logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herinrichting Vivaldistraat en Paganinistraat

De gemeente gaat de Paganinistraat en de Vivaldistraat opknappen. De rijbaan, stoepen en de parkeerplaatsen worden aangepakt. Daarbij komt er ook meer ruimte voor groen, biodiversiteit en waterberging.

In deze straten wordt ook gewerkt aan de riolering. Daarbij wordt ook de Kapelmeesterlaan meegenomen. Al dit werk betekent dat de straten er anders uit komen te zien.

Definitief ontwerp

In mei 2022 vroeg de gemeente omwonenden om wensen en ideeën door te geven voor de nieuwe inrichting van de Paganinistraat en de Vivaldistraat. In april 2023 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Waarna in oktober 2023 het definitief ontwerp tijdens een bewonersavond is gepresenteerd. In dit ontwerp is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en ideeën van omwonenden. De haag aan de oostzijde van de Vivaldistraat is teruggeplaatst in het definitief ontwerp en er zijn doorsteken gecreëerd tussen de parkeerkoffers aan de westzijde van de Vivaldistraat.

De presentatie en het definitief ontwerp zijn via onderstaande links te bekijken en te downloaden.

Werkzaamheden

In de Kapelmeesterlaan, Vivaldistraat en de Paganinistraat komt een calamiteitenriool. Dit komt er om tijdens hevige regenval het overtollige regenwater ondergronds naar het waterpark in landschapspark Pauwels af te voeren. Dit waterpark moet nog worden gemaakt. Ten noorden van het Vivaldipad wordt een noodwaterberging gemaakt voor bovengrondse opvang van regenwater. Daarnaast werkt de gemeente ook aan de bestaande riolering en worden daarvan de huis,- en kolkaansluitingen vervangen.

Naast deze rioleringswerkzaamheden doet de gemeente ook groot onderhoud in de Vivaldistraat en in de Paganinistraat. De rijbaan, stoepen, parkeerplaatsen en het groen worden aangepakt. Het aanplanten van extra groen is een manier om wateroverlast te verminderen. Via het groen kan het regenwater langzaam in de bodem zakken. In de Kapelmeesterlaan komt wel een nieuw riool, maar deze straat krijgt pas later een nieuwe inrichting.

Planning

De gemeente is bezig met de laatste onderzoeken en vergunningsaanvragen. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer. De verwachting is dat we in het voorjaar van 2025 kunnen starten met de werkzaamheden. De gemeente informeert de omwonenden over de exacte planning met een bewonersbrief. 

Help mee aan een klimaatbestendige stad

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra regenwaterriool. Maar u kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga dan voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Bjorn Janssen van de gemeente. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50 01 32 03 en per e- mail bjorn.janssen@tilburg.nl.