Herinrichting Vivaldistraat en Paganinistraat

De gemeente gaat de Paganinistraat en de Vivaldistraat opknappen. De rijbaan, stoepen, parkeerplaatsen en het groen worden aangepakt.

In deze straten wordt ook gewerkt aan de riolering. Daarbij wordt ook de Kapelmeesterlaan meegenomen. Al dit werk betekent dat de straten er anders uit komen te zien.

Voorlopig ontwerp

In mei 2022 gaven bewoners hun wensen en ideeën aan voor de herinrichting van de Paganinistraat en de Vivaldistraat. De gemeente liet een voorlopig ontwerp maken. Waar mogelijk zijn de ideeën meegenomen in dit ontwerp. Het voorlopig ontwerp is op 13 april 2023 gepresenteerd aan omwonenden en is via onderstaande links te bekijken.

Werkzaamheden

In de Kapelmeesterlaan, Vivaldistraat en de Paganinistraat komt een calamiteitenriool. Dit wordt geplaatst om tijdens hevige regenval het overtollige regenwater ondergronds naar het waterpark in landschapspark Pauwels af te voeren. Dit waterpark moet nog worden gemaakt. Ten noorden van het Vivaldipad wordt een noodwaterberging gemaakt voor bovengrondse opvang van regenwater. Daarnaast werkt de gemeente ook aan de bestaande riolering en worden daarvan de huis,- en kolkaansluitingen vervangen.

Naast deze rioleringswerkzaamheden doet de gemeente ook groot onderhoud in de Vivaldistraat en in de Paganinistraat. De rijbaan, stoepen, parkeerplaatsen en het groen worden aangepakt. Het aanplanten van extra groen is een manier om wateroverlast te verminderen. Via het groen kan het regenwater langzaam in de bodem zakken. In de Kapelmeesterlaan komt wel een nieuw riool, maar deze straat krijgt pas later een nieuwe inrichting.

Planning

Na het voorlopig ontwerp, wordt een definitief ontwerp gemaakt. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer. De verwachting is dat we in het najaar van 2023 kunnen starten met de werkzaamheden. De gemeente informeert de omwonenden over de exacte planning met een bewonersbrief.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Mark Reuvers van de gemeente. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50 17 99 15 en per e- mail mark.reuvers@tilburg.nl.