 plaatsvinden. 

Omdat de werkzaamheden van Enexis voor de gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, worden laatstgenoemde uitgesteld. Zo ervaart de omgeving maar één keer een periode overlast in 2025 van werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Frank Martens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het mailadres frank.martens@tilburg.nl en via het telefoonnummer 013-542 83 87.