Cityring: nieuwe fase

De gemeente wil de hoeveelheid doorgaand verkeer door het centrum verminderen zodat de binnenstad goed bereikbaar blijft voor het verkeer dat er ook echt moet zijn. Hiervoor wordt de cityring de komende jaren aangepast en omgebouwd naar een parkring. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels gestart op de kruising Spoorlaan-Heuvelring. De laatste zijn gepland voor 2025/2026.

Toekomstige situatie Bisschop Zwijsenstraat

Eind 2021 besloot de gemeenteraad om het doorgaande verkeer te weren van de cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden voor het verkeer dat er wel moet zijn, zoals bewoners, bezoekers van winkels/ horeca/podia, werknemers en voor hulpdiensten, bussen en taxi’s. Minder verkeer betekent ook dat de binnenstad groener, aangenamer en verkeersveiliger wordt. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Maatregelen

Er zijn diverse maatregelen die gaan zorgen voor minimaal 50% minder doorgaand autoverkeer in het centrum. Deze maatregelen starten in januari 2023. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend.

  • De Bisschop Zwijsenstraat wordt losgeknipt van de Paleisring. Vanaf de Paleisring – Stadhuisplein is linksaf de Bisschop Zwijsenstraat inrijden dan niet meer mogelijk.
  • Er komt een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat. Vanaf de Koopvaardijstraat is rechtsaf slaan richting de Paleisring en de parkeergarage Koningsplein niet meer mogelijk. De parkeergarage Koningsplein blijft bereikbaar vanuit de Piusstraat.
  • De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring worden volledig heringericht als een 30 km/u weg met 1 rijstrook.

Drie planteams met daarin bewoners, bewoners en andere belanghebbenden zijn samen bezig met het ontwerpen van de nieuwe Parkring. In de planteams is de afgelopen maanden gekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn om sluipverkeer door de wijk te voorkomen. Dat is inderdaad het geval. De gemeente is daarom van plan om in januari 2023 aanvullende verkeersmaatregelen te nemen. Voor deze maatregelen is een verkeersbesluit nodig. Het gaat om de volgende aanvullende maatregelen: 

  • Het omdraaien van de rijrichting in de Clercxstraat
  • Het omdraaien van de rijrichting in de Stevenzandsestraat
  • Het instellen van eenrichtingsverkeer op de straatjes langs het parkje Primus van Gilsstraat (Piusstraat 307 tot 232 en Piusstraat 331 tot 341)
  • Het afsluiten van de Oude Dijk voor al het doorgaand verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers. 

Op de inloopavond 17 november 2022 kreeg de gemeente veel reacties op en enkele alternatieven voor de maatregelen voor de Clercxstraat en de Stevenzandsestraat. De gemeente gaat deze de komende periode beoordelen en organiseert daarover begin 2023 een nieuw inloopmoment. De verkeersmaatregelen voor deze straten liggen nog niet ter inzage. In januari wijzigt er in deze straten nog niets.  

Hieronder vindt u een overzicht van de verkeersmaatregelen die de gemeente eind november ter inzage gaat leggen.
De stukken staan ook op de website officiëlebekendmakingen.nl (zoekterm:Parkring).

Willemsplein

In combinatie met de aanpassingen aan de cityring wordt ook het Stadsforum aangelegd. De 1e fase startte in maart 2022 en bestaat uit het aanpassen van het Willemsplein. Inmiddels is de parkeergarage onder het plein gesloopt en ook de nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis is bijna klaar. Als laatste start de aanleg van het nieuwe plein waarop straks de markt en evenementen zoals de kermis gaan landen. Deze 1e fase van werkzaamheden duurt tot het 2e kwartaal van 2023. Vanaf de zomer 2023 tot de zomer 2024 wordt de cityring ter hoogte van het Stadsforum omgebouwd. Het ontwerp hiervoor is inmiddels klaar. Voor meer informatie kijkt u op de pagina Stadsforum op deze site.

Planteams

In 2022 startte de gemeente met het ontwerpen van de nieuwe Parkring. Natuurlijk zijn er allerlei technische eisen en zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan evenementen zoals de kermis waarvoor voldoende ruimte moet blijven. Maar er is ook ruimte voor meer groen, het stallen van fietsers of scooters of wellicht kunst. Kiezen we voor meer oversteekplaatsen, meer groen of juist voor bredere fietspaden en stoepen? Niet voor alles is plek, dus een goede afweging tussen de mogelijkheden maken we graag samen.  

Het ontwerpen van de Parkring gebeurt in planteams. Daarin zitten bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden, maken we keuzes die ook worden uitgewerkt door ontwerpers. Zo komt er een ontwerp waarover het college begin 2023 gaat beslissen. Er komen in totaal 3 planteams (per planteam maximaal 15 personen) die ieder over een bepaald stuk cityring gaan:

  • Planteam Spoorlaan – Heuvelring - Paleisring
  • Planteam Piusstraat, Primus van Gilsstraat – Bisschop Zwijsenstraat
  • Planteam Schouwburgring - Noordhoekring

In de verschillende planteams wordt ook gesproken over de maatregelen om sluipverkeer door de wijk te voorkomen.

Verkeerstellingen

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden verkeerstellingen uitgevoerd op de cityring, in de aangrenzende woonwijken en de (winkel)linten Besterd en Korvelseweg. Zo ontstaat een actueel beeld van de hoeveelheid verkeer. Ook onderzoeken we de economische effecten en de effecten op de verkeersveiligheid.

Mailservice

Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) kunnen inwoners zich aanmelden voor de mailservice van de gemeente Tilburg. Ze krijgen dan mail als er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld collegebesluiten of informatieavonden. Aanmelden kan op de pagina Binnenstad op deze website.

Vragen?

Stuur een e-mail naar: cityring@tilburg.nl.