Woontoren Spoorpark

Aan de rand van het Spoorpark ontwikkelt Roozen van Hoppe een nieuwe woontoren.

'Extra woonruimte aan Spoorpark'

(De afbeeldingen op deze pagina kunnen worden vergroot door er op te klikken).

Het stedenbouwkundig plan is gepresenteerd aan de omgevingscommissie. Zij hadden nog een aantal waardevolle opmerkingen, die de kwaliteit van de woontoren en haar omgeving ten goede komen. Het ging in het bijzonder over de positie van de nieuwe woontoren ten opzichte van de bestaande flat De Grote Eik, maar ook over de vorm van het gebouw. De ontwikkelaar, architect en landschapsarchitect hebben het stedenbouwkundig plan aangepast. Dat plan is hieronder aan de linkerkant van de artist impression te zien.

Woontoren met een sociaal hart

De woontoren krijgt 98 appartementen in verschillende segmenten: 19 appartementen met een betaalbare sociale huurprijs, 60 in het middensegment en 19 grotere appartementen. Uitgangspunt is dat er een mix van bewoners ontstaat, waarbij jongeren en senioren prettig samenleven. Samen vormen ze een gemeenschap met oog voor elkaar en de omgeving.

De woontoren wordt ongeveer 70 meter hoog. De Stichting Spoorpark is nauw betrokken bij het plan. Bij het ontwerp van de toren is gezocht naar een optimale positie ten opzichte van het park en de omliggende flats, rekening houdend met schaduw, zichtlijnen en windhinder.

Winkels en voorzieningen

Onderin het gebouw is ruimte voor de ontwikkeling van winkels of voorzieningen voor de bewoners in de woontoren én de bewoners van de al aanwezige flats. De omgeving kan dus ook van deze voorzieningen gebruik maken. Daardoor is het mogelijk om de nieuwe ‘buren’ te leren kennen. De omgeving kan nog meedenken over welke voorzieningen of winkels in de plint van de woontoren zouden kunnen komen.

Parkeren

Het idee is dat tussen de bestaande bomenrij op het van Beurden-terrein een parkeerdek komt van 2 verdiepingen, waar zowel onder als boven geparkeerd kan worden. Hier komen voldoende parkeerplekken voor nieuwe bewoners en bezoekers. Tussen het paviljoen van BeweegR en het talud komt een park en de pergola van het Spoorpark wordt afgerond. Ook komen er extra parkeerplaatsen bij voor bezoekers van het Spoorpark. Hierdoor ontstaat er in de omgeving geen extra parkeerdruk.

Planning

Omwonenden zijn uitgenodigd om te reageren, tijdens een bijeenkomst of via e-mail. De reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. 

Ontwikkelaar Roozen van Hoppe werkt het ontwerp van de woontoren en de openbare ruimte rondom de toren verder uit. De laatste onderzoeken worden verder uitgewerkt voor de bestemmingsplanprocedure. De procedure is inmiddels opgestart. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting begin 2022 vastgesteld en de bouw start dan volgens planning eind 2022. De gemeente en ontwikkelaar informeren de omgeving tijdig over de bouwwerkzaamheden.

Bedenk de naam van de nieuwe woontoren

U kunt bepalen wat de naam van deze nieuwe woontoren gaat worden.  Dwaalt de naam al een tijdje rond in uw gedachten? Of vindt u het leuk om er eens rustig over na te denken? Roozen van Hoppe is benieuwd naar welke naam u de nieuwe woontoren wilt geven. U kunt deze per mail sturen naar: info@roozenvanhoppe.nl. Een selectiecommissie buigt zich over alle namen en kiest de best passende.

Wat vindt u van de plannen?

Daarnaast is de ontwikkelaar benieuwd wat u van de plannen voor de woontoren aan het Spoorpark vindt.

  • Wat vindt u van het plan?
  • Zijn er dingen waar we rekening mee moeten houden? Of heeft u nog vragen?
  • Welke voorzieningen ziet u graag terug in de woontoren?
  • Welke naam wilt u de toren geven?

U kunt uw reactie achterlaten of een vraag stellen via info@roozenvanhoppe.nl. Zij proberen uw vraag dan zo goed mogelijk te beantwoorden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project dan kunt u contact opnemen met Manoe Ruhé van de gemeente. Zij is per e-mail bereikbaar via manoe.ruhe@tilburg.nl of via telefoonnummer 06 - 50 17 28 10.