Groot onderhoud Baanderheerstraat en omgeving

De gemeente tilburg gaat in de Baanderheerstraat, Hellebaardstraat en een gedeelte van het Troubadourplein groot onderhoud uitvoeren aan de weg en het riool. Eind 2023 / begin 2024 worden de plannen daarvoor gemaakt. 

Wat pakken we aan?

In dit project is er extra aandacht voor: 

Let op! Het aanpassen of vervangen van speeltoestellen in de buurt valt niet binnen dit project.  

Voorlopig ontwerp

Tijdens de bewoneravond op 16 november 2023 is het voorlopig ontwerp aan de omwonenden gepresenteerd. De opgehaalde reacties worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Zodra dit ontwerp klaar is, ontvangen de omwonenden een uitnodiging om het definitief ontwerp te komen bekijken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Frank Martens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het mailadres frank.martens@tilburg.nl en via het telefoonnummer 013-542 83 87.