Flexwonen in Tilburg

Net zoals de rest van het land, kampt ook Tilburg met een woningtekort. Het bouwen van flexibele woningen is een manier om de grootste nood op de woningmarkt op te lossen. De woningen zijn bedoeld voor Tilburgers met een dringend huisvestingsprobleem. 

Het kan gaan om jongeren, studenten, mensen die vanuit een zorginstelling weer zelfstandig gaan wonen, mensen met een verblijfsstatus of mensen die na een scheiding of faillissement op zoek zijn naar woonruimte. 

Actueel

De gemeente Tilburg vraagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 miljoen euro subsidie voor de bouw van flexwoningen. De gemeente onderzoekt op dit moment samen met de Tilburgse woningcorporaties de haalbaarheid van tijdelijke complexen met flexwoningen op vier locaties. Ook voor het project met prikkelarme woningen op de Stokhasseltlaan vraagt de gemeente om een bijdrage van het rijk. Met de subsidie kan de gemeente financiële tekorten op de bouw van de tijdelijke complexen compenseren.

Haalbaarheidsonderzoeken 2022

De gemeente onderzoekt op dit moment met de Tilburgse woningcorporaties de haalbaarheid van tijdelijke complexen met flexwoningen op 4 locaties. Het gaat om de dr. Bloemenlaan (naast Van der Valk), Meerkoldreef, Laarveld Oost en Bijsterveldenlaan (bij de sportvelden). Op het Laarveld Oost gaat het om ongeveer 50 appartementen, op de andere drie locaties komen er complexen voor 100 tot 150 appartementen. Voor de 5e locatie in Stappegoor aan de Ringbaan Zuid is al een plan voor flexwoningen gemaakt. Flexwoningen bestaan uit kant-en-klare modules / halffabricaten. Iedere locatie kan binnen enkele maanden klaar zijn voor gebruik. 

De tijdelijke complexen bestaan uit kleine, kant-en-klaar huurappartementen die binnen enkele maanden klaar voor gebruik zijn. De appartementen vallen onder de categorie sociale huur en worden gebouwd en verhuurd door de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos. De woningen blijven ongeveer 15 jaar staan. In het convenant Wonen heeft de gemeente met de corporaties afspraken gemaakt over het realiseren van 1.500 sociale huurwoningen in de periode 2020-2024. Maar de doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is lang en de tekorten op de woningmarkt nemen steeds verder toe. De flexwoningen zijn bedoeld voor uiteenlopende groepen die een groot probleem hebben om aan woonruimte te komen.

Locaties flexwonen

Laarveld Oost

Bij deze locatie wordt de parallelbaan van de Laarveld Oost benut. Voorheen lag hier een van de ontsluitingswegen van Tilburg. Deze functie is vervallen met de aanleg van de A59. Deze verkeersruimte is nu in beeld om te benutten voor tijdelijke woningen. Ruimte om te parkeren is er langs het Laarveld zelf.

Bijsterveldenlaan

Deze locatie ligt aan de Bijsterveldenlaan tussen het gezondheidscentrum Emma en de Leidschendamstraat, ten zuiden van sportcomplex ‘t Zand. Aandachtspunt is het huidige gebruik van de locatie als trapveldje en ontmoetingsplek.

Dr. Bloemenlaan

Achter het Van der Valk hotel ligt een kavel die in de laatste fase van de ziekenhuisontwikkeling aan bod komt. Dit biedt ruimte om tijdelijke woningen te realiseren. Aandachtspunten zijn de verkeersafwikkeling voor langzaam verkeer en de wateropgave.

Meerkoldreef

De locatie aan de Meerkoldreef betreft de voormalige locatie van de Jan Ligthartschool. De locatie vormt samen met het noordelijke onderwijsgebouw van de universiteit en Boerke Mutsaerts een ontwikkelgebied van het Kenniskwartier. De concrete planontwikkeling moet nog starten, maar dat biedt ruimte om voor een korte periode op deze plek in tijdelijke studentenhuisvesting te voorzien.

Bewoners

De flexappartementen zijn voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarbij kan het gaan om jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit een zorginstelling  (zoals SMO Traverse, RIBW, Prisma of Amarant), mensen met een verblijfsstatus (voormalige asielzoekers) en spoedzoekers. Onder die laatste categorie vallen mensen die bijvoorbeeld na een scheiding of faillissement dringend op zoek zijn naar woonruimte. De mensen die vanuit een zorginstelling doorstromen, hebben hun zorgtraject afgesloten en kunnen weer zelfstandig wonen.

Klankbordgroepen

In 2022 wordt er voor elk van de locaties een plan uitgewerkt. Elke locatie krijgt een eigen klankbordgroep die bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven en andere organisaties in de omgeving, de woningcorporatie en de gemeente. Zodra duidelijk is hoe het ontwerp van het gebouw eruit komt te zien en wie de nieuwe bewoners worden, organiseren de gemeente en de woningcorporatie een informatieavond. In het najaar van 2022 neemt de gemeente een definitief besluit over het plan, waarna de gebruikelijke inspraakprocedures van start gaan. De verwachting is dat de corporaties in 2023 starten met de bouw van de woningen op de vier locaties. 

Veelgestelde vragen

Op de pagina 'veelgestelde vragen flexwonen' staan per thema de vragen en antwoorden over dit project.

Vragen?

Mail naar projectleider Irene Houtsma van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via het mailadres flexwonen@tilburg.nl.