logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Woontoren Spoorpark (Hazelaarstraat)

Op 6 februari 2023 is het Bestemmingsplan Spoorzone West vastgesteld. In dat plan staat de bouw van de nieuwe woontoren in het Spoorpark omschreven. De woontoren heeft de naam ‘De Parkwachter’ gekregen en wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Roozen van Hoppe.

Woontoren met een sociaal hart

De woontoren wordt ongeveer 70 meter hoog en in de toren komen zo’n 100 huurappartementen en ca. 820 m2 aan verhuurbare ruimtes voor kantoren en dienstverlening. Het gaat om 19 startersappartementen, 61 middenhuur en 20 duurdere (senioren)appartementen. Hierbij is het uitgangspunt dat er een mix van bewoners ontstaat, waarbij jongeren en senioren prettig samenleven. Hieronder zijn een aantal impressies te zien van De Parkwachter. 

Naast de woontoren komt er ook een dubbeldekse parkeervoorziening op het voormalige Van Beurden terrein aan de Hazelaarstraat 12 te Tilburg. De ontwikkelaar richt ook de westzijde van het Spoorpark in.

De woontoren wordt ongeveer 70 meter hoog. De Stichting Spoorpark is nauw betrokken bij het plan. Bij het ontwerp van de toren is gezocht naar een optimale positie ten opzichte van het park en de omliggende flats, rekening houdend met schaduw, zichtlijnen en windhinder.

Winkels en voorzieningen

Onderin het gebouw is ruimte voor de ontwikkeling van winkels of voorzieningen voor de bewoners in de woontoren én de bewoners van de al aanwezige flats. De omgeving kan dus ook van deze voorzieningen gebruik maken. Daardoor is het mogelijk om de nieuwe ‘buren’ te leren kennen. De omgeving kan nog meedenken over welke voorzieningen of winkels in de plint van de woontoren zouden kunnen komen.

Planning

Er is door de ontwikkelaar een aanvraag omgevingsvergunning gedaan bij de gemeente. Deze wordt op dit moment door de gemeente beoordeeld. Wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend wil de ontwikkelaar in 2024 starten met de bouw. De bouw inclusief de terreininrichting zal zo’n 3 jaar duren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project dan kunt u contact opnemen met Iris Ripzaad van de gemeente. Zij is per e-mail bereikbaar via iris.ripzaad@tilburg.nl