logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Parkring

Hieronder de veelgestelde vragen over de Parkring en de antwoorden daarop.

Waarom is het noodzakelijk om de Cityring om te bouwen naar de Parkring?

De gemeente wil de hoeveelheid doorgaand verkeer door het centrum verminderen (van 18.000 voertuigen per dag naar 8.000 per dag) zodat de binnenstad goed bereikbaar blijft voor verkeer dat er ook echt moet zijn. Hiervoor wordt de cityring de komende jaren aangepast en omgebouwd naar een Parkring. 

Wat doet de gemeente nog meer om het autoverkeer naar de binnenstad te beperken?

De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets om de binnenstad te bezoeken onder andere door de gratis fietsenstallingen te promoten en uit te breiden (Schouwburgring en wellicht Koningsplein).

Niet meer linksaf Bisschop Zwijsenstraat?

Sinds donderdag 20 april kan autoverkeer op de Paleisring/ Stadhuisplein niet meer linksaf slaan naar de Bisschop Zwijsenstraat, met uitzondering van de hulpdiensten, taxi’s en lijnbussen. In de woonwijk rondom de afslag Bisschop Zwijsenstraat neemt de gemeente maatregelen om ‘sluipverkeer’ te voorkomen. Zo is onder andere de Oude Dijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Op de Heuvelring, Paleisring en het Stadhuisplein is de Parkring vanaf 20 april één rijstrook. Het verkeer dat niet in de binnenstad moet zijn, moet gebruik gaan maken van de ringbanen. 

Wat verandert er nog meer in 2023?

De rijrichting van de Clercxstraat en Stevenzandsestraat wordt omgedraaid en ook vanaf de Koopvaardijstraat (Piushaven) komt er een rechtsafverbod richting de Cityring. Dit leidt tot minder doorgaand verkeer in het centrum.

Hoe voorkomt de gemeente sluipverkeer door de omliggende wijken?

Samen met de planteams met daarin bewoners, ondernemers en andere partners is gekeken of en welke maatregelen er nodig zijn om sluipverkeer te voorkomen. Deze maatregelen zijn ook toegelicht tijdens een informatieavond in 2022. Het gaat bijvoorbeeld om het omdraaien van de rijrichting in de Clercxstraat en de Stevenzandsestraat. In februari en maart 2023 zijn deze maatregelen uitgevoerd

Wanneer is de Parkring helemaal omgebouwd?

Het ombouwen gebeurt in fases om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Ook worden de werkzaamheden afgestemd met andere werkzaamheden in het centrum, zoals het leggen van kabels en leidingen. In 2023 zijn de nieuwe ontwerpen klaar. Het ombouwen vindt plaats in de periode 2024 t/m 2026. Voor de Parkring ter hoogte van het Stadsforum (Stadhuisplein en Willemsplein) is het ontwerp al klaar. De aanleg van de 2e fase Stadsforum (incl. dit deel van de Parkring) start maandag 8 januari en duurt tot en met 12 juli 2024.

Hoe worden ondernemers en bewoners betrokken bij de plannen?

In drie planteams werkt de gemeente samen met ondernemers, bewoners, de hulpdiensten, en andere partijen in de binnenstad aan de ontwerpen van de nieuwe parkring. In de planteams worden alle eisen, wensen en mogelijkheden besproken. Zodra de ontwerpen klaar zijn, organiseert de gemeente een informatieavond hierover. De gemeente gaat daarna beslissen over de ontwerpen.  

Kunnen de ringbanen het extra verkeer wel aan?

Op de ringbanen is voldoende plek voor het verkeer dat nu door de binnenstad rijdt, maar daar helemaal niet hoeft te zijn. Natuurlijk meet de gemeente geregeld de drukte om zo de vinger aan de pols te houden. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals de extra woningen in de Spoorzone, Stappegoor enzovoort worden meegenomen bij het monitoren van het verkeer op de ringbanen.

Hoe wordt de doorgang voor de nooddiensten gegarandeerd?

De nooddiensten, maar ook het busverkeer en taxi’s mogen op de Paleisring wel linksaf de Bisschop Zwijsenstraat inrijden.

Blijven alle parkeergarages bereikbaar?

De parkeergarages in de binnenstad blijven allemaal bereikbaar. Soms wijzigt de aanrijroute. Zo is de parkeergarage Koningsplein alleen via de Piusstraat bereikbaar, uitrijden kan via de Piusstraat en de Bisschop Zwijsenstraat. De parkeergarages Pieter Vreedeplein en Heuvelpoort blijven via de Heuvelring bereikbaar. De parkeergarage Emmapassage is bereikbaar via de Heuvelring en via de Piusstraat.

Hoe blijven de Bisschop Zwijsenstraat en het Factorium bereikbaar?

De Bisschop Zwijsenstraat wordt vanaf de Piusstraat tot aan de Paleisring tweerichtingsverkeer. Via de Bisschop Zwijsenstraat kunt u niet de Parkring oprijden. De parkeergarage Koningsplein kunt u alleen inrijden via de Piusstraat. Uitrijden kan via de Piusstraat en de Bisschop Zwijsenstraat.

Hoe blijf ik op de hoogte?

U vindt veel informatie op de pagina 'Van Cityring naar Parkring' op deze site. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief (mailservice). Heeft u nog andere vragen, mail dan naar parkring@tilburg.nl.